CE-markering

Een aanwezige, CE-gecertificeerde machine moet worden samengevoegd [...] met een nieuwe, onvolledige machine [...]. Moet voor de nieuwe [...] machine een nieuwe CE-certificering worden aangevraagd?

Een aanwezige, CE-gecertificeerde machine moet worden vervangen/samengevoegd met een nieuwe, onvolledige machine (montage van een verwerkingsapparaat op een draaimachine). Moet voor de nieuwe, gecombineerde machine een nieuwe CE-certificering worden aangevraagd?


Om vast te stellen of er een nieuwe conformiteitsverklaring en CE-markering moeten worden opgesteld, moet eerst worden beoordeeld of de gecombineerde machine een totaliteit van machines vormt. Volgens het beschreven geval dient deze vraag met 'ja' te worden beantwoord. Bij de samenstelling van een totaliteit van machines is een CE-markering noodzakelijk. Voor de hierboven beschreven machinesamenstelling moet daarom een nieuwe conformiteitsverklaring en CE-markering worden opgesteld.

Bij de beoordeling dient u eerst vast te stellen of de machine (in dit geval de draaimachine) vóór 1995 of pas daarna voor de eerste keer werd samengesteld. Bij een samenstelling van vóór 1995 moet de machine minimaal voldoen aan de voorschriften van de Duitse bedrijfsveiligheidsverordening. Na 1995 moet de CE-certificering hebben plaatsgevonden ten tijde van de eerste samenstelling.

 

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?