Beveiliging van gevarenzones met niet-scheidende afschermingen

Vertrouw op sensoren bij oppervlakte- en ruimtebewaking!

Optische, op camera's gebaseerde en op radar gebaseerde sensoren

Tot de niet-scheidende beveiligingsinrichtingen horen met name contactloos werkende beveiligingsinrichtingen (CWB). Ze omvatten de volgende technologieën: optische sensoren zoals eenstraals-lichtschermen en veiligheidslichtschermen, veiligheidslaserscanners en op camera's gebaseerde beveiligingssystemen. Naast de klassieke CWB behoren ook veilige radarsystemen tot de barrièrevrije veiligheidsoplossingen.

Alle technologieën hebben het volgende gemeen: hoogste veiligheidsniveaus, korte reactietijden, diagnose-interfaces voor probleemoplossing, eenvoudige configuratie en bediening en robuuste producteigenschappen voor een hogere beschikbaarheid. Zo combineren deze technologieën veiligheid en productiviteit met gebruiksvriendelijkheid.

Beveiliging van gevarenzones met niet-scheidende afschermingen

Overzicht van alle toepassingen

Beveiliging van open toegangen en ingreeppunten

Met veiligheidslichtschermen kunt u open toegangen en ingreeppunten in gevarenzones veilig bewaken. Vooral bij toepassingen waarbij actief wordt ingegrepen in het productieproces, zoals bij het aan- en afvoeren van materiaal, zijn lichtschermen de juiste keuze.

Veiligheidslichtschermen worden aangebracht bij de toegangen resp. ingreeppunten in de gevarenzones. Ze registreren middels hun infraroodstralen wanneer personen of voorwerpen zich in de beschermde ruimte bevinden. Bij onderbreking van een lichtstraal wordt direct een veilig afschakelcommando geactiveerd. De machine en de installaties worden dan gestopt.

Afhankelijk van de vereiste voldoen lichtschermen conform EN/IEC 61496-1-2 aan de beveiliging van vingers, handen en lichaam. Ze hebben bijzonder korte reactietijden en kunnen daarom dichter bij de gevarenzone worden geplaatst. Om het veiligheidsbedrijf te handhaven en toch materiaal door het lichtscherm te kunnen leiden, zijn er uitgebreide functies zoals Blanking en Muting geïmplementeerd. Ook toepassingen voor beveiliging naast en achter de veiligheidsafscherming kunnen met lichtschermen worden verwezenlijkt. Hier profiteren gebruikers van de cascadeerfunctie van de lichtschermen, die een serieschakeling van beschermde ruimtes zonder dode zones mogelijk maakt.

Beveiliging van gevarenzones met niet-scheidende afschermingen

Vaste en mobiele beveiliging van gevarenzones

Het toepassingsspectrum van veiligheidslaserscanners is veelzijdig: het varieert van stationaire toepassingen voor de gebiedsbeveiliging via toegangsbeveiliging tot toepassingen met beveiliging achter de veiligheidsafscherming (heraanloopblokkering). Daarnaast dienen ze voor de beveiliging van bestuurderloze transportvoertuigen (AVG).

Als beveiligingsproduct uit categorie 3 volgens IEC/EN 61496 bewaken veiligheidslaserscanners tweedimensionale oppervlakken. Hierbij tast een laserstraal het te bewaken oppervlak af. De afstand tot het object wordt bepaald aan de hand van een meting van het tijdsverschil tussen het uitzenden en het arriveren van de lichtpuls. Om objecten in verschillende richtingen te detecteren, wordt de laser afgebogen door een roterende spiegel en wordt een gebied van 275° rondom de scanner gedetecteerd.

De beschermde ruimtes zijn flexibel in te richten, omdat meerdere afzonderlijke zones tegelijkertijd kunnen worden bewaakt met slechts één scanner. Het is ook mogelijk om te switchen tussen een veelvoud aan configuraties.

Mobiele en stationaire gebiedsbescherming

Bewaking van beschermde ruimtes in zware toepassingsomgevingen

Voor de bewaking van gevarenzones met hoge eisen aan robuustheid en zware omgevingsomstandigheden stuiten optische sensoren bereiken vaak op hun grenzen. Dat is bijvoorbeeld het geval in de metaal- en houtverwerking of bij buitentoepassingen. Radarsystemen bieden hier duidelijke voordelen door hun meetprincipe: de FMCW (frequency modulated continuous wave) radarvolumebewaking met een frequentie van 24 - 24,25 GHz reageert daarbij bijzonder ongevoelig op invloeden van buitenaf zoals stof, vuil, regen, licht of rondvliegende vonken.

Met radartechnologie kunnen toepassingen tot SIL 2, PL d en categorie 3 worden verwezenlijkt. Ook bij sterke temperatuurschommelingen onderscheiden radarsystemen zich door een hoge beschikbaarheid. Meerdere in serie geschakelde sensoren zenden radarstralen uit en analyseren de in de loop van de tijd veranderende reflecties. Op die manier kunnen bewegende obstakels in de beschermde ruimte worden gedetecteerd.

Afhankelijk van de grootte van de te bewaken zone kan de configuratie van de beschermde ruimte variëren. Op radar gebaseerde sensoren zijn uitermate geschikt voor alle toepassingen met beveiliging achter de veiligheidsafscherming (heraanloopblokkering) in zware omgevingen, bijv. bij laswerkzaamheden in een robotcel. Daarnaast behoort ook beveiliging van stationaire toepassingen of toegangsbeveiliging tot het toepassingsgebied.

Radarsystemen

Veilige bewaking van afkantpersen

Telecentrische camerasystemen zijn bijzonder geschikt voor de veilige bewaking van afkantpersen, omdat ze objecten altijd even groot afbeelden – onafhankelijk van de afstand tot de camera. Deze worden geïnstalleerd op de bovenbalken van de afkantpers en bewegen zo mee met het bovenste gereedschap.

Door de CNC-besturing van de afkantpers, de veilige besturing en het meerijdende camerasysteem voortdurend te vergelijken, stelt de veilige besturing de positie van het bovenste gereedschap boven de plaat betrouwbaar vast. Al naar gelang de reikwijdte van het veiligheidsveld kunnen ook speciale persen zoals bijvoorbeeld tandempersen probleemloos worden bewaakt.

De op camera's gebaseerde veiligheids- en meetsystemen detecteren zelfs de kleinste vreemde voorwerpen in het veiligheidsveld tussen zend- en ontvangsteenheid. De lichtstralen worden daarbij via een telecentrisch objectief van de zender verzonden naar een ontvanger die zich op de tegenovergestelde kant van de afkantpers bevindt. De veiligheidsgebieden zijn voor, achter en onder het gereedschap aangebracht. Zo wordt gevaarlijke interventie aan iedere kant van de afkantpers voorkomen.

Veilige bewaking van afkantpersen

Vergelijking tussen optische, op camera's gebaseerde en op radar gebaseerde sensoren

Technologie Meetprincipe, werking Toepassingen Voordelen
Veiligheidslichtschermen (optisch)
 • Laser of infrarood
 • Detecteert statische objecten
 • Bewaking van 2D-zones
 • Statische installatie
 • Toegangs- en ingreepbeveiliging
 • Beveiliging van locaties voor handmatige invoer
 • Beveiliging achter de veiligheidsafscherming
 • Vingerbescherming
 • Groot bereik
 • Korte reactietijden
 • Uitgebreide functies: Muting, Blanking, cascadering
Veiligheids-laserscanners
(optisch)
 • Laser
 • Detecteert obstakels
 • Bewaking van 2D-zones
 • Stationaire en mobiele toepassingen
 • Stationaire en mobiele beveiliging van gevarenzones
 • Beveiliging achter de veiligheidsafscherming
 • Toegangsbeveiliging bij verticale toepassingen
 • Nauwkeurige randscherpte
 • Korte reactietijden
 • Nauwkeurige definitie van te bewaken oppervlakken
 • Extra functies: muting, blanking, serieschakeling, encoder-analyse, setup-omschakeling
Veilige radarsystemen
(RCS)
 • FMCW-radar: 24 GHz (elektromagnetische energie)
 • Detecteert voorwerpen op waterbasis en metalen voorwerpen
 • Reageert op beweging
 • Volumebewaking
 • Beveiliging achter de veiligheidsafscherming
 • Stationaire en mobiele beveiliging van gevarenzones
 • Toegangsbeveiliging 
 • Zeer robuust tegenover externe omgevingsinvloeden
 • Self Teaching Background (STB)
 • Functies: muting
Veilige camerasystemen
 • Telecentrisch objectief (vision parallel)
 • LED-licht
 • Beveiliging van afkantpersen
 • Vingerbescherming op afkantpersen

 

Volledige oplossing voor een soepele interactie

Bij de veiligheidsvoorzieningen van machines gaat het niet alleen om afzonderlijke onderdelen, maar om hun interactie! Haal uw veiligheidssensoren en analyse-units bij één producent, dan zijn de interfaces tussen de onderdelen al optimaal op elkaar afgestemd.

U hoeft geen datasheets meer om te draaien of kostbare tests te lezen als u vertrouwt op een volledige oplossing van Pilz!

Nu contact opnemen!

Stationaire zonebewaking
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl