Nederland | nederlands

8 okt. 2019

De verplichte CE markering hot item

Moeten machines in lijn als samenstel CE gemarkeerd worden? Wanneer is het technisch dossier van een machine op orde? Voldoen machines, geïmporteerd uit het buitenland aan de gestelde eisen voor het CE keurmerk? Wat komt kijken bij het CE markeren en waar liggen welke verantwoordelijkheden? Het vraagstuk rondom CE markeren is mede door de Europese verordening rond dit onderwerp, die in juni 2019 van kracht is gegaan een hot item. Pilz helpt, als expert op het gebied van machinerichtlijn, bedrijven met adequate ondersteuning bij alle vraagstukken rondom CE markering. Van 7 tot en met 11 oktober besteedt Pilz met de Week van de CE markering meer aandacht aan dit veelbesproken onderwerp.

De Week van CE markering
Van maandag 7 oktober tot en met vrijdag 11 oktober staat CE markeren centraal bij Pilz uit Vianen, de kennisleverancier op dit gebied. De aftrap is het beschikbaar stellen van een whitepaper waar in tien stappen uitgelegd wordt hoe bedrijven aan de machinerichtlijn kunnen voldoen. Daarnaast stelt het bedrijf een week lang kosteloos kennisbites ter beschikking van geïnteresseerden.

CE markering verplicht
Het CE markeren alle machines is verplicht binnen de EU. Deze verplichting kan ook gelden voor (een deel van) een samenstel van machines. Met het ingaan van de nieuwe Europese verordening markttoezicht op 25 juni 2019 worden CE markeringen vanaf eind 2020, begin 2021 strenger gecontroleerd. Fabrikanten en bedrijven doen er goed aan zich in de materie te verdiepen, of ondersteuning te zoeken bij complexe of onduidelijke vraagstukken rondom CE.

Kennisleverancier Pilz
De consultants en trainers van Pilz zijn expert op het gebied van alles wat met de machinerichtlijn te maken heeft. Om te komen tot een CE markering moet de machinerichtlijn gevolgd worden. De risico’s en de nodige risico-reducerende maatregelen worden door middel van een risicobeoordeling in kaart gebracht. Op basis daarvan kan de CE markering worden aangebracht. Pilz biedt bedrijven en fabrikanten een breed spectrum aan ondersteuning. De eendaagse training ‘CE markeren, de basis’ en de door TÜV gecertificeerde experttraining CECE® (Certified Expert CE marking) geven medewerkers de juiste tools op het gewenste niveau. Daarnaast zijn de consultants in te zetten voor de begeleiding van een CE traject of kunnen ze dit traject compleet verzorgen. Pilz kan ook als onafhankelijke derde de afgegeven CE markering valideren.

In 10 stappen voldoen aan de machinerichtlijn? Download gratis het whitepaper.

Pilz Nederland

Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland

Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl

Perscontact

Telefoon:
E-mail: