Veiligheidsvalidering bij de machineveiligheid

Controle van de correcte uitvoering van veiligheidsmaatregelen

De vijfde stap naar machineveiligheid: veiligheidsvalidering

De vijfde stap naar machineveiligheid

Met een veiligheidsvalidering van machines en installaties zorgt u ervoor dat de veiligheidsmaatregelen correct volgens de vereiste normen en voorschriften zijn uitgevoerd en dat het veiligheidssysteem volledig operationeel is.

Validering in de levenscyclus van machines

Onze ingenieurs controleren de veiligheidskritische elementen en de veiligheidsfuncties van uw machines.

In de levenscyclus van een machine speelt het thema validering een grote rol voor de veiligheid – zowel voor fabrikanten als voor exploitanten. Richtlijnen voor exploitanten en normen zoals ISO 13849, IEC 62061 en IEC 61508 verlangen daarom van u als machinefabrikant of -exploitant een validering van uw veiligheidssystemen. Hiertoe is het strikt noodzakelijk dat u de machinelevenscyclus kent en weet hoe de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden uitgevoerd.

Na een veiligheidsonderzoek rijst de vraag of alle veiligheidsrelevante risico's in acht zijn genomen en met de juiste maatregelen zijn opgelost. Alleen door een validering komt u erachter of de noodzakelijke risicobeperkende maatregelen correct zijn uitgevoerd en de machine dus aantoonbaar aan de geldende normen en voorschriften voldoet!

Validering op maat – het juiste niveau voor elke eis

Welke diepgang van de validering is noodzakelijk en zinvol?

Pilz biedt een op u afgestemd scala aan diensten aan om uw machine aan de hand van een gestructureerde methode efficiënt te valideren ten aanzien van machineveiligheid, risicominimalisering, functionele veiligheid en andere wettelijke eisen. Als machinefabrikant of -exploitant kunt u de omvang van de valideringsservice passend bij het project en de eisen kiezen aan de hand van drie niveaus.

Valideringsmethode Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Machineveiligheid

♦♦

♦♦♦      

Risicobeperking  

♦♦♦

Functionele veiligheid

♦♦

♦♦♦

Andere wettelijke voorschriften    

Voorbeelden Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
CE-markering, conformiteitsbeoordelingsprocedure     ♦♦♦
Complexe installatie waarvoor een gedetailleerde controle nodig is     ♦♦♦
Pilz voert als neutrale instantie de controle uit   ♦♦  
Kleine veranderingen aan een eerder gevalideerde machine   ♦♦  
Validering aan de hand van een soortgelijke machine   ♦♦  
Verplaatsing van aanwezige machines naar een nieuwe locatie    
Nieuwe controle van eerder gevalideerde machines    

Diepgang van de controle: ♦ fundamenteel, ♦♦ gedetailleerd, ♦♦♦ volledig

Details over de omvang van de diensten

Niveau 1

Niveau 2 Niveau 3
 • Basiscontrole van de machineveiligheid 
 • Beoordeling van de uitgevoerde maatregelen
 • Steekproefsgewijze functietest
 • Controle van de PLr-toewijzing
 • Beoordeling van de toegepaste PL-beginselen
 • Gedetailleerde controle van de machineveiligheid 
 • Beoordeling van de uitgevoerde maatregelen
 • Beoordeling van de vijf belangrijkste risico's
 • Test van de veiligheidsfuncties
 • Controle van de juiste installatie van veiligheidsfuncties en componenten
 • Controle van de vastgelegde PL-omzetting (PL ≥ PLr)
 • Controle van de machineveiligheidswetgeving
 • Controleren op naleving van de productnorm
 • Beoordeling van de uitgevoerde maatregelen
 • Beoordeling van de implementatie van risicobeperking
 • Test van de veiligheidsfuncties
 • Controle van de juiste installatie van veiligheidsfuncties en componenten
 • Foutsimulatie
 • Controle van de vastgelegde PL-omzetting (PL ≥ PLr)
 • Analyse van het bereikte PL (PL ≥ PLr) 

- Controle van:

 • specificatie van de veiligheidseisen
 • veiligheidsgerelateerde software
 • elektrische veiligheid
 • EMC/RED-eisen
 • geluidsemissie
 • eisen aan drukapparatuur

Uw voordelen in één oogopslag

 • Validering op maat dankzij drie verschillende valideringsniveaus
 • Intensiteit en gedetailleerdheid van de validering passend bij uw individuele eisen en behoeften
 • Kostenefficiënte valideringsmethode en knowhow van Pilz
 • Waarborgen van de overeenstemming met normen die een onafhankelijke veiligheidsvalidering voorschrijven en met richtlijnen
 • Veiligheid en bescherming door een veilige werkomgeving

 

Hebt u nog vragen? Neem nu contact met ons op!

E-mail verzenden

Validering bij Pilz – kort uitgelegd voor een snel overzicht

Uw volgende stappen op weg naar machineveiligheid

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl