Overzicht van de basisnormen (A+B-normen)

De basis voor de veiligheid van machines en installaties

Basisnormen (A+B-normen)

Normen zijn afspraken tussen verschillende belangengroepen (fabrikanten, consumenten, keuringsinstanties, arbo-instanties en regeringen). Ze beschrijven de stand van de techniek op het moment waarop ze worden opgesteld. Afhankelijk van de plaats van gebruik van de machine of het product kunnen er verschillende wettelijke regelingen van kracht zijn die de toepassing van verschillende normen noodzakelijk maken. De juiste keuze is voor de machinefabrikant een hulpmiddel voor het naleven van de wettelijke richtlijnen.

Basisnormen (A- en B-normen) bevatten belangrijke informatie over het ontwerp, de strategie en de werking - voor de veiligheid van machines en installaties.

De belangrijkste basisnormen oftewel A- en B-normen:

Risicobeoordeling/risicoreductie, functionele veiligheid en veiligheidstechnische eisen  
Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie EN ISO 12100
Veiligheid van machines - Onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie EN ISO 13849-1/-2
Veiligheid van machines - Functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde besturingssystemen IEC 62061
Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor pneumatische systemen en hun onderdelen EN ISO 4414
Pneumatiek - Algemene regels en veiligheidseisen voor hydraulische systemen en hun onderdelen EN ISO 4413
Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines EN IEC 60204 - reeks
Laagspanningsschakelaars EN IEC 60947-5 - reeks

Keuze van de beveiligingsinrichtingen

 

Veiligheid van machines - Afschermingen - Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen

EN ISO 14120

Veiligheid van machines - Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen - Grondbeginselen voor het ontwerp en de keuze

EN ISO 14119
Veiligheid van machines - Voorkoming van onbedoeld starten EN ISO 14118
Veiligheid van machines - Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen (bijvoorbeeld lichtschermen, lichtgordijnen, laserscanners etc.)

EN IEC 61496-1/-2/-3

Veiligheid van machines - Drukgevoelige beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld schakelmatten) EN ISO 13856-1/-2/-3
Veiligheid van machines - Tweehandenbediening - Functionele aspecten en ontwerpprincipes EN ISO 13851
Veiligheid van machines - Noodstopfunctie - Ontwerpbeginselen  EN ISO 13850
Aanvullende veiligheidsmaatregelen – Veiligheid van machines  
Veiligheidsafstanden (bescherming van de bovenste/onderste ledematen) EN ISO 13857
Minimumafstand ter voorkoming van het bekneld raken van menselijke lichaamsdelen EN ISO 13854
Menselijke lichaamsafmetingen, ingangen op machinewerkplekken, toegangsopeningen, antropometrische gegevens EN 547-1/-2/-3
Positionering van beveiligingsinrichtingen in verband met naderingssnelheden EN ISO 13855

Beveiligingsinrichtingen zijn nodig om mensen zoveel mogelijk te beschermen tegen gevaren die een machine tijdens de werking kan veroorzaken. De fabrikant is verplicht om een passende beveiligingsinrichting te kiezen. Deze mag het gevaar niet verhogen en het werken aan de machine niet belemmeren. Het is in het belang van de fabrikant om zijn beslissing om bepaalde bewegende delen niet met beveiligingsinrichtingen uit te rusten exact te motiveren.

Overzicht van de rubriek

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl