CE-markering

Wie is gevolmachtigde in de zin van de MRL?

Een gevolmachtigde is volgens de Machinerichtlijn (MRL) 2006/42/EG de persoon die door de fabrikant is gemachtigd om in diens naam een deel van of alle met deze richtlijn samenhangende plichten en formaliteiten te vervullen.

Iedere in de Europese Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon kan als gevolmachtigde worden beschouwd. De basis hiervoor is de schriftelijke machtiging door de fabrikant.

 

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?