Türkiye | türkçe

Derating şeması

Ortam sıcaklığında izin verilen maksimum akıma bağımlılıktır.