Nederland | nederlands

Configureerbare kleine besturingen

Veel functies, één oplossing!

Configureerbare kleine besturingen

Met PNOZmulti, de pionier van de configureerbare veiligheidstechniek, neemt u zeker de juiste beslissing. Waarom? Heel eenvoudig: omdat u met Pilz op het wereldwijd toegepaste successysteem met de juiste tactiek vertrouwt.

De configureerbare kleine besturingen dichten het gat tussen klassieke veiligheidsrelais en grote, programmeerbare besturingssystemen. Gebruik de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti voornamelijk voor het realiseren van meerdere veiligheidsfuncties! Zo kan de functionele veiligheid voor de bescherming van mens en machine eenvoudig en flexibel worden bereikt.

Bovendien zijn onze kleine besturingen krachtig genoeg om bij kleinere machines de complete machinebesturing op zich te nemen. Het systeem is modulair uitbreidbaar, zodat het meegroeit met de eisen en de grootte van uw machine of installatie. Door het gebruik van uitbreidingsmodulen kunt u de besturingsopbouw exact aan de toepassing aanpassen. Als gebruiker krijgt u alleen datgene wat u ook daadwerkelijk gebruikt.

Nu optimaal visualiseren: combineer PNOZmulti met de visualiseringssoftware PASvisu

Visualiseer uw installaties waarin u de kleine besturingen PNOZmulti gebruikt, nu met de optimaal afgestemde software! Via een directe koppeling kunt u PNOZmulti eenvoudig met de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu verbinden en zo onder andere alle in- en uitgangen van de via PNOZmulti bestuurde componenten overnemen. Bovendien biedt PASvisu een comfortabele diagnosemogelijkheid. Profiteer van geringe stilstandtijden door een snelle herstart!

Visualiseringssoftware PASvisu

PNOZmulti is nu compatibel met PASvisu

Tijd en kosten besparen in alle engineeringfasen – uw voordelen

  • Wereldwijde veiligheidsstandaard voor verschillende automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen – kosteneffectief en duurzaam
  • Korte ingebruiknametijden door eenvoudige bedrading
  • Eenvoudige aanpassingen in de configuratie door vooraf afgestemde, gecertificeerde softwarebouwstenen
  • Minimale stilstandtijden van machines en hoge beschikbaarheid van installaties door eenvoudige en complete diagnose
  • Maar één systeem van de planning tot het onderhoud – te allen tijde uitbreidingen of gewijzigde functies mogelijk
  • Maximale veiligheid – afhankelijk van de bedrading veiligheidscategorieën tot PL e volgens EN ISO 13849-1 en SIL CL 3 volgens EN IEC 62061
  • Rationaliseringspotentieel, doordat automatiseringstaken worden gedekt door veiligheidscomponenten

Ons productaanbod: configureerbare kleine besturingen

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl