Nederland | nederlands

Veilige bewegingsrichting - Safe Direction (SDI)

Bij de bewaking van de "Veilige bewegingsrichting" (SDI – Safe Direction) volgens EN 61800-5-2 wordt voorkomen dat een motor in een niet-toegestane richting beweegt. Als een afwijking bij de bewegingsrichting wordt herkend, wordt de vastgelegde reactie uitgevoerd.

De veilige bewaking van de bewegingsrichting wordt vaak in combinatie met de veilig beperkte snelheid (SLS - Safely Limited Speed) toegepast. Door de in de aandrijving geïntegreerde oplossing wordt ook hier de snelst mogelijke uitschakeling bereikt. In de praktijk is deze combinatie vooral zinvol als er werkzaamheden in de gevarenzone worden uitgevoerd en moet zijn gegarandeerd dat een aandrijving in een gewenste richting en met een vastgelegde maximumsnelheid beweegt.

Ook het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 vervult de veiligheidsfunctie!

SDI - Safe Direction = Veilige bewegingsrichting
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl