Türkiye | türkçe

Emniyetli Durma 1 (SS1)

Kontrollü durma sağlamak için aktüatörlere giden güç korunur. Motor durduğunda, STO işlevi tetiklenir.