Türkiye | türkçe

EN ISO 13849-1: Performans Seviyesi (PL)

EN ISO 13849-1: Performans Seviyesi (PL)

Risk ne kadar büyükse, kontrol sistemlerinin gereksinimleri de o kadar yüksek olur. Tehlikeli durum, Performans Seviyeleri (PL), PL "a"dan (düşük) PL "e"ye (yüksek), olarak bilinen beş seviyede sınıflandırılmıştır. Gerekli PL, EN ISO 13849-1 uyarında risk değerlendirmesinin bir parçası olarak belirlenmiş ve kararlaştırılmıştır.

EN ISO 13849-1/-2: Makine emniyeti - Kontrol sistemlerinin emniyet ile ilgili bölümleri

EN 954-1'den sonra gelen EN ISO 13849-1, makine için emniyetle ilgili kontrol sistemlerinin tasarımı için temel emniyet standardıdır.

Performans Seviyesi

Belirleyici (tekrar üretilebilir) bir yaklaşım sergileyen önceki standart EN 954-1'in aksine, EN ISO 13849-1, emniyet ile ilgili kontrol sistemlerinin değerlendirmesinde olasılıkçı bir yaklaşım sergiler.

Elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik sistemleri içermesinin yanı sıra, bu standart ayrıca akışkan gücü gibi diğer kontrol teknolojilerini de göz önünde bulundurur. EN 954-1 standardındaki kanıtlanmış kategoriler değiştirilmemiş, ancak emniyetli ilgili özellikler istatistik hesaplama yöntemleriyle kantitatif olarak değerlendirilir. Performans Seviyesi kategorilere göre belirlenir. Bu da aşağıdaki parametrelerle ifade edilir:

  • kategori (yapısal gereklilik)
  • Tehlikeli arızaya ortalama süre (MTTFd)
  • Teşhis yer ve zamanı (DC) ve
  • Ortak arıza nedeni (CCF)

 

EN ISO 13849-2 Makine Emniyeti - Kontrol sistemlerinin emniyet ile ilgili bölümleri

Onaylama ile, emniyet fonksiyonlarının ve kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili bölüm kategorilerinin analiz ve testi de dahil olmak üzere değerlendirilen inceleme kastedilmektedir.

 

EN 954-1'in Uygulanması

Prensip olarak EN 954-1, Makine Direktifi 2006/42/EC ile 31.12.2011 tarihinde uygunluk varsayımını kaybetti, yani aslında artık 2006/42/EC için bir uygunluk değerlendirmesinde uygulanmayabilir.

İstisna: Belirli makine türleri (ör. makine araçları) için özel ürün standartlarında, uygulama halihazırda iki şartabağlanmıştır:


1) EN 954-1 yayımlanma tarihi EN 954-1:1996 ile normatif referanslarda belirtilmelidir


  • Örnek: EN 12417:2001 + A2:2009 Makine araçları – Emniyet– İşleme merkezleri

2) EN 954-1 ve EN ISO 13849-1, normatif referanslarda koşut olarak EN 954-1:1996 ve EN ISO 13849-1:2006 referans numaralarıyla listelenmiştir


  • Örnek: EN ISO 23125:2015 – Makine araçları – Emniyet–Torna makineleri

Altı adımda hedefinize ulaşın

EN ISO 13849-1 standardının tanıtılması ayrıca makine tasarımları için prosedür ile ilgili yeni gereksinimler doğurmuştur. Sistemlerin emniyetle ilgili kısımlarının tasarımı tekrarlayan bir süreçtir ve birkaç adımda tamamlanır.

Adım 1 - Emniyet fonksiyonları gereksinimlerinin belirlenmesi

Bu ilk önemli adımdır. Öncelikle, emniyet fonksiyonları için gerekli özelliklerin belirlenmesi gerekir. Örneğin, bir makinedeki emniyet kapağı koruması için emniyet kapağı açıldığında tehlikeli hareketlerin durdurulması gerekir. Bir makine emniyet kapağı açıkken tekrar başlayamamalıdır.

Adım 2 - Gerekli Performans Seviyesinin (PL) belirlenmesi

Risk ne kadar büyükse, kontrol sistemlerinin gereksinimleri de o kadar yüksek olur. Güvenilirlik ve yapının sağladığı katkılar kullanılan teknolojiye göre değişir. Her bir tehlikeli durumun seviyesi "a" ila "e" arasında beş aşamada sınıflandırılır. "a" ile kontrol fonksiyonların risk azaltımına katkısı düşük, PL "e" ile yüksektir. Tanımlanan emniyet fonksiyonu için gerekli performans Seviyesini (PL r) belirlemek için risk grafiği kullanılabilir.

Yaralanma şiddeti (S)
S1 = Hafif (normalde geri döndürülebilir) yaralanma
S2 = Ciddi (normalde geri döndürülemez) yaralanma, ölüm dahil

Sıklık ve/veya tehlikeye maruz kalma (F)
F1 = Nadir ila oldukça sık ve/veya maruz kalma süresi kısa
F2 = Sık ila sürekli ve/veya maruz kalma süresi uzun

Tehlikenin önlenmesi ya da hasarın sınırlandırılması olasılığı (P)
P1 = Belirli koşullarda mümkün
P2 = Neredeyse mümkün değil

Adım 3 - Emniyet fonksiyonlarının tasarımı ve teknik uygulaması

Adım 1'de tanımlanan "emniyet kapağı kilidi" emniyet fonksiyonu kontrol önlemleri ile gerçekleştirilir. Güvenlik kapağı kilidi PSENkodu gibi kodlanmış yaklaşma anahtarı kullanarak uygulanabilir. Bu da, birçok emniyet kapağını seri olarak izleme fonksiyonlarının etkinliğini azaltmadan bağlama seçeneği sunar. Ayrıca, kodlama kapsamlı manipülasyon koruması da sağlar. Sensörler, PNOZmulti gibi çok fonksiyonlu emniyet sistemi kullanılarak değerlendirilir. Sürücü, pozitif kılavuzlu kontağa sahip iki kontaktör ile kapatılır.

Adım 4 - Performans seviyesinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

İstenilen Performans Seviyesini elde etmek için emniyet fonksiyonu sensör, mantık ve aktüatör olarak ayrılmıştır. Bu alt sistemlerin her biri fonksiyonun emniyetine katkı sağlamaktadır. Gerekli tüm performans verileri Pilz bileşenleri için mevcuttur. Pilz, bu amaçla, kullanıcı dostu hesaplama aracı (PAScal) sunuyor.

Adım 5 - Doğrulama

Bu adım, elde edilen Performans seviyesinin, gerekli olan Performans Seviyesini ne ölçüde yakaladığını belirler. Elde edilen PL, risk değerlendirmesi sonucu gerekli olan PL r'den büyük ya da buna eşit olmalıdır. Bu da makine tasarımı için "yeşil ışık" anlamına gelir.

Adım 6 - Onaylama

Emniyet sistemlerinin tasarımındaki yalnızca kaliteye özgü gereksinimlerin yanı sıra, sistematik arızaların önlenmesi de önemlidir. Bu durum onaylama sırasında gerçekleşir.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Lütfen 3.7 bölümünü okuyun ! İngilizce Emniyet Özeti makine emniyeti hakkında bilgi sunar.

Emniyet özeti
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr