Veilige radarsensor PSENradar

Veilige bewaking van beschermde ruimten onder zware gebruiksomstandigheden

Veilige radarsensor PSENradar

De veilige radarsensor PSENradar biedt samen met de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 een veilige totaaloplossing voor de bewaking van beschermde ruimten – inclusief conformiteitsbeoordeling voor de complete machine of installatie.

Veilige radarsensoren worden gebruikt als opto-elektronische sensoren op hun grenzen stuiten: zware omgevingen, bijvoorbeeld buiten of bij de materiaalverwerking, kunnen met PSENradar veilig worden bewaakt. Radartechnologie (FMCW: frequency modulated continuous wave) garandeert namelijk ook bij externe invloeden zoals stof, vuil, regen, licht, vonken of trillingen een hoge beschikbaarheid.

De ten grondslag liggende volumebewaking met een frequentie van 24 - 24,25 GHz is inzetbaar tot SIL 2, PL d en categorie 3, hetgeen in robottoepassingen vaak een voorwaarde is. De totaaloplossing beschikt bovendien over meer interfaces zoals ethernet en Profisafe en maakt daardoor ook het eenvoudige gebruik van de veiligheidsradarsensor in retrofittoepassingen mogelijk.

Complete radaroplossing met conformiteitsbeoordeling

Hebt u een complete radarsensoroplossing inclusief keuring voor de complete machine nodig? Voor de bewaking van beschermde ruimten bieden wij een complete serviceoplossing van de risicobeoordeling en de systeemintegratie tot de conformiteitsbeoordeling uit één hand.

Samen met de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 en de PSENradar ontstaat er een veilige, economische en uitgebreide totaaloplossing voor zware omgevingen.

Onze diensten

PSENradar met kleine besturing PNOZmulti 2

Eenvoudig configureren met de PSENradar-configurator

PSENradar-configurator

Voor de snelle inbedrijfstelling vindt het selecteren en configureren van de sensoren eenvoudig via de passende configurator plaats. De veilige radarsensoroplossing omvat afhankelijk van de toepassing maximaal zes radarsensoren, een besturingseenheid en de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2.

Afhankelijk van de grootte van de te bewaken zone kan voor elke sensor de passende beschermde ruimte worden gedefinieerd. Deze is afhankelijk van de positie, installatiehoogte en helling van de sensor. In aanvulling op de beschermde ruimte kan er ook een waarschuwingsruimte geconfigureerd worden. Als een persoon de waarschuwingsruimte binnendringt, kan dit bijvoorbeeld door een optisch signaal worden gemeld. Zo kan de productiviteit van de installatie altijd hoog worden gehouden.

Download de PSENradar-configurator

Voordelen van de veilige radarsensor PSENradar

 • Ongevoeligheid voor stof, vuil, regen, licht, vonken, stoom en trillingen
 • Hogere veiligheidscategorie cat. 3/PL d maakt beveiliging van roboticatoepassingen mogelijk
 • Hoge flexibiliteit dankzij geoptimaliseerde sensoruitlijning en individuele configuratie van beschermde ruimten
 • Veilige totaaloplossing met kleine besturing PNOZmulti 2 alsmede openheid voor retrofittoepassingen dankzij meer interfaces
 • Beveiliging achter de veiligheidsafscherming: om te voorkomen dat de machine opnieuw start als er zich personen in de gevarenzone bevinden

Kenmerken van de veilige radarsensor PSENradar

Sensor PSENrd 1.1

Sensor PSENrd 1.1

 • Openingshoek: 110° horizontaal, 30° verticaal (wijd) of horizontaal 50°, verticaal 15° (smal)
 • Bereik: 4 m
 • Frequentie: 24 GHz
 • Reactietijd: max. 100 ms
 • Beschermingsgraad: IP67
 • Inzetbaar in toepassingen tot SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), categorie 3 bij het gebruik van 2 sensoren
Sensor PSENrd 1.1

Sensor PSENrd 1.2

 • Openingshoek: 20-100° horizontaal, 20° verticaal, configureerbaar in stappen van 10°
 • Bereik: 5 m
 • Frequentie: 60 GHz
 • Reactietijd: max. 100 ms
 • Beschermingsgraad: IP67
 • Inzetbaar in toepassingen tot SIL 2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849-1), categorie 3
Sensor PSENrd 1.2

Verwerkingseenheid PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

Evaluatie-eenheid met USB- of ethernet/PROFIsafe-interface

 • Type aansluiting: USB (PSEN rd1.x I/O analysing unit) of ethernet/PROFIsafe (PSEN rd1.x I/O PN analysing unit)
 • Serie-aansluiting: maximaal 6 sensoren
 • Zonesets: maximaal 32
 • OSSD-uitgangen: maximaal 4
 • Beschermingsgraad: IP20
 • FMCW: frequency modulated continuous wave
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit

Toepassingen met PSENradar

Radarsensoren worden in een groot aantal branches gebruikt, vooral als opto-elektronische sensoren op hun grenzen stuiten. Voorwaarde voor het gebruik is de integrale benadering van de machine, waarbij wij u graag ondersteunen.

Tot de veiligheidsgerelateerde functies van het veilige radarsysteem PSENradar behoren de gevarenzonebewaking en de beveiliging achter de veiligheidsafscherming. Bij de gevarenzonebewaking wordt de machine in een veilige toestand gebracht zodra bijvoorbeeld een persoon de gevarenzone betreedt. De beveiliging achter de veiligheidsafscherming voorkomt een zelfstandige herstart van de machine als er zich nog personen in de gevarenzone bevinden, bijvoorbeeld in een onderhoudssituatie. Hieronder vindt u enkele toepassingsvoorbeelden.

Met de inleerfunctie "Self-teaching background" van de radarsensoren kan bijvoorbeeld materiaalafval worden neergezet zonder dat de beschermde ruimte wordt binnengedrongen en de machine stopt. Hierdoor wordt een hogere productiviteit gegarandeerd.

Toepassing radarsensor PSENradar

Nieuw: Veilige bewaking van beschermde ruimten bij roboticatoepassingen

Voor de veilige bewaking van beschermde ruimten bij roboticatoepassingen, vooral ook onder zware omstandigheden, is vanaf nu voor het veilige radarsysteem PSENradar een nieuwe sensor beschikbaar: PSEN rd1.2 met de eveneens nieuwe verwerkingseenheid PSEN rd1.0 I/O PS ETH, die onder veiligheidscategorie cat. 3/PL d valt. Zo staat er, samen met het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, een veilige totaaloplossing voor de beveiliging van roboticatoepassingen tot uw beschikking.

Voorbeelden toepassingen

Metaalbewerking

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming bij de metaalbewerking

De veilige radarsensor wordt doorgaans in de zware industrie toegepast, waar bijvoorbeeld lasvonken, spaanders, stof, fel licht en trillingen voorkomen.

Als een robotcel wordt beveiligd, moeten beveiliging achter de veiligheidsafscherming en een veilige herstart absoluut zijn gegarandeerd. Als de robots in werking zijn, is PSENradar niet actief.

Houtverwerking

Hout veilig verwerken dankzij bewaking van beschermde ruimten

Bij de verwerking van hout, onder andere bij het zagen, is het gebruik van opto-elektronische sensoren vaak onmogelijk door stof en rondvliegende spaanders.

Hierbij is de veilige bewaking van beschermde ruimten, bestaande uit PSENradar en PNOZmulti 2, de optimale oplossing voor het detecteren van personen in de gevarenzone. Dankzij de individuele inrichting van beschermde ruimten kunnen verschillende toepassingen eenvoudig worden beveiligd.

Outdoor

Buitentoepassingen met radarsensoren beveiligen

Vooral buiten kunnen beschermde ruimten dankzij radarsensoren veilig worden bewaakt, bijvoorbeeld bij een portaalkraan of hefinrichtingen. Hier zijn grote temperatuurverschillen alsmede vocht door regen, sneeuw of mist aanwezig.

Als de portaalkranen in één richting bewegen, wordt met de radarsensoren gegarandeerd dat er zich geen personen in dit gebied bevinden.

Ons productaanbod: veilige radarsensoren PSENradar

PSENradar

Stel uw veilige radarsensor PSENradar met maximaal 6 sensoren per besturingseenheid zelf samen.
Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl