Nederland | nederlands

Gateway

Gateways verbinden verschillende netwerken met elkaar. Ze kunnen toegang geven tot protocolvreemde netwerken (b.v. omzetting van TCP/IP naar PROFIBUS). Een gateway dient dus onder meer om verschillende communicatieprotocollen te vertalen.

Er dient rekening mee te worden gehouden dat bij de netwerkconfiguratie in Windows-besturingssystemen ook de invoer van een gateway vereist is. Deze informatie heeft echter betrekking op een eventueel in het netwerk aanwezige router!