Veiligheid in de automatisering

Profiteer van de veilige automatisering

Automatisering biedt veel voordelen en wordt tegenwoordig in veel industrieën wereldwijd toegepast. Bij de automatisering van machines of ook complete productielijnen worden niet alleen processen vereenvoudigd, maar ook de kwaliteit en productiviteit verhoogd.

Maar bij de industriële automatisering wordt het veiligheidsaspect heel vaak buiten beschouwing gelaten, niet alleen tot ongenoegen van de medewerkers. Schade aan materialen en gereedschappen en de daaruit voortvloeiende uitvaltijden zijn slechts enkele negatieve gevolgen. Het is nog erger wanneer mensen daarbij gewond raken.
Als bovendien bij overheidscontroles wordt vastgesteld dat er niet aan eenvoudige veiligheidsnormen wordt voldaan, is een sluiting van de hele fabriek onvermijdelijk. Om de fabriek weer in gebruik te kunnen nemen, zijn er snelle en dure investeringen in veiligheidsmaatregelen nodig.

Met Pilz als partner aan uw zijde kunnen zulke gevallen worden voorkomen. Wij weten welke eisen ertoe doen bij de veilige automatisering en helpen u graag bij de implementatie en oplossing. In veel landen gelden er bij het naleven van de veiligheidseisen aan machines namelijk voorschriften, die variëren van vrijblijvende aanbevelingen tot bindende wetten.

Wij begeleiden u graag bij uw specifieke uitdaging op het gebied van veilige automatisering.

In zeven stappen naar veilige automatisering

Onze checklist zorgt de juiste kennismaking met de veilige automatisering:

  • Kent u de relevante normen in uw industrie?
  • Welke veiligheidsnormen gelden er voor uw industrie?
  • Welke wetten inzake machineveiligheid dienen in uw land strikt te worden nageleefd?
  • Kent u de inhoud van de Machinerichtlijn en weet u hoe deze moet worden toegepast?
  • Met welke wetten moet u rekening houden bij het exporteren van machines?
  • Heeft uw machine een geldige conformiteitsbeoordeling en CE-markering?
  • Gebruikt u de juiste veiligheidstechniek?

Voordelen van de veilige automatisering

Veiligheid is een basisbehoefte van de mens. Medewerkers die zich veilig voelen, presteren beter en zijn productiever. Veiligheid heeft dus een grote invloed op het succes van bedrijven. Verder maakt een optimaal toegepaste veiligheidstechniek de goede werking van machines en installaties mogelijk en daardoor verhoogt ze de kwaliteit van de productie.

De voordelen van de veilige automatisering op een rijtje:

  • Productiviteit verhogen – met rationele, veilige arbeidsprocessen naar meer succes
  • Ziekteverzuim verminderen – meer arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming voor uw medewerkers
  • Stilstandtijden minimaliseren – dankzij veiligheidssystemen met geïntegreerde diagnose kan bij een storing snel de oorzaak worden verholpen
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl