Teknik belgeler

Teknik belgeler

Makine Direktifi 2006/42/EC uyarınca, her bir fabrika/makine operatörü, fabrikanın/makinenin özel gelişim evrelerini belgelemekle yükümlüdür. Bu yükümlülük makine ömrünün tüm evreleri için geçerlidir ve CE işareti için de bir ön koşuldur.

Teknik belgeler aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Saklama süresi: Makine üretiminden itibaren en az 10 yıl
 • Resmi AB dillerinden birinde yazılmış olmalıdır.
 • İlgili ulusal makamın talebi üzerine bu makama sunulmalıdır.
 • Belgenin içeriği ve sonuçları izlenebilir (menşesi, yükümlülükleri vs.) olmalıdır.

 

Makine Direktifi uyarınca, teknik belge şunlardan oluşur:

 • Makinenin genel bir çizimi ve kontrol devrelerinin çizimleri
 • Makinenin temel sağlık ve emniyet gereksinimlerine uygun olup olmadığının kontrolü için gerekli olan tam ve detaylı çizimler (hesaplama notları, test sonuçları vs. ile birlikte)
 • Makinenin tasarımında kullanılan direktifler, standartlar ve diğer teknik şartnamelerde yer alan temel gereksinimlerin bir listesi, makinenin yol açabileceği muhtemel tehlikelerin giderilmesi için alınacak koruyucu önlemlerin bir tanımı (genellikle risk analizikapsamındadır)
 • Teknik raporlar ve sertifikalar; uygunluğu gösteren raporlar veya test sonuçları, makinenin kullanım talimatları
 • Makinenin genel bir tanımı
 • Uygunluk beyanı ya da birleştirme beyanı ve buna ek olarak kurulum talimatları
 • Makineye birleştirilen makineler ya da cihazlar için uygunluk beyanı

 

Operatörler / üreticiler için şartnameler

Modifikasyonların ciddi değişiklikler kategorisine girmediği durumlarda, bu modifikasyonların emniyetinden genellikle operatör/işveren sorumludur. Operatör/işveren, çalışanlarına yalnızca emniyetli çalışma donanımı sağladığından emin olmalıdır. Bu nedenle aşağıdakileri gerçekleştirmelidir:

 • İlgili ülkenin sağlık ve emniyet yasalarını öğrenmek
 • Endüstriyel emniyet yönetmeliğini (Almanya'da) öğrenmek
 • Ciddi değişikliklerin test edildiğini kanıtlamak için ürün belgesi
Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr

Bu makale yardımcı oldu mu?