Nederland | nederlands

Besturingen

PLC-besturingen en I/O-systemen

Is er een SafetyNet p-verbinding via verschillende netwerken door middel van routing mogelijk?

Ja, dit is mogelijk. De configuratie voor de routing vindt plaats in de switches.

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Technische ondersteuning

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: ts@pilz.nl