Türkiye | türkçe

Muting

Muting, elektronik hassas koruyucu ekipmanın (ışık huzmesi cihazı, ışık çiti, ışık perdesi veya lazer tarayıcı) kullanım sırasında emniyetli, otomatik ve geçici olarak durdurulması anlamına gelir. Sonuç olarak, örneğin, malzeme tehlike bölgesinin içine veya dışına taşınabilir (sürekli muting de mümkündür ve buna körleme denir). Muting döngüsü dört aşamadan oluşur ve muting lambası ile fark edilir.

Muting kontrolörünün sadece malzeme korumalı alandan taşınırken muting döngüsünü başlatması için özel sensörler kullanılır. Sensörler, muting sensörlerinin insan tarafından etkinleştirilemeyeceği şekilde yerleştirilmelidir. Korumalı alana bir insanın girmesi halinde, sensörler anında olası tehlikeli bir hareketin durdurulmasını tetikler.

Muting sensörleri dizilirken, sıralı ve çapraz muting arasında bir ayrım yapılır. Sıralı dizilimde, birden fazla sensör ardışık olarak bağlanır ve belli bir sırada ardışık olarak etkinleştirilmeleri veya devre dışı bırakılmaları gerekir.

İki sensörün çapraz muting dizilimi, isminde anlaşılacağı gibi çapraz olarak yapılır. Muting döngüsünü başlatmak için eşzamanlı olarak etkinleştirilmeleri gerekir.

Tipik uygulama alanları arasında otomotiv endüstrisi, paletleme ve içecek dağıtım makineleri veya taş ürünlerinin (beton bloklar, parkeler vb.) üretimi yer alır.

Muting fazı 1:

 • Malzeme tehlike bölgesinin önünde
 • Işık huzmesi cihazı aktif
 • Muting lambası kapalı

Muting fazı 2:

 • Muting sensörleri 1 ve 2 çalışır
 • Işık huzmesi cihazı durdurulur
 • Muting lambası etkin

Muting fazı 3:

 • Muting sensörleri 3 ve 4 çalışır
 • Işık huzmesi cihazı durdurulur
 • Muting lambası etkin

Muting fazı 4:

 • Muting süreci sona erer
 • Işık huzmesi cihazı yeniden etkinleştirilir
 • Muting lambası kapalı