Internationale conformiteitsbeoordeling - VS

Goede reis! VS-conformiteit voor uw machines.

Als full-service-pakket krijgt u bij ons alle documenten die nodig zijn om uw machines door de autoriteiten in de VS te laten certificeren.

Uw eisen

Machines die naar de VS geïmporteerd en/of daar in gebruik genomen worden, zijn onderworpen aan complexe voorschriften. Deze voorschriften kunnen per staat of regio verschillen. Een strikte voorwaarde voor een markttoelating is bijvoorbeeld de naleving van testnormen van OSHA of UL. Dit geldt voor nieuwe, gebruikte en omgebouwde of uitgebreide machines.

Wie als fabrikant machines aan de VS verkoopt, moet er daarom op letten dat er al in de ontwerpfase aan alle voorschriften is voldaan om later een vlekkeloos verloop van de typegoedkeuring te garanderen op de plaats waar de machine wordt gebruikt.

Exploitanten van machines in de VS zijn verplicht om het werken aan de machine veilig te maken. Hiertoe behoort o.a. het opzetten van een LOTO-systeem.

Goede reis! VS-conformiteit voor uw machines.

Onze diensten

Onze diensten omvatten alle noodzakelijke maatregelen voor de VS-conformiteit.

* NFPA = National Fire Protection Association. De norm NFPA79 definieert de eisen aan elektrische industriële machines in de VS.

Bij ons ontvangt u alle benodigde documenten voor de certificering van uw machine door lokale autoriteiten ter verkrijging van de VS-conformiteit uit één hand.

Wij adviseren u al in de constructiefase van uw machine door het ontwerp met name op de naleving van de speciale Amerikaanse elektrische eisen te beoordelen. Vervolgens voeren wij alle noodzakelijke maatregelen voor u uit, van de risicobeoordeling en het LOTO-systeem tot het valideringsrapport voor VS-conformiteit. Desgewenst voeren wij ook overleg met de lokale autoriteiten voor u.

De door de OSHA gedefinieerde voorschriften zijn bindend voor werkgevers/machine-exploitanten in de VS.
NRTL's beoordelen, testen en certificeren producten die voor machines met bestemming VS moeten worden gebruikt.

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

Deze Amerikaanse instantie is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. De door de OSHA gedefinieerde voorschriften zijn bindend voor werkgevers/machine-exploitanten in de VS. Door middel van regelmatige inspecties ter plekke wordt gecontroleerd of de bepalingen worden nageleefd.

De OSHA verlangt dat bepaalde elektrische producten door zogenaamde NRTL's zijn goedgekeurd.

NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory)

NRTL's zijn officieel door de OSHA erkende testinstanties. Ze beoordelen, testen en certificeren producten die voor machines met de VS als bestemming moeten worden gebruikt. Met een op internet gepubliceerd registratienummer bevestigen NRTL's dat het desbetreffende product is goedgekeurd en als zodanig moet worden aangeduid (bijvoorbeeld met het UL- of TÜV-keurmerk).

Uw voordelen in één oogopslag

  • U bespaart tijd en kosten: wij zorgen ervoor dat u alle voorschriften ten aanzien van de VS-conformiteit al in de constructiefase van uw machine naleeft
  • Probleemloze keuring/typegoedkeuring door lokale autoriteiten met volledige documentatie volgens de normen
  • Full service uit één hand: uw lokale contactpersoon bij Pilz coördineert het hele project voor u en voert ook overleg met onze experts in de VS
  • Rechtszekerheid: onze specialisten in de VS kennen alle actuele eisen uit normen en richtlijnen
  • Optimalisatie van uw documentatieprocessen: wij stellen internationaal uniforme documenten aan u ter beschikking - ook als uw machines op verschillende locaties geproduceerd of in gebruik genomen worden

Profiteer ook van deze diensten

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl