Türkiye | türkçe

Port adresi

Bilinen uygulamalar (örneğin Telnet) için sabit port adresleri tahsis edilmiştir, her bir uygulama bu bağlantı kurulumuna başvurabilir.
0 …1023 aralığı rezerve edilmiş port adresleridir. Hiçbir koşul altında, bunlar kendi uygulamalarınız için kullanılmamalıdır. Rezerve port adreslerinin komple bir listesi ve bunların yararları, RFC 1700 (1994)’de listelenmiştir.
Port adresleri aynı zamanda servis bağlantıları olarak da bilinirler, çünkü bunlar bir sunucu ya da bilgisayar üzerindeki belirli bir özel uygulamayı çağırmak için kullanılırlar. Bir port adresi, ağ yöneticisi tarafından belirlenir.