Veiligheidsanalyse voor machines en installaties

Risico's in het machinepark herkennen: met de Pilz-veiligheidsanalyse

Holistische concepten voor de machineveiligheid

Met de veiligheidsanalyse van Pilz en de daaruit voortvloeiende rapporten krijgt u als exploitant gefundeerde informatie over de veiligheidsstatus van uw machines. Inclusief een aanbeveling en prioritering van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen.

Uw eisen

Zijn uw productielijnen onderhevig aan continue veranderingen? Of gebruikt u nieuwe machines naast oudere machines? Dan staat u voor de uitdaging om het risicomanagement met betrekking tot gezondheids-, veiligheids- en milieugevaren te prioriteren en veiligheidsstrategieën toe te passen.

Een analyse van het arbeidsproces van uw machines helpt daarbij. Zo kunt u de belangrijkste potentiële gevaren herkennen. Aan de hand van de veiligheidsanalyse laten wij u zien welke verdere maatregelen noodzakelijk zijn voor het naleven van de wettelijke eisen.

Wij bieden u een totaaloverzicht van de veiligheidstoestand van uw installaties.

Onze diensten

Maak de veiligheidsanalyse van uw machinepark met Pilz.

Onze veiligheidsanalyse van het machinepark omvat het onderzoek ter plaatse met de daaropvolgende beoordeling van de toestand van de machines en de bijbehorende presentatie van onze onderzoeksresultaten. Daarvoor maken wij gebruik van een gestructureerde risicobeoordeling. Deze werkwijze levert voldoende gegevens en informatie op om de belangrijkste conformiteits- en veiligheidsfactoren van uw productielijn te kunnen beoordelen. Alle machines worden daarbij aan de hand van een multiparameteranalyse beoordeeld. Zo krijgt u een inschatting en prioritering van de noodzakelijke veiligheidseisen voor elke machine.

De veiligheidsanalyse van het machinepark omvat:

  • Analyse van de gevaren op afzonderlijke machines
  • Beoordeling van de bestaande maatregelen voor risicominimalisering
  • Beoordeling van de conformiteit van de machines aan de hand van de geldende voorschriften
  • Controle van de mogelijkheden om veiligheidsfuncties in een machine te integreren
  • Prioritering en aanbeveling hoe verbeteringsmaatregelen op de machines kunnen worden uitgevoerd

Uw voordelen in één oogopslag

  • U krijgt een overzicht van uw complete productielijn en van mogelijke onbekende veiligheidsrisico's
  • U zorgt als werkgever voor meer veiligheid op de werkplek en meer veiligheid voor uw medewerkers
  • Op grond van de verkregen informatie kunt u investeringen in veiligheid effectief plannen en de rendabiliteit van uw machinepark optimaliseren
  • U kunt deze analyse en aanbevelingen toepassen op soortgelijke installaties of machines in uw gehele waardeketen

Profiteer ook van deze diensten

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl