Nederland | nederlands

EN-verbinding

Verbindt twee of meerdere apparaten met elkaar.
Het inschakelen kan pas plaatsvinden wanneer aan alle inschakelvoorwaarden is voldaan.