Veilig beperkte positie (SLP)

Een veilige positiebewaking zorgt ervoor dat de motor een ingestelde positiegrenswaarde niet overschrijdt. Bij een overschrijding van deze grenswaarde wordt de motor met een veilige stop afgeremd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de technisch mogelijke naloopweg. Onder de grenswaarde zijn er geen beperkingen ten aanzien van de versnelling of snelheid van de motor. Voor deze veiligheidsfunctie is een absolute positieregistratie nodig. Ofwel worden er absolute encoders gebruikt, ofwel worden relatieve meetsystemen met een veilige referentierit gecombineerd.

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?