Persen

Persen veiligheidstechnisch uitrusten, ombouwen en gebruiken

Persen

Betrouwbare veiligheidstechniek voor persen moet niet alleen flexibel en krachtig, maar ook economisch zijn. Wij ondersteunen u bij het veiligheidstechnisch uitrusten en ombouwen van uw persen en bij het waarborgen van de veilige werking. Als ervaren partner in de omvormtechniek begeleidt Pilz u bij het nieuwe ontwerp, de retrofit en gedurende de complete levenscyclus van de machine om de persveiligheid te waarborgen.

Nieuwe normenreeks EN ISO 16092 voor de persveiligheid!

De normenreeks EN ISO 16092 bestaat uit vier delen. In deel 1 worden veiligheidsaspecten voor alle persen gezamenlijk beschreven. Deel 2 behandelt mechanische persen, deel 3 hydraulische persen en deel 4 pneumatische persen. Persen vallen volgens de Machinerichtlijn deels onder bijlage IV, d.w.z. ze behoren tot de "gevaarlijke machines" met een bijzondere conformiteitsprocedure die vooral op geharmoniseerde EN-normen is gebaseerd. Deel 1 en deel 3 van EN ISO 16092 zijn sinds maart 2019 geharmoniseerd. De overgangstermijn voor EN 692 en EN 13736 eindigt in september 2021 en de overgangstermijn voor EN 693 in maart 2021.

 • EN ISO 16092-1: Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - Deel 1: Algemene veiligheidseisen
 • prEN ISO 16092-2: Gereedschapsmachines - Veiligheid van persen - Deel 2: Mechanische persen. Voorganger: EN 692
 • EN ISO 16092-3: Veiligheid van gereedschapsmachines - Persen - Deel 3: Veiligheidseisen voor hydraulische persen. Voorganger: EN 693
 • prEN ISO 16092-4: Gereedschapsmachines - Veiligheid van persen - Deel 4: Pneumatische persen. Voorganger EN 13736.

Wezenlijke veranderingen

 • Het niveau van de afzonderlijke veiligheidsfuncties werd tot nu toe nog volgens de allang ingetrokken EN 954-1 gedefinieerd. De actuele normenreeks bevat nu de eisen met het vereiste Performance Level volgens EN ISO 13849-1.
 • Het type aandrijving voor het op gang brengen van gevaarlijke bewegingen is ten aanzien van de toegankelijkheid volledig herzien en opnieuw beoordeeld.
 • De richtlijnen voor de geluidsmeting zijn herzien.
 • De publicatie als normenreeks vond plaats met een algemeen aandrijvingsonafhankelijk deel en persspecifieke normdelen.

Wat heeft Pilz u te bieden op het gebied van persveiligheid?

 • Meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van persveiligheid
 • Lid van de Europese spiegelcommissie bij de DIN met rechtstreekse toegang tot de desbetreffende actuele normen
 • Veiligheidsoplossingen voor alle soorten persen: met onze services van de risicobeoordeling tot en met de internationale conformiteitsbeoordeling
 • Uitvoeren van complexe technische beoordelingen en maatregelen op de desbetreffende machines
 • Persretrofit en nieuwe machines
 • Realisatie van complete persbesturingen: voor nieuwe persen en ook voor de vernieuwing van bestaande installaties
 • Producten: de veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 en het automatiseringssysteem PSS 4000 met speciale modules en softwarebouwstenen voor de veilige aansturing van persen.
Nieuwe normenreeks EN ISO 16092

Veilige persen – met de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 zijn modulaire veiligheidsbesturingen: u hebt de beschikking over twee basismodules en talloze uitbreidingsmodules voor verschillende toepassingsmogelijkheden. De kleine besturingen kunnen dankzij de vrij configureerbare softwaretool zeer eenvoudig worden toegepast. U configureert zowel de hardware als de benodigde softwarefuncties direct in de tool.

Voor de bewaking van mechanische persen hebben wij de tweepolige halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m EF 8DI2DOT ontwikkeld. Deze module is bedoeld voor de aansturing van persveiligheidskleppen, maar ook van andere actuatoren die tweepolig geschakeld moeten worden. PNOZ m EF 8DI2DOT bezit twee veiligheidsuitgangen en acht digitale ingangen waarvoor u een filtertijd kunt configureren. Profiteer van korte cyclustijden van ca. 3 ms en van snelle reactietijden van minder dan 8 ms. U configureert uw persveiligheidsfuncties eenvoudig en snel met gecertificeerde persbouwstenen in de PNOZmulti Configurator

Nieuwe pers of persretrofit: met een breedte van 22,5 mm past de nieuwe persmodule in elke schakelkast!

Meer informatie over de kleine besturingen PNOZmulti 2!

Veiligheidsoplossingen en -concepten voor alle soorten persen

Wij bieden oplossingen voor alle soorten persen, van de handmatig bediende individuele werkplek tot de volledig geautomatiseerde persstraat. Voor speciale eisen in de perstechniek heeft Pilz een elektronische nokkenschakelaar ontwikkeld, die in combinatie met het automatiseringssysteem PSS 4000 de productiviteit en persveiligheid verhoogt. Speciaal voor afkantpersen bieden wij met het op camera's gebaseerde beveiligings- en meetsysteem PSENvip een uiterst productieve oplossing.

Retrofit – productiviteit van oudere persen verlengen

Door middel van goed geplande en uitgevoerde persretrofits rusten onze experts ook oudere persmodellen uit met de actuele elektro-, besturings- en veiligheidstechniek. Excenter- en hydraulische persen worden bijvoorbeeld dankzij een solide basis en robuuste mechaniek gekenmerkt door een lange levensduur. Na de retrofit voldoen ze voor nog eens 10 tot 20 jaar aan de eisen van persveiligheid, productiviteit en kwaliteit.

Uw voordelen voor de persveiligheid

Onze oplossing voor de persveiligheid

 • Veiligheid voor mens en machine bij een hoge beschikbaarheid en flexibiliteit
 • Hogere productiviteit dankzij geoptimaliseerde arbeidsprocessen en de nieuwste besturings- en sensortechniek
 • Kortere stilstand- en uitvaltijden
 • Services gedurende de complete levenscyclus van de machine: van de risicobeoordeling en de CE-certificering tot speciale gebruikerstrainingen
 • Goedgekeurde veiligheidsconcepten volgens internationale normen.

Downloads

Lees in de flyers meer over onze diensten voor persen en de metaalbewerking. Hierin komt u te weten wat wij op het gebied van de uitrusting, ombouw en het gebruik van persen aanbieden.

Informatieflyer "Persen veiligheidstechnisch uitrusten, ombouwen en gebruiken" downloaden

Hebt u nog vragen? Neem contact met ons op!

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl