Nederland | nederlands

Veiligheidstechnische voorzieningen

Wat is de definitie van "licht letsel" en "zwaar letsel"?

Om een veiligheidstechnische uitrusting te bepalen, moet ik als ontwerper een veiligheidstechnische overweging maken en inschatten welke gevaren aanwezig zijn en welk letsel zou kunnen optreden. Er zijn gevaren die niet volledig te vermijden zijn, en het feit dat een direct ingrijpen van een medewerker noodzakelijk is. De vraag is: Wat is de definitie van "licht letsel" en "zwaar letsel", aangezien daarvan evt. enkele veiligheidstechnische aspecten afhankelijk zijn?

Bij de keuze van besturingstechnische maatregelen kan de risicoparagraaf van EN ISO 13849-1 worden toegepast.
Deze verdeelt de oplopende ernst van het letsel onder

S1: licht (normaliter omkeerbaar) letsel;
ook elk letsel dat naar verwachting volledig weer zal helen, zonder langdurige ziekte en/of schade achter te laten. Bijvoorbeeld: schrammen, blauwe plekken, lichte snijwonden enz.

S2: zwaar (normaliter onomkeerbaar) letsel, waaronder de dood;
ook letsel dat naar verwachting niet volledig zal helen. Bijvoorbeeld: verlies van ledematen, zware breuken, verlies van zicht tot en met de dood van een persoon.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl