Robotica

Mens-robot-samenwerking. Maar natuurlijk!

Mens-robot-samenwerking

Hoe nauwer mens en machine samenwerken, des te efficiënter worden workflows. Voor de veilige interactie tussen mens en robot zijn echter steeds meer nieuwe technieken en oplossingen vereist. Daarnaast worden de eisen aan de veiligheid strenger naarmate mens en machine nader tot elkaar komen.

Om het vereiste veiligheidsniveau te kunnen aantonen, moet de complete veiligheidsfunctie in aanmerking worden genomen – van de sensor en de logica tot de actuator. Alleen wanneer al deze factoren gecoördineerd samenwerken, kan er een veilige mens-robot-samenwerking (MRS) worden gegarandeerd.

Services voor alle levensfasen van een robotsysteem

Iedere robottoepassing moet veiligheidstechnisch afzonderlijk worden benaderd. Pilz ondersteunt u met een serviceaanbod dat is afgestemd op de afzonderlijke levensfasen van een robotsysteem: van de toepassingsanalyse en de risicobeoordeling volgens EN ISO 12100 tot de CE-markering.

Daarbij voldoen onze veiligheidsoplossingen aan de specificaties van DIN EN ISO 10218-2 en van ISO/TS 15066. Ons trainingsaanbod op het gebied van robotveiligheid maakt het serviceaanbod compleet.

Robottoepassing

Gepaste sensor- en besturingstechniek voor de robottoepassing

Uiteraard ondersteunen wij u ook met veilige besturingssystemen en sensoren op weg naar de veilige robot. Kom meer te weten over ons uitgebreide productaanbod!

Veilige sensoren PSEN

Pilz is uw partner voor de veilige automatisering van uw robottoepassing

MRS-toepassing
  • Op de levensfasen van een robotsysteem afgestemd serviceaanbod – van de procesanalyse en de risicobeoordeling tot de CE-markering
  • Veiligheidsoplossingen conform de normen, o.a. volgens DIN EN ISO 10218-2 en ISO/TS 15066
  • Botsingsmeting volgens de grenswaarden van ISO/TS 15066
  • Trainingen over de eisen aan de robotveiligheid
  • Veilige besturingssystemen, aandrijftechniek en sensoren voor beveiliging van beschermde ruimtes
  • Actieve medewerking in de internationale normalisatie-instelling voor veilige mens-robot-samenwerking
  • Samenwerking met toonaangevende onderzoeksinstellingen

Downloads

Nieuw: Pilz als partner in het Rossini-project

Pilz is partner van Rossini - een project voor de optimalisatie en verspreiding van MRC-toepassingen. Het is een initiatief van Horizon 2020, het EU-stimuleringsprogramma voor onderzoek en innovatie. In totaal 13 ondernemingen uit 7 landen ondersteunen het streven om de theorie en de praktijk bij de samenwerking tussen mens en machine bij elkaar te brengen. De naam Rossini is afgeleid van “RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing”.

Over het project

In het kader van het project moet een niet-verstorend, inherent veilig hardware-software-platform worden ontwikkeld voor het ontwerp en gebruik van mens-robot-collaboratie (MRC) in de productie. De combinatie van innovatieve sensor-, aandrijvings- en besturingstechnologieën en de integratie ervan in een open ontwikkelingsomgeving zal in de vorm van het ROSSINI-platform een reeks tools opleveren die de verspreiding van MRC-toepassingen mogelijk maken. Deze technologieën zijn ontwikkeld door de marktleider in diens branche. De menselijke bediener en de robot versmelten tot één team en verhogen op die manier de kwaliteit van de werkplek, de productieflexibiliteit en de productiviteit.

Pilz als aanjager van innovatie

Vanaf het begin ondersteunt Pilz als technisch manager het ROSSINI-project. Ook de sectoren Robotica-manipulator en Sensorontwikkeling worden door Pilz ondersteund.
Wat waren de beweegredenen om aan Rossini mee te werken? “Voor Pilz en haar klanten ontstaat een echte meerwaarde”, aldus de heren Castro en Schweiker, de beide Rossini-projectleiders van Pilz. “Voor ons als bedrijf is het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren aan het actuele onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van de MRC en zo de vooruitgang met name op het gebied van de veiligheid te ondersteunen. Bovendien is het voor ons als ontwikkelaars belangrijk om te komen tot een actieve branche-overkoepelende uitwisseling onder experts en wereldmarktleiders.”

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op!

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl