Türkiye | türkçe

Ethernet

Ethernet şu anda yerel ağlarda en yaygın olarak kullanılan teknolojidir.
Üç farklı Ethernet topolojisi mevcuttur:
10Base2, 10Base5 ve 10BaseT.