ISCS – Industrial Security Consulting Service

Volledige machineveiligheid is voor machinefabrikanten en -exploitanten alleen mogelijk met Industrial Security-maatregelen. Deze maatregelen beschermen uw machines tegen cyberaanvallen, verkeerde menselijke bediening of manipulatie en worden door de Machineverordening verlangd om aan de CE-conformiteit te voldoen. Maar hoe ernstig wordt een machine bedreigd door aanvallen, welke effecten op de arbeidsveiligheid en productiviteit kunnen er optreden en welke maatregelen zijn zinvol om security-kwetsbaarheden te verminderen?
 
Dit is precies waar de Industrial Security Consulting Service van Pilz om de hoek komt kijken: wij analyseren uw risico met betrekking tot security-kwetsbaarheden op de machine, beoordelen het individuele gevaar alsmede de waarschijnlijkheid van optreden aan de hand van niveaus, stellen passende oplossingsstappen samen en controleren de getroffen maatregelen. De ISCS verhoogt daardoor de cyberveiligheid en zorgt ervoor dat u voldoet aan normen en wettelijke voorschriften en dat u security-incidenten op de machine kunt verminderen en afwenden.

In vier stappen naar een veilige machine volgens Industrial Security:

De Industrial Security Consulting Service bestaat uit vier modules die op elkaar voortbouwen. Nadat de afzonderlijke stappen zijn uitgevoerd, is er op grond van het moving-target-principe een regelmatige nieuwe controle van de Industrial Security-status van de machines nodig om de nieuwste cyberaanvalsmethoden of kwetsbaarheden permanent tegen te gaan.

Uw voordelen:

 • Herkennen van kwetsbaarheden en potentiële risico's
 • Beveiliging en weerstand tegen cyberaanvallen of incidenten met een productie-uitval
 • Verhogen van veiligheid van medewerkers, cyberveiligheid en beschikbaarheid van machines
 • Controle of de risicobeperkende maatregelen correct worden toegepast
 • Aantoonbare bescherming van de machine(s) volgens Industrial Security-eisen
 • Belangrijk onderdeel van de CE-conformiteitsverklaring

De vier stappen van ISCS

Uw voordeel

1. Analyse van de beschermingsbehoeften

 • Vaststellen van de geldende normen en voorschriften
 • Bepalen van de grenzen van het in aanmerking te nemen systeem
 • Bepalen van de beschermingsdoelen van elke asset van het systeem aan de hand van de te verwachte omvang van de schade bij verlies van de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid

 

 • Inschatting van het bewustzijn van gevaren

2. Industrial Security-risicoanalyse

 • Vaststellen van alle risico's voor iedere asset in elke levensfase van het systeem ten aanzien van de in aanmerking genomen beschermingsdoelen
 • Analyse van bestaande risicobeperkende maatregelen en hun impact
 • Aanbevolen aanpak voor het reduceren van het risico
 • Documenteren van de kwetsbaarheden en het bijbehorende gevaar

 

 • Inschatting van de risico-omvang en de behoefte aan actie

3. Industrial Security-concept

 • Vastleggen van het security level voor elk systeemonderdeel
 • Definiëren en specificeren van mogelijke tegenmaatregelen
 • Rekening houden met de beschikbaarheid en productiviteit   
 • Gedetailleerde toewijzing van de veiligheidsmaatregelen aan de vastgestelde risico's
 • Opstellen van regels en richtlijnen voor het reduceren van het risico gedurende de gehele levenscyclus van machines
 • Documenteren van de eisen en implementatieaanbevelingen

 

 • Planning van tegenmaatregelen

4. Industrial Security-systeemverificatie

 • Controle van de effectiviteit van de uitgevoerde maatregelen  
 • Opstellen van een testrapport met informatie over de resultaten en eventuele afwijkingen
 • Herziening van de documentatie van organisatorische maatregelen
 
 • Bescherming tegen aansprakelijkheid door naleving van relevante security-eisen
 • Verhogen van de bescherming van werknemers
 • Verhogen van de beschikbaarheid van installaties
 • Kostenbesparing door het afwenden van cyberaanvallen
 • Behoud van het imago door effectieve getroffen voorzorgsmaatregelen

 

Industrial Security-portfolio - stap voor stap naar een veilige machine

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl