Nederland | nederlands

Learnshop bewust afwijken van normen

Doelstelling

Een (geharmoniseerde) norm is een hulpmiddel om aan de eisen van o.a. de Machinerichtlijn te voldoen. Het is ook niets meer dan dat, want toepassing van een norm is en blijft vrijwillig. Wat wanneer u van deze norm af wilt wijken (wat dus in beginsel mag), omdat de norm eisen stelt die met een goede risicoanalyse te ondervangen zijn? Of wanneer bepaalde eisen uit de norm misschien niet relevant zijn voor uw situatie? Of wanneer uw opdrachtgever deze eisen niet accepteert? Hoe gaat u daar dan mee om?

Aan de hand van een praktische case, waarbij zowel nieuwbouw als wijzigingen aan een bestaande machine aan de orde komt, worden door een consultant van Pilz de praktische aspecten toegelicht Tijdens deze cursus zullen tevens de juridische kanten belicht worden.

Doelgroep

Iedereen die te maken heeft met het hanteren van normen rondom machineveiligheid.

Voorwaarde

Machineveiligheid

Voorwaarde

Machineveiligheid

Pilz Nederland te Vianen

Ordernummers learnshop
Duur 9.00 - 12.30 uur
Maximum aantal gedelegeerden
Prijs 335 euro inclusief lunch
Meer informatie Pilz garandeert u dat alle trainingen doorgaan. Deze trainingen bieden u dus zekerheid in uw planning en voorkomen teleurstellingen.
Training Form
Data en aanmelding
Op aanvraag
Op aanvraag