Nederland | nederlands

EMC-richtlijn

EMC-richtlijn

In tijden van toenemende koppeling van installaties en het toegenomen gebruik van elektrische apparaten in de omgeving van machines vervult de EMC-richtlijn - een richtlijn voor het bepalen van de elektromagnetische emissie van apparaten - nog steeds een belangrijke functie. Elektrische apparaten kunnen niet alleen de functies van andere apparaten of installaties verstoren, maar vormen ook - voor zover de elektromagnetische emissie niet wordt geregeld - een aanzienlijk veiligheidsrisico voor mens en machine.

Daarom regelt de EMC-richtlijn de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van alle apparaten die in gebruik genomen of op de markt gebracht worden.

De EMC-richtlijn is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Officiële titel van de EMC-richtlijn

RICHTLIJN 2014/30/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende de harmonisering van de regelgeving in de lidstaten inzake de elektromagnetische compatibiliteit (herschikking).

Gerelateerde normen

 

EN 50370-1/-2
EN 61000-reeks
EN 61326

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl