Nederland | nederlands

CE-markering

Is de fabrikant van een machine/installatie verplicht om de risicobeoordeling aan zijn klanten te leveren?

Volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG is elke fabrikant van een machine/installatie verplicht om een risicobeoordeling volgens bijlage I van de Machinerichtlijn (MRL) op te stellen. De risicobeoordeling maakt deel uit van de mechanische documentatie van elke machine/installatie en ook van een onvolledige machine in de zin van de MRL. De technische documentatie moet in principe door de fabrikant paraat worden gehouden om deze eventueel op verzoek onmiddellijk aan een bevoegde autoriteit te kunnen voorleggen.


Toch behoort de risicobeoordeling niet tot de geleverde technische documentatie van de machinefabrikant. De levering van de risicobeoordeling kan en moet contractueel worden overeengekomen.

 

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl