Nederland | nederlands

Veilig beperkte snelheid (SLS)

De "veilig beperkte snelheid" (SLS) is waarschijnlijk de bekendste veiligheidsfunctie. In de praktijk wordt deze veiligheidsfunctie vaak als "veilig gereduceerde snelheid" toegepast. Daarom moet een vastgelegde overgang van de bedrijfssnelheid in het automatisch bedrijf naar de gereduceerde snelheid in het instelbedrijf gegarandeerd zijn. Als de bewakingsfunctie een overschrijding van de grenswaarde herkent, moet de aandrijving veilig uitgeschakeld worden. De wijze van uitschakelen is afhankelijk van de toepassing, het gedefinieerd afremmen door middel van de SS1-functie ("Veilige stop 1") met aansluitende scheiding van de energietoevoer moet worden nagestreefd.

Over het algemeen kan het "veilige snelheidsbereik" (SSR) worden gebruikt voor de permanente procesbewaking. De risico's zijn niet in alle gevallen enkel door een begrenzing van plotseling toenemende snelheden geëlimineerd. Ook plotseling afnemende snelheden als gevolg van een
fout kunnen een gevaar betekenen.

Als assen op een gedefinieerde afstand van elkaar werken, kan een plotseling afnemende snelheid op slechts een van de twee assen tot een beknellingsgevaar leiden. Voor deze gevallen is de functie "Veilig snelheidsbereik" (SSR) gedefinieerd en ontwikkeld. Met deze functie worden de betrokken assen uitgeschakeld, waardoor is uitgesloten dat de bediener van de machine in gevaar komt.