Türkiye | türkçe

RoHS

RoHS ile neyi kastediyoruz?

Avrupa ROHS 2 Direktifi 2011/65/EC (RoHS = Belirli Tehlikeli Maddelerin Sınırlandırılması) 3 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu direktifin amacı bazı tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasıdır ve

  • Kurşun
  • Cıva
  • Kadmiyum
  • Hekzavalan krom
  • Polibromine biferil (PBB)
  • Polibromine difernil eter (PBDE)

içeriği belirlenen sınırları aşan ürünlerin piyasaya sürülmesini yasaklar.

RoHS hangi ürünler için geçerlidir?

RoHS Direktifinin amacı, elektrik ve elektronik atıklarını belediyenin çöp toplama sisteminden çıkarmaktır. Ütü, bilgisayar, çamaşır makinesi ve elektrikli aletler gibi, özel ve ticari amaçlar için kullanılan tüm elektrik ve elektronik ürünleri için geçerlidir.
Endüstriyel ölçüm, kontrol ve tahrik bileşenleri gibi sabit bir kuruluma sahip bileşenler, tek bir fonksiyonel ünite oluşturmak için makineye monte edilmişlerse, RoHS Direktifinden muaftırlar. Yapı veya miktar olarak, özel hanelerdeki ürünlerle karşılaştırılmazlar. Ayrıca bu ürünler, belediye yoluyla bertaraf edilmezler.
Bu sebepten ötürü, Pilz ürünleri mevcut haliyle bu direktiften etkilenmemektedir.

Pilz neden gönüllü olarak RoHS'ye uymaya karar verdi?

Emniyetli otomasyon için lider ürün imalatçısı olan Pilz GmbH & Co. KG, ürünlerinin çevresel etkilerini imalattan bertarafa, tüm yaşam döngüsü boyunca mümkün olduğunca düşük tutmak için mücadele vermektedir. Bu yüzden, Pilz GmbH & Co. KG tüm ürünlerini yukarıda belirtilen direktife adapte etmeye karar vermiştir.

Ürünlerinin kalitesini ve güvenilirliğini temin etmeye devam edebilmek amacıyla, tüm bileşenler önceden RoHS uygunluğu açısından test edilir ve uygun bulunanlar onaylanır. Kurşunsuz lehimleme için işlem parametreleri de Mayıs 2006'dan bu yana yeniden tanımlanmıştır. Bu, üretim ekipmanlarının RoHS uyumluluğuna dönüştürülmesi için yeterli bir temel teşkil eder. Bu tarihten beri, Pilz ürünleri kurşunsuz işlemler ve RoHS'ye uygun bileşenler kullanılarak üretilmektedir.

RoHS 2 direktifinin gerekliliklerini ve muafiyetlerini, revize edilmiş direktifin Ek III'üne göre şimdiden dikkate almaya başladık.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr