Türkiye | türkçe

Asya'da Hukuk standartları

Asya

Asya'da, emniyetli makine tasarımı için bağlayıcı olan yönetmelik sayısı çok da yüksek değildir. Ancak, hızlı endüstriyel büyüme, burada da makine emniyet bileşenlerine olan talebin arttığı anlamına gelir. Çeşitli sertifika süreçleri ile endüstriyel sağlık ve emniyet kanunları bir bakıma ilgili koruma önlemlerinin ve asgari standartların tanımlanmasından sorumludur.

Rusya ve BDT ülkelerinde Hukuk standartları

Rusya ve BDT ülkelerinde bir süredir TR CU sertifikası (Gümrük Birliği Teknik Düzenlemeleri) uygulanmaktadır. Buna göre, belirli bir ürün alanına düşen teknik cihazların belirli bir sertifika sürecinden geçmesi gerekir.

Örneğin, makineler ve ilgili teknik aksesuarları Avrupa onaylı kuruluşu aracılığıyla bir tür onay testinden geçiyor. Bu test normalde Rusya merkezli bir onay kuruluşu tarafından tanınır.

Rusya ve BDT ülkeleri

Çin'de Hukuk standartları

Çin ise CCC sertifikasını tanıtmıştır. Rusya'daki duruma benzer olarak, teknik ürünler ulusal onay kuruluşları tarafından zorunlu sertifikalara tabidir.

Üretim alanları da ayrıca incelenir. Eğer bir teknik ürün 19 alt kategoriye bölünmüş bir ürün listesi alanına girerse sertifika zorunludur, aksi halde ulusal bir onay kuruluşundan bir tür "itiraz yok beyanı" alınması gerekir.

Çin

Japonya'da Hukuk standartları

Japon Endüstriyel Emniyet ve Sağlık Kanununa göre, tehlikeli makineler ya da tehlikeli alanlarda kullanılan makinelerin ulusal Bakanlık tarafından belirlenen uygun koruma önlemlerine sahip olması gerekir. Örneğin bu durum lastik öğüten makineler, presler, vinçler için fazla yük koruma cihazları, ağaç işleme alanındaki testere makineleri ya da patlama ihtimali bulunan atmosferlerdeki elektronik parçalar için geçerlidir. Bazı makinelerin üretilmesi ya da kullanılmasından önce ulusal Bakanlıktan onay alınması gerekir. Buhar kazanları, vinçler, basınçlı tanklar ya da asansörler bu kategoriye girer.

"En iyi çaba" olarak sağlık ve emniyet yönetmeliklerine, makine üreticilerinin makine kullanımıyla ilgili riskler hakkında bilgi vermeleri gerekmekte ve çalışanların/makineyi kullanan kişilerin risk değerlendirmesinden geçmeleri gerekir.

Japonya

Tüm bunların ötesinde, Japon Endüstriyel Emniyet & Sağlık Kuruluşu (JISHA), Japonya'da risk değerlendirme ile sağlık ve emniyet yönetim sistemlerinin kullanılmasını destekler. Japon hukukuna göre, her bir çalışan/makine kullanıcısı endüstriyel emniyet önlemlerinin uygulandığından emin olmalıdır. Çalışanlar, işverenlerin koydukları önlemleri desteklemekle yükümlüdür.

Uluslararası standartlara uygun olan Japon standartlarında (Japon Endüstri Standartları, JIS) risk değerlendirme metodolojisi belirtir. Belirli kimyasallar kullanıldığında risk değerlendirmesinin zorunlu olmasına rağmen, halihazırda diğer endüstrilerde gerekmemektedir.

Ana konumlar

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkey

Telefon: +90 216 5775550
E-posta: info@pilz.com.tr

Teknik Destek

Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr