Nederland | nederlands

Gevaarlijke zone

Zone in of om een machine waarin een persoon is blootgesteld aan het risico van letsel of schade aan de gezondheid.