Türkiye | türkçe

Alıcı - Verici (Transceiver)

“Transceiver” (Alıcı - Verici) terimi, “Verici” (Transmitter) ve “Alıcı” (Receiver) birleşimidir. Alıcı - Verici (Transceiver), bir ağ istasyonunun, Ethernete, fiziksel ağ erişimini uygular. 10Base2 ve 10BaseT gibi modern Ethernet topolojisinde, bu, ağ kartı üzerine entegre edilmiştir. Alıcı - Verici, sadece AUI bağlantıları (10Base5) üzerinde, ağ kablosuna doğrudan bağlı olan harici bileşenlere irtibatlıdır.