Türkiye | türkçe

RoHS

RoHS ile neyi kast ediyoruz?

Avrupa ROHS 2 Yönergesi 2011/65/EC (RoHS = BelirliTehlikeliMaddelerinKısıtlanması) 3 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Amacı belirli tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlamaktır;

  • Kurşun
  • Civa
  • Kadmiyum
  • Hekzavalent kromu
  • Polibromine bifenil (PBB)
  • Polibromine difenil eter (PBDE)

gibi maddelerin içerikleri sınırlı limitleri aşarsa, piyasaya sürülmelerini yasaklar.

RoHS hangi ürünler için geçerlidir?

RoHS Yönergesinin amacı, belediyenin çöp toplamasından elektrik ve elektronik atıkları çıkarmaktır. Ütüler, bilgisayarlar, çamaşır makineleri ve elektrikli aletler gibi tüm özel ve ticari olarak kullanılan elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanır.
Sanayi ölçümü, kontrol ve sürüş bileşenleri gibi sabit bir kurulumdaki bileşenler, tek bir fonksiyonel ünite oluşturmak için bir makine ile birleştirilmişse, RoHS Yönergesi'nden muaftır. Bunlar, şahıslara ait evlerden gelen mallarla, nitelik veya miktar yönünden karşılaştırılabilir değildir. Belediye yolu vasıtasıyla da bertaraf edilmezler.
Bu sebeple, Pilz ürünleri bu yönerge tarafından şu anki haliyle büyük ölçüde etkilenmemektedir.

Pilz neden gönüllü olarak RoHS’ye uymaya karar verdi?

Emniyetli otomasyona yönelik ürünlerin lider üreticisi olan Pilz GmbH & Co. KG, ürünlerinin çevresel etkisini imalatından imhasına kadar, tüm yaşam döngüsü boyunca olabildiğince düşük tutma çabası içerisindedir. Bu nedenle Pilz GmbH & Co. KG, tüm ürünlerini yukarıdaki yönergelere uygun hale getirmeye karar vermiştir.

Ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliğini temin etmeye devam edebilmek amacıyla, tüm bileşenler önceden RoHS uygunluğu açısından test edilir ve uygun bulunanlar onaylanır. Kurşunsuz lehimleme için işlem parametreleri de Mayıs 2006'dan bu yana yeniden tanımlanmıştır. Bu, üretim ekipmanlarını RoHS uyumluluğuna uygun hale getirmek için yeterli bir ilke teşkil eder. Bu tarihten beri, Pilz ürünleri kurşunsuz işlemler ve RoHS'ye uygun bileşenler kullanılarak üretilmektedir.

RoHS 2 yönergesinin gerekliliklerini ve muafiyetlerini, revize edilmiş yönergenin Ek III'üne bağlı olarak şimdiden dikkate almaya başladık.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr