Veilig beperkte snelheid

Safe Limited Speed (SLS)

De "veilig beperkte snelheid" (SLS – Safe Limited Speed) volgens EN 61800-5-2 is waarschijnlijk de bekendste veiligheidsfunctie. In de praktijk wordt deze veiligheidsfunctie vaak als "veilig gereduceerde snelheid" toegepast. Daarbij moet een vastgelegde overgang van de bedrijfssnelheid in het automatisch bedrijf naar de gereduceerde snelheid in het instelbedrijf gegarandeerd zijn. Als de bewakingsfunctie een overschrijding van de grenswaarde herkent, moet de aandrijving veilig uitgeschakeld worden. De wijze van uitschakelen is afhankelijk van de toepassing, het gedefinieerd afremmen door middel van de functie "Veilige stop 1" (SS1 – Safe Stop 1) met aansluitende scheiding van de energietoevoer moet echter worden nagestreefd.

Over het algemeen kan het "veilige snelheidsbereik" (SSR – Safe Speed Range) voor de permanente procesbewaking worden gebruikt. De risico's zijn niet in alle gevallen enkel door een begrenzing van plotseling toenemende snelheden geëlimineerd. Ook een plotselinge vermindering van de snelheid als gevolg van een fout kan een gevaar betekenen. Als assen op een gedefinieerde afstand ten opzichte van elkaar werken, kan een plotseling afnemende snelheid op slechts een van de twee assen tot een beknellingsgevaar leiden. Voor deze gevallen is de functie "Veilig snelheidsbereik" (SSR – Safe Speed Range) gedefinieerd. Met deze functie worden de betrokken assen uitgeschakeld en zo wordt een gevaar voor de machinebediener en de machine uitgesloten.

SLS - Safe Limited Speed = Veilig beperkte snelheid
Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl

Was dit artikel nuttig?