Nederland | nederlands

Cursus Veiligheid beweegbare bruggen

Ordernummer | Fundamental

Doelstelling

Nederland is een bruggenland bij uitstek, hierdoor vervult ons land op dit gebied wereldwijd een voortrekkersrol. Vanuit deze rol is de norm NEN 6787 "Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid” geschreven. Wat echter vaak niet wordt gerealiseerd is dat bruggen machines zijn en daardoor zowel onder de Machinerichtlijn (MRL) als de Arbeidsmiddelenrichtlijn (ARL) vallen. Te denken valt aan nieuwe bruggen, maar ook gewijzigde bruggen (renovatie van de elektrische installatie bijvoorbeeld).

De deelnemers leren wat de gevolgen van beide richtlijnen zijn en er wordt uitgelegd hoe de verschillende veiligheidsvraagstukken volgens de huidige stand der techniek opgelost kunnen worden.

Agenda/informatie

 

 • Strategie en basisprincipes van veilig ontwerpen
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid van bruggen
 • Conformiteitsverklaringen
 • Renovaties en wijzigingen aan bruggen - gevolgen vanuit de Machinerichtlijn
 • Implementatie ‘veilig ontwerpen’-strategie binnen de organisatie
 • Risicobeoordeling en -reductie met behulp van de NEN 6787
 • Besturingstechnische risicoreductie

Doelgroep

 

 • Projectleiders vanuit rijk, provincie, gemeenten en waterschappen
 • Elektrotechnisch verantwoordelijken
 • Beheerders van bruggen
 • Adviseurs en bruggenontwerpers
 • Constructeurs van bruggen

Voorwaarde

Wij bevelen elke deelnemer aan om te beginnen met de basisdag van het cursusprogramma, omdat hier de kennis wordt overgedragen die steeds van toepassing is en terugkomt in de andere cursussen.

Tip!

Bent u op zoek naar een overzicht van onze trainingen?
Bezoek onze website opleidingen.pilz.nl voor meer informatie over onze trainingen, mogelijke leerpaden en de mogelijkheid om uw kennis over machineveiligheid te testen!

References

M. Spang BSc,  Witteveen+Bos, projectmedewerker Bouw- en Industriële Veiligheid:
"Ik heb de training als prettig ervaren. De training werd goed afgestemd op de aanwezige cursisten".

Ronald Hellewaard, Hellewaard infra: Training Veiligheid beweegbare bruggen:
"Ik heb de cursus voor mijzelf als zeer leerzaam ervaren."
 

Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.

Uw individuele aanvraag

Er zijn momenteel geen trainingsdatums gepland. Klik op de knop om een ​​’persoonlijk verzoek’ in te dienen.