Beoordeling machineveiligheid

De snelle weg naar een conformiteitsoverzicht met checklist voor machineveiligheid

De beoordeling van de machineveiligheid biedt een uitgebreid overzicht van de veiligheids- en conformiteitsstatus van de machines die in het kader van deze evaluatie worden getest. Daarnaast ontvangt u een maatregelenoverzicht of checklist om snel maatregelen te kunnen formuleren voor optimalisatie van de veiligheid en conformiteit met geldende wetten, normen en richtlijnen.

Efficiënt overzicht van de conformiteitsstatus van uw machines

Man met tablet voor een machine

Hebt u sommige van uw machines al lange tijd in gebruik en u hebt ze nog niet laten beoordelen op veiligheids- en conformiteitscriteria? Of hebt u een al gebruikte machine of installatie gekocht? Dan hebt u meestal eerst een duidelijk overzicht nodig van de veiligheidsstatus van deze machines volgens de huidige wetgeving en de geldende normen. Bovendien moet u weten welke dringende verbeteringsmaatregelen u eventueel moet uitvoeren om te voldoen aan de toepasselijke eisen inzake machineveiligheid, bijvoorbeeld volgens de Machinerichtlijn, en om volledige aansprakelijkheidsbescherming te blijven genieten.

Onze diensten

Wij beoordelen voor u meerdere machines van een productieinstallatie met betrekking tot de geldende veiligheids- en conformiteitseisen. Daarbij houden we niet alleen rekening met de geldende wetten, normen en richtlijnen op de plaats van gebruik of bestemming van de machines, maar op verzoek ook met uw individuele bedrijfsinterne specificaties.

U krijgt van ons alle relevante informatie over de veiligheidsstatus van de machines met de gewenste technische detaillering. Als resultaat krijgt u niet alleen een duidelijk en volledig dashboard met alle beoordelingen, maar ook een lijst van maatregelen met alle aanbevelingen voor actie. Zo krijgt u met onze checklist machineveiligheid een snel en handig totaaloverzicht van alle beoordeelde machines. U kunt uit twee varianten van de machineveiligheidsbeoordeling de optie kiezen die voor u het meest geschikt is.

Vrouw met helm achter een laptop

Individueel op uw behoeften afgestemd dienstenaanbod

U kunt uit twee opties van deze dienst de optie kiezen die voor u het meest geschikt is. Dit kan het volgende inhouden:

  Level 1 Level 2

Conformiteit met de safety-status

Beoordeling van de naleving van de veiligheidseisen met vermelding van alle afwijkingen. De op eisen gebaseerde checklist bevat zowel een beschrijving als een beoordeling van elke eis, met de bijbehorende conformiteitsstatus. Zowel de naleving van de voorschriften als de beoordeling worden in grafische vorm gepresenteerd (dashboard).

 •  
 •  

Beoordeling van de hoofdrisico's

Beoordeling van de voornaamste risico's op basis van de gekozen methode: Inclusief verwijzing naar de eis, een risicoclassificatie en een beschrijving.

 
 •  

Controle van de documentatie

Geeft een overzicht of alle voor een machine vereiste documentatie beschikbaar en afdoende is.

 
 •  

Wettelijke en conformiteits-/bedrijfsvoorschriften

Geeft een overzicht van de conformiteitsstatus op basis van de bedrijfsvoorschriften, rekening houdend met internationale of nationale voorschriften, bijvoorbeeld de "Richtlijn voor het gebruik van arbeidsmiddelen 2009/104/EG".

 
 •  

Beoordeling van de belangrijkste veiligheidssubfuncties

Beoordeling van het maximaal haalbare PLr voor elke geteste subfunctie. Beoordeeld worden de kwaliteit van de componenten, de architectuur, de diagnose en de foutrespons.

 
 •  

Risicobeperking/aanbevelingen voor actie

Lijst van alle niet-conforme items en bijbehorende risicobeperkende maatregelen om de machine in overeenstemming te brengen met de relevante normen.

 •  
 •  

Kostenraming voor de upgrade

Op basis van de catalogus van maatregelen wordt een kostenraming opgesteld om de machine in overeenstemming te brengen met de relevante normen.

 
 • (optioneel)

Uw voordelen in één oogopslag

Man met zaklamp controleert machine

De Machinery Safety Assessment van Pilz is een snelle en efficiënte manier om een overzicht te krijgen van de overeenstemming met de relevante eisen aan de machineveiligheid. Met onze technische beoordeling van uw machines bespaart u tijd en geld.

 • Kostenoptimalisatie

Wij spreken vooraf met u het detailniveau van de beoordeling af en passen dit aan uw individuele behoeften aan. U kunt uit twee varianten van deze dienst de optie kiezen die voor u het meest geschikt is.

 • Bewijs van conformiteit en aansprakelijkheidsbescherming

Als resultaat krijgt u een dashboard met een duidelijk overzicht per machine of installatie – afgestemd op uw eisen. Zo krijgt u een overzicht van de actuele conformiteitsstatus. En we bepalen ook de noodzaak van actie voor u en stellen de prioriteit van de afzonderlijke actiegebieden voor u vast. Dat is voor u bijzonder resourcebesparend.

 • Veiligheid

De machineveiligheidsbeoordeling is speciaal ontwikkeld voor bestaande machines. Alle checks en beoordelingen zorgen ervoor dat u een direct overzicht krijgt van de veiligheidsstatus en de noodzaak tot actie van de gecontroleerde machines.

 • Efficiëntie

Het resultatendashboard en de afzonderlijke rapporten kunnen individueel intern verder worden gebruikt en wij hebben deze documenten al voorgeconfigureerd met vele beoordelingsmogelijkheden.

 • Naleving van uw bedrijfsrichtlijnen

U kunt te allen tijde uw individuele controlenormen aan onze beoordeling toevoegen. Zo wordt van meet af aan ook rekening gehouden met uw eigen richtlijnen.

 • Internationaal

U kunt dezelfde methodiek gebruiken in al uw vestigingen wereldwijd. En u kunt de resultaten van een machine in het ene land overbrengen naar een soortgelijke machine in een ander land.

Profiteer ook van deze diensten

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl