Nederland | nederlands

CE-markering

Wie is er verantwoordelijk voor het opstellen van een gebruiksaanwijzing?

De gebruiksaanwijzing wordt over het algemeen door de fabrikant of zijn (in de Gemeenschap gevestigde) gevolmachtigde opgesteld. Uiteraard kan ook een externe dienstverlener worden belast met het opstellen van de gebruiksaanwijzing, waarbij dit alleen in nauwe samenwerking met de fabrikant kan plaatsvinden. De basis hiervoor vormt o.a. de risicobeoordeling van de machine.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl