Strona globalna | polski

Komunikaty prasowe

Kategoria
Firma Pilz oferuje szeroki wybór dostępnych na całym świecie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa maszyn i automatyzacji. Kursy zostały zaprojektowane tak, aby uczestnicy mogli zaplanować swoją osobistą ścieżkę podnoszenia kwalifikacji. Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG

Ostfildern, 07.08.2019

Nowy program kwalifikacji Pilz - systemowe podejście do szkoleń pracowniczych.

W firmie Pilz opracowaliśmy nowy międzynarodowy program podnoszenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn i automatyki. Owocem tych prac jest program szkoleniowy, który spełnia potrzeby pracowników w obszarze dokształcania. System podnoszenia kwalifikacji pozwala pracownikom na całym świecie uczestniczyć w szkoleniach poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa maszyn, dostępnych na wszystkich poziomach – od podstawowego, aż po ekspercki z certyfikatem TÜV.

Komunikat prasowy
Dzięki współpracy z firmą Pilz w ramach programu partnerskiego zadania stają się rozwiązaniami: Firmy partnerskie to podmioty, które uzyskały certyfikat firmy Pilz i oferują kompletne rozwiązania korzystające z jej technologii bezpieczeństwa.

Ostfildern, 02.07.2019

Globalna sieć na rzecz bezpiecznej automatyzacji – program współpracy partnerskiej firmy Pilz

Dzięki współpracy z firmą Pilz w ramach programu partnerskiego zadania stają się rozwiązaniami: Dzięki wybranym partnerom, klienci będą mogli uzyskać kompletne rozwiązania technologiczne w obszarze bezpiecznej automatyzacji firmy Pilz.

Komunikat prasowy
Firma Pilz jest dostawcą rozwiązań w dziedzinie automatyzacji: na przykład w obszarze robotyki usługowej firma opracowuje oprogramowanie do sterowania robotami.

Ostfildern, 23.05.2019

Umiarkowany wzrost obrotów i przyrost liczby pracowników firmy Pilz w 2018 roku – „wzrost w trudnych warunkach”

Pomimo spowolnienia gospodarczego Grupa Pilz utrzymała się na ścieżce wzrostowej: w zeszłym roku obrotowym (2018) przedsiębiorstwo osiągnęło obroty w wysokości 345 mln euro (+2,1%). Po raz pierwszy zatrudnienie wyniosło ponad 2500 osób.

Komunikat prasowy
Pilz rozszerza swoją ofertę czujników bezpieczeństwa dzięki pierwszemu na świecie radarowemu systemowi bezpieczeństwa.

Ostfildern, 23.05.2019

Nowość w ofercie firmy Pilz. Pierwszy radarowy system bezpieczeństwa – bezpieczeństwo w najbardziej wymagających środowiskach pracy!

Nowością w ofercie firmy Pilz jest kompletne rozwiązanie do monitorowania bezpieczeństwa stref ochronnych w oparciu o technologię radarową. Obejmuje ono radarowy system bezpieczeństwa LBK firmy Inxpect S.p.A. oraz konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2. Zapewnia bezpieczne i ekonomiczne monitorowanie nawet w najbardziej wymagających warunkach, np. w środowiskach produkcyjnych związanych z obróbką drewna, w których występuje silne zapylenie. Do zalet rozwiązania należy wysoka wydajność instalacji w najbardziej wymagającym środowisku pracy.

Komunikat prasowy
Przekaźnik PNOZ s60 monitoruje stan napięcia w instalacjach i maszynach zgodnie z normą UL 6420.

Ostfildern, 01.04.2019

Bezpieczne wyłączenie napięcia

Przekaźnik PNOZ s60 monitoruje stan napięcia w instalacjach i maszynach zgodnie z normą UL 6420. Dzięki temu PNOZ s60 nadaje się aplikacji, w których wymagane jest zastosowanie funkcji SLS (bezpieczne ograniczenie prędkości), to znaczy, gdy instalacje są utrzymywane w bezpiecznym stanie wyłączenia napięcia.

Komunikat prasowy
Raport „Bezpieczeństwo” firmy Pilz pomaga zrozumieć główne zagadnienia związane z bezpieczeństwem oraz wdrożyć odpowiednie rozwiązania.

Ostfildern, 13.03.2019

„Bezpieczeństwo” w skrócie: Nowy raport firmy Pilz

Nowe strategie bezpieczeństwa muszą brać pod uwagę zarówno zagadnienia ochrony (infrastruktury IT), jak i bezpieczeństwa (maszyn). W swoim raporcie firma Pilz wyjaśnia, co to oznacza w praktyce.

Komunikat prasowy
Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan firmy Pilz umożliwiają monitorowanie pionowych obszarów.

Ostfildern, 26.02.2019

Bezpieczna eksploatacja w ustawieniu pionowym!

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan firmy Pilz umożliwiają teraz także ochronę obszarów w aplikacjach pionowych, na przykład do ochrony dostępu. Oprócz tego możliwe jest bardziej elastyczne wykorzystanie skanera PSENscan do minimalizacji przestojów i zwiększenia efektywności produkcji.

Komunikat prasowy
Dzięki nowemu modułowi IO-Link PSS u2 ES 4 IOL system PSSuniversal 2 może teraz komunikować się z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi za pośrednictwem globalnie znormalizowanego interfejsu we/wy.

Ostfildern, 19.02.2019

Technologia IO-Link dla systemu PSSuniversal 2 – łączność na potrzeby produkcji sieciowej

Firma Pilz prezentuje nowy moduł IO-Link PSS u2 ES 4 IOL na potrzeby komunikacji między zdalnym systemem we/wy PSSuniversal 2 a czujnikami i urządzeniami wykonawczymi. Technologia IO-Link została znormalizowana na całym świecie zgodnie z normą IEC 61131-9. Umożliwia ona automatyczną parametryzację i rozszerzoną diagnostykę urządzeń zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0.

Komunikat prasowy
Firma Pilz oferuje pakiet usług zapewniających zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi na rynku amerykańskim.

Ostfildern, 19.02.2019

Bezpieczeństwo maszyn: Firma Pilz rozszerza swoją międzynarodową ofertę usług! Zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi w USA

Firma Pilz rozszerza swoją międzynarodową ofertę usług w obszarze bezpieczeństwa maszyn o wsparcie w zakresie oceny zgodności z przepisami obowiązującymi w USA. Producenci i operatorzy mają pewność, że dana instalacja lub maszyna spełnia amerykańskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Komunikat prasowy
Modułowy system wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode łączy w sobie funkcje bezpieczeństwa i ochrony.

Ostfildern, 14.02.2019

Wybór uprawnień dostępu plus trybu pracy w ramach modułowego systemu – połączenie bezpieczeństwa i ochrony

PITmode fusion firmy Pilz to modułowy system wyboru trybu pracy i uprawnień dostępu. Oferuje większą swobodę w zakresie sprawnego i bezpiecznego wyboru trybu pracy oraz kontroli dostępu do instalacji i maszyn. PITmode fusion zapewnia efektywne przełączanie trybu pracy i zarządzanie uprawnieniami dostępu z uwzględnieniem zarówno wymagań dotyczących bezpieczeństwa, jak i ochrony.

Komunikat prasowy
Sprawna komunikacja: Dwa nowe moduły główne z interfejsem M12 uzupełniają oferowany przez Pilz system sterowania PSS 4000-R.

Ostfildern, 11.02.2019

Bezpieczeństwo transmisji sygnału dzięki interfejsowi M12

Pilz oferuje dwa nowe moduły główne z interfejsem M12 w systemie sterowania PSS 4000-R przeznaczonym do zastosowań w kolejnictwie. Gwarancja bezpiecznej transmisji sygnału wzdłuż torów, nawet w niesprzyjających warunkach!

Komunikat prasowy
Bezpiecznie”. firma Pilz po raz kolejny zaprezentuje swoje rozwiązania dla różnych branż przemysłu podczas targów Hannover Messe w 2019 roku.

Ostfildern, 05.02.2019

Pilz na targach Hannover Messe 2019 w hali 9, na stoisku D17 – Automatyzacja pod hasłem „Spirit of Safety”

Pilz po raz kolejny zaprezentuje swoje rozwiązania dla różnych branż przemysłu podczas targów Hannover Messe w dniach 1–5 kwietnia. Lider bezpiecznej automatyzacji skoncentruje się na innowacjach w zakresie obsługi i monitorowania, technologii czujników bezpieczeństwa oraz systemach I/O, a także usługach związanych z bezpieczeństwem maszyn Pilz zaprezentuje także: Najmniejszy aktuator oraz innowacyjny, modułowy system wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu.

Komunikat prasowy
Dzięki szkoleniu „CECE – Certified Expert in CE Marking” uczestnicy mają możliwość uzyskać najwyższy możliwy poziom kwalifikacji w dziedzinie znakowania CE.

Ostfildern, 15.01.2019

Nowa kwalifikacja „CECE – Certified Expert in CE Marking” - najwyższy poziom kwalifikacji w procesie CE

Pilz rozszerza swoją ofertę o kolejne certyfikowane przez TÜV szkolenie: Nowe szkolenie dla „CECE – Certified Expert in CE Marking” dostarcza specjalistycznej wiedzy na temat wszystkich niezbędnych kroków wymaganych w procesie oznakowania maszyn znakiem CE.

Komunikat prasowy
Dzięki udoskonalonej wydajności systemy sterowania ruchem Pilz PMCprimo C2 nowej generacji gwarantują większą liczbę cykli, a dzięki temu nową jakość produkcji.

Ostfildern, 18.12.2018

Pilz wprowadza nową generację systemów sterowania ruchem PMCprimo C2 – teraz jeszcze więcej mocy!

Dzięki udoskonalonej wydajności systemy sterowania ruchem Pilz PMCprimo C2 nowej generacji gwarantują większą liczbę cykli, a dzięki temu nową jakość produkcji. Duża liczba interfejsów, wejście enkodera, cyfrowe wejścia/wyjścia oraz interfejs USB do importu i eksportu danych zapewniają wysoki stopień elastyczności.

Komunikat prasowy
W wersji 10.9 oprogramowania PNOZmulti Configurator dostępna jest funkcja symulacji. Umożliwia ona przetestowanie skonfigurowanego programu użytkownika jeszcze przed uruchomieniem, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów związanych z konfiguracją.

Ostfildern, 26.11.2018

Nowy konfigurowalny system bezpieczeństwa PNOZmulti firmy Pilz z funkcją symulacji – przeprowadzaj symulacje konfiguracji teraz także offline!

Począwszy od wersji 10.9, PNOZmulti Configurator umożliwia przeprowadzanie symulacji konfigurowalnych systemów bezpieczeństwa w trybie offline, całkowicie bez użycia sprzętu. W ten sposób firma Pilz zapewnia przydatną pomoc w wykrywaniu, analizowaniu i naprawianiu błędów na wczesnym etapie.

Komunikat prasowy
Wiedza praktyczna zapewnia lepsze zrozumienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem: Firma Pilz oferuje modułowy system szkoleniowy PES do nauki bezpiecznej automatyzacji.

Ostfildern, 31.10.2018

Modułowe systemy szkoleniowe PES - Bezpieczna automatyzacja:

Dzięki systemowi PES firmy Pilz instytucje szkoleniowe mogą wzbogacić własną ofertę szkoleń o praktyczne zagadnienia bezpiecznej automatyzacji.

Komunikat prasowy
W uzupełnieniu do oferty kurtyn świetlnych PSENopt II w wersji do ochrony palców i dłoni dostępna jest obecnie również wersja do ochrony ciała. Dzięki odporności na wstrząsy równej 50 g urządzenia PSENopt II są niezwykle odporne na uderzenia, drgania i kolizje.

Ostfildern, 30.10.2018

Nowa wersja kurtyn świetlnych PSENopt II do ochrony ciała - Bezpieczeństwo od stóp do głów

Firma Pilz uzupełnia swoją ofertę kurtyn świetlnych: W uzupełnieniu do oferty kurtyn świetlnych PSENopt II w wersji do ochrony palców i dłoni dostępna jest obecnie również wersja do ochrony ciała. Dzięki wysokiej wytrzymałości, szybkiej diagnostyce i wszechstronnym akcesoriom dostęp do niebezpiecznych obszarów może być chroniony w sposób ekonomiczny.

Komunikat prasowy
Tematem przewodnim tegorocznych targów SPS IPC Drives 2018 będzie bezpieczna technologia czujników.

Ostfildern, 30.10.2018

SPS IPC Drives 2018: Pilz wprowadza w życie bezpieczną technologię czujników - automatyzuj, wykorzystując wszystkie zmysły

Na tegorocznych targach SPS IPC Drives w Norymberdze (27- 29.11.2018) Pilz skupi się na bezpiecznej technologii czujników: Ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma Pilz zaprezentuje podzespoły i kompletne rozwiązania dla najbardziej zróżnicowanych aplikacji. W Norymberdze zaprezentowane zostaną nowe kurtyny świetlne PSENopt II do ochrony ciała. Na targach pokażemy również innowacje z dziedziny technologii napędów: systemy sterowania ruchem Pilz Motion Control (PMC) oraz nowe szkolenie „CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Komunikat prasowy
Nagroda za całokształt twórczości: W ramach 10 Szczytu mechanicznego Renate Pilz otrzymała „Preis deutscher Maschinenbau” (Nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Mechaniki.) (Zdjęcie: Anna McMaster)

Ostfildern, 24.10.2018

„Preis deutscher Maschinenbau” (Nagrodę Niemieckiego Stowarzyszenia Mechaników) przyznano pani Renate Pilz - za całokształt jej pracy

W tym roku nagrodę „Preis deutscher Maschinenbau” za swoją wieloletnią pracę otrzymała Renate Pilz. Odebrała ją we wtorek, 16 października w trakcie 10 Szczytu Mechaniki. Renate Pilz jest pierwszą kobietą, której przyznano tę nagrodę.

Komunikat prasowy
Nowe nośniki energii PMCenergy SD wykorzystywane wraz z serwowzmacniaczami PMCprotego D i PMCtendo DD5 pozwalają oszczędzać energię! W procesie istniejąca energia hamowania jest pochłaniana, buforowana i ponownie dostarczana bez zwracania jej do sieci zasilającej.

Ostfildern, 02.10.2018

Nowy nośnik energii PMCenergy SD wykorzystuje energię hamowania – hamując, oszczędzasz!

Firma Pilz rozszerza swoją ofertę energooszczędnej technologii napędów: Nowe nośniki energii PMCenergy SD pozwalają oszczędzić do 60% energii w przypadku połączenia ich z serwowzmacniaczami PMCprotego D i PMCtendo DD5. W tym celu energia wytwarzana w procesie hamowania jest pochłaniana, buforowana i ponownie dostarczana bez zwracania jej do sieci zasilającej.

Komunikat prasowy
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag w wersji ze stali nierdzewnej umożliwia bezpieczne monitorowanie bramki i pozycji w wymagających warunkach przemysłowych.

Ostfildern, 06.08.2018

PSENmag sprosta zanieczyszczeniom i wysokim temperaturom! - Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag firmy Pilz obecnie również w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag w wersji ze stali nierdzewnej niezawodnie monitoruje bramki bezpieczeństwa i pozycje w trudnych warunkach przemysłowych w temperaturze do 120 °C.

Komunikat prasowy
System sterowania PSS 4000-R wykorzystywany jest w całej Europie do zabezpieczania przejazdów kolejowo-drogowych (z użyciem szlabanu lub bez) oraz realizuje zadania sterowania oraz bezpieczeństwa.

Ostfildern, 01.08.2018

Gotowi na wiek cyfrowy w kolejnictwie – InnoTrans 2018: Pilz przedstawia wszechstronne rozwiązania Industry 4.0 dla kolejnictwa

Na targach InnoTrans 2018 w dniach od 18 do 21 września 2018 firma Pilz zaprezentuje swoje wszechstronne rozwiązania dla branży kolejowej. Oprócz aplikacji wykorzystujących system PSS 4000-R Pilz oferuje kompletne rozwiązania automatyzacji. 21 września w ramach konwencji InnoTrans firma Pilz zaprezentuje koncepcje dotyczące „Industry 4.0 – Kolejnictwo 4.0: Możliwości dla przedsiębiorstw średniej wielkości”.

Komunikat prasowy
Bezpieczna współpraca człowieka z robotem na linii montażu, zakład produkcyjny Grupy BMW w Dingolfing: Grupa BMW wspólnie z firmą Pilz pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa. Zdjęcie: Grupa BMW

Ostfildern, 18.06.2018

Znak CE systemów zrobotyzowanych Grupy BMW – Pilz zapewnia bezpieczeństwo podczas produkcji samochodów

Grupa BMW współpracuje z firmą Pilz w zakresie oceny zgodności maszyn z obowiązującymi przepisami, w tym oznakowania znakiem CE.

Komunikat prasowy
Piąta edycja Kompendium Bezpieczeństwa dostarczającego wyczerpujących informacji na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego już dostępna.

Ostfildern, 28.05.2018

Firma Pilz dostarcza właściwej wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

Walidacja aplikacji wykorzystujących roboty zgodnie z normą ISO/TS 15066, projektowanie układów bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN ISO 13849 lub PN-EN 62061, analiza i ocena ryzyka. Każdy, kto ma do czynienia z bezpieczeństwem funkcjonalnym może łatwo pogubić się w licznych zapisach publikowanych w normach i dyrektywach. Firma Pilz za pośrednictwem swojego Kompendium bezpieczeństwa dostarcza projektantom urządzeń, producentom i operatorom maszyn niezawodną wiedzę w tematyce najważniejszych norm związanych z bezpieczeństwem maszyn.

Komunikat prasowy
Gama produktów do sterowania ruchem Pilz PMC została wzbogacona o terminal operatorski PMI 6 primo.

Ostfildern, 15.05.2018

Firma Pilz rozszerza swoją gamę produktów o nowy terminal operatorski PMI 6 primo z funkcją sterowania, ruchu i CNC

Obecnie rozwiązanie Pilz Motion Control (PMC) zawiera terminale operatorskie PMI 6 primo z własnym sterownikiem PLC, funkcjonalnością Motion i CNC. W instalacji, PMC realizuje nie tylko zadania automatyzacji, w tym funkcje zarządzania ruchem, ale również wizualizację oraz planowanie projektów. Umożliwia także tworzenie w razie potrzeby bardziej elastycznej aplikacji.

Komunikat prasowy
Gama produktów do sterowania ruchem Pilz PMC została wzbogacona o terminal operatorski PMI 6 primo.

Ostfildern, 14.05.2018

Firma Pilz rozszerza swoją gamę produktów o nowy terminal operatorski PMI 6 primo z funkcją sterowania, ruchu i CNC

Obecnie rozwiązanie Pilz Motion Control (PMC) zawiera terminale operatorskie PMI 6 primo z własnym sterownikiem PLC, funkcjonalnością Motion i CNC. W instalacji, PMC realizuje nie tylko zadania automatyzacji, w tym funkcje zarządzania ruchem, ale również wizualizację oraz planowanie projektów. Umożliwia także tworzenie w razie potrzeby bardziej elastycznej aplikacji.

Komunikat prasowy
Moduł SecurityBridge firmy Pilz zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do sterowników w sieci przedsiębiorstwa.

Ostfildern, 20.04.2018

SecurityBridge firmy Pilz chroni sterowniki przed manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Dzięki SecurityBridge jesteś po bezpiecznej stronie.

Gdy ludzie, maszyny i procesy przemysłowe tworzą inteligentną sieć, wówczas jest ona bardziej podatna na atak. Moduł SecurityBridge firmy Pilz chroni sterowniki PNOZmulti oraz system sterowania PSS 4000 przed atakami z sieci i nieuprawnionym dostępem. Dzięki czemu instalacja i maszyny są nie tylko bezpieczne, ale również odpowiednio chronione, co gwarantuje bezpieczeństwo pracowników oraz zwiększa dostępność maszyn.

Komunikat prasowy
Firma Pilz specjalizująca się w rozwiązaniach automatyzacji rozszerza swoją ofertę o rozwiązania dla bezpiecznej robotyki: W roku 2018 wprowadziła na rynek moduły przeznaczone dla sektora robotyki usługowej, w tym opracowane przez siebie ramię robota.

Ostfildern, 12.04.2018

Obroty firmy Pilz nadal rosną, podobnie jak liczba pracowników – jest to wynik wzbogacenia portfolio firmy: Moduły dla sektora robotyki usługowej: „Wdzięczni za udany rok 2017”.

Grupa Pilz GmbH & Co. KG kontynuuje swój wzrost: W ubiegłym roku finansowym firma Pilz zwiększyła obroty do 338 mln euro, zaś liczba pracowników wzrosła do około 2300. Popyt na rynku azjatyckim charakteryzował się wzmożonym wzrostem. W roku 2018 nasza firma zamierza kontynuować rozwój, promując nową ofertę dla sektora robotyki usługowej.

Komunikat prasowy
Robot serwisowy firmy Pilz jest przeznaczony do realizacji prostych funkcji serwisowych w środowisku przemysłowym.

Ostfildern, 12.04.2018

Pilz rozszerza swoje portfolio o robota serwisowego, który może być stosowany do automatyzacji prostych czynności serwisowych w środowisku przemysłowym.

Firma Pilz poszerza swoje portfolio o nową serię produktów - robota serwisowego. Robot serwisowy firmy Pilz obejmuje ramię robota, moduł sterujący i moduł operatorski. Podstawową jego cechą jest otwartość – dzięki platformie programowej ROS przyjaznej dla użytkownika obsłudze oraz zasadzie plug-and-play, możliwe jest szybkie zaprogramowanie i uruchomienie robota. Umożliwia to użytkownikom łatwą realizację własnych aplikacji z robotami serwisowymi.

Komunikat prasowy
Systemy PSENmlock do bezpiecznego blokowania i ryglowania w ramach jednego urządzenia oferują obecnie możliwość połączenia szeregowego.

Ostfildern, 09.04.2018

Nowe produkty i wersje dla modułowego systemu ryglowania firmy Pilz – czujnik ryglowania PSENmlock z opcją połączenia szeregowego oraz moduł PITgatebox – systemowe podejście do każdej bramki!

Modułowy system ryglowania firmy Pilz oferuje możliwość zastosowania indywidualnego ryglowania, idealnie dopasowanego do wymagań najbardziej zróżnicowanych aplikacji. Użytkownicy uzyskują korzyści związane z ekonomicznym połączeniem szeregowym, szybką diagnostyką, dodatkowymi elementami operatorskimi i przyciskami oraz opcjonalną funkcją zwolnienia awaryjnego. Różne zespoły można ze sobą łączyć, dopasowując je do konkretnej aplikacji. Bezpieczny system ryglowania obejmuje obecnie czujniki ryglowania PSENmlock w połączeniu szeregowym oraz moduł PITgatebox.

Komunikat prasowy
Modułowość dla fabryk przyszłości: Na targach Hannover Messe firma Pilz przedstawia innowacyjne rozwiązania automatyzacji na potrzeby monitorowania drzwi ochronnych, wśród nich czujniki i systemy ryglowania.

Ostfildern, 06.03.2018

Pilz na targach Hannover Messe 2018 w hali 9, na stoisku D17 – Modułowość dla fabryk przyszłości:

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na targach Hannover Messe od 23 do 27 kwietnia 2018 r. firma Pilz zaprezentuje innowacyjne rozwiązania automatyzacji dla fabryki przyszłości. Na tegorocznych targach Pilz skupi się również na zagadnieniach „modułowych systemów ryglowania”. W tym kontekście firma Pilz zaprezentuje swoją nową wersję systemu ryglowania PSENmlock. Oprócz tego zaprezentuje nowości z zakresu technologii bezpieczeństwa i sterowania. Podejmie również temat bezpiecznej współpracy człowieka z robotem.

Komunikat prasowy
CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) to globalna kwalifikacja uwzględniająca kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa maszyn. Specjaliści CMSE mogą przejść ponowną certyfikację w celu ugruntowania podstaw swojej wiedzy i jej zaktualizowania.

Ostfildern, 02.02.2018

Recertyfikacja CMSE® (Certified Machinery Safety Expert) - Zapewnienie najwyższego poziomu wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa maszyn

Firma Pilz wraz z jednostką notyfikowaną TÜV Nord w 2013 roku opracowały międzynarodową normę kwalifikowania specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem maszyn, wykorzystując nowatorski program CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Certyfikowani specjaliści do spraw bezpieczeństwa maszyn mogą przejść ponowną certyfikację w celu ugruntowania podstaw swojej wiedzy, jak również zapoznawania się z najnowszymi informacjami w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

Komunikat prasowy
System We/Wy PSSuniversal 2 został rozszerzony o moduł główny wyposażony w interfejs EtherNet/IP. W ten sposób system adaptuje się idealnie do  istniejących środowisk systemowych.

Ostfildern, 21.12.2017

Nowe moduły główne dla EtherNet/IP: Firma Pilz rozwija system PSSuniversal 2 - na potrzeby większej otwartości urządzeń peryferyjnych

Pilz rozszerza system PSSuniversal 2 o moduł główny z interfejsem EtherNet/IP. Oznacza to, że system PSSuniversal 2 oferuje niezbędne otwarcie dla bezproblemowej komunikacji w różnych środowiskach sterowania, na bazie interfejsu Ethernet.

Komunikat prasowy
System kamer bezpieczeństwa PSENvip 2 jest nową wersją przeznaczoną do  pras specjalnych: PSENvip Long Range doskonale nadaje się do monitorowania pras krawędziowych o zasięgu do 18 metrów.

Ostfildern, 04.12.2017

PSENvip Long Range - bezpieczeństwo na całej długości!

System kamer bezpieczeństwa PSENvip 2 firmy Pilz jest nową wersją przeznaczoną do pras specjalnych: PSENvip Long Range jest pierwszym urządzeniem ochronnym o zasięgu do 18 metrów. Dzięki temu wytrzymały system ochrony jest idealny do monitorowania pras specjalnego przeznaczenia, takich jak prasy tandemowe. System PSENvip 2 spełnia wymagania wszystkich powszechnie stosowanych norm bezpieczeństwa, w tym normy EN 12622, gwarantując maksymalną wydajność w połączeniu z prostą obsługą.

Komunikat prasowy
Moduł PSS67 PLC firmy Pilz jest pierwszym sterownikiem bezpieczeństwa PLC o stopniu ochrony IP67. Jest szczególnie przydatny do realizacji zadań automatyzacji w instalacjach rozproszonych.

Ostfildern, 23.11.2017

PSS67 PLC: Pierwszy w świecie sterownik PLC na potrzeby bezpieczeństwa i automatyzacji o stopniu ochrony IP67 - Automatyzacja poza szafą sterowniczą.

Dzięki modułowi PSS67 PLC firma Pilz wprowadza na rynek pierwszy sterownik bezpieczeństwa PLC o stopniu ochrony IP67. Moduł PSS67 PLC można instalować poza szafą sterowniczą, bezpośrednio na maszynie. Użytkownicy zyskują więcej miejsca w szafie sterowniczej oraz większą elastyczność przy wdrażaniu zdecentralizowanej architektury sterowania.

Komunikat prasowy
Dla modułów monitorowania ruchu sterownika PNOZ m EF 1MM i 2MM dostępne są dwie nowe funkcje monitorowania ruchu.

Ostfildern, 13.11.2017

Sterowniki PNOZmulti 2 z nowymi funkcjami monitorowania ruchu - SLA-M i SAR-M dla napędów.

Dla modułów monitorowania ruchu sterownika PNOZ m EF 1MM i 2MM dostępne są dwie nowe funkcje monitorowania ruchu: Dla bezpiecznie ograniczonego przyspieszenia SLA-M i bezpiecznego zakresu przyspieszenia SAR-M. Nowe funkcje monitorowania ruchu dostępne są począwszy od wersji 10.6 oprogramowania PNOZmulti Configurator. Zapewniają one dodatkowe bezpieczeństwo i wydajność instalacji.

Komunikat prasowy
Sterowniki PNOZmulti 2 dysponują obecnie modułem rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET na potrzeby bezpiecznej komunikacji za pośrednictwem SafetyNET p.

Ostfildern, 02.11.2017

Sterowniki PNOZmulti 2 z możliwością komunikacji za pośrednictwem SafetyNET p

Sterowniki PNOZmulti 2 firmy Pilz umożliwiają dołączenie sieci SafetyNET p za pośrednictwem Ethernetu, z natychmiastową skutecznością. Dzięki modułom rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET możliwe jest dołączenie do 16 jednostek bazowych. Tym samym możliwe jest tworzenie bezpiecznego połączenia i transfer danych pomiędzy sterownikami. Sieć konfigurowana jest z użyciem narzędzia PNOZmulti Network Editor. W ten sposób można łatwo konfigurować projekty. Ponadto używając modułów multi-link, można również włączać do sieci systemy PNOZmulti i PNOZmulti Mini.

Komunikat prasowy
Mata bezpieczeństwa PSENmat firmy Pilz do bezpiecznego monitorowania obszaru.

Ostfildern, 27.10.2017

Mata bezpieczeństwa PSENmat firmy Pilz łączy w sobie bezpieczne monitorowanie obszaru z funkcją „wirtualnego” sterowania.

Firma Pilz wprowadza do oferty własną, reagującą na nacisk matę bezpieczeństwa PSENmat. Światową nowością jest wbudowana funkcja wykrywania położenia, dzięki której możliwe jest monitorowane obszaru i realizacja funkcji sterowania pracą maszyny za pomocą jednego urządzenia.

Komunikat prasowy
Na targach SPS IPC Drives 2017 firma Pilz, prezentując swój model inteligentnej fabryki, przedstawi nie tylko innowacyjne produkty i usługi, ale również zapozna odwiedzających z platformą Industry 4.0.

Ostfildern, 06.10.2017

Na targach SPS IPC Drives 2017 firma Pilz zaprezentuje światowe nowości: Bezpieczeństwo w każdym wymiarze

Na targach SPS IPC Drives 2017 w Norymberdze (28-30.11.) Dzięki rozwiązaniom dynamicznego bezpieczeństwa firma Pilz zaprezentuje możliwość jeszcze ściślejszej współpracy ludzi i maszyn, a tym samym bardziej wydajnej i ergonomicznej. Do absolutnych nowości należy PSS67 PLC, pierwszy bezpieczny sterownik PLC o stopniu ochrony IP67 oraz mata bezpieczeństwa PSENmat z funkcją wykrywania położenia.

Komunikat prasowy
Pilz świadczy usługi, począwszy od oceny ryzyka po walidację układów bezpieczeństwa, gwarantując, że maszyny w Brazylii spełniają wymagania normy NR-12.

, 07.09.2017

Firma Pilz zapewnia wsparcie niezbędne w procesie oceny zgodności w skali międzynarodowej: bezpieczną drogę dla maszyn spełniających wymagania normy NR-12, kierowanych na rynek brazylijski – Bezpieczeństwo maszyn: Paszporty do Rio

Pilz rozszerza zakres swoich usług dotyczących oceny zgodności w skali międzynarodowej: zapewnia wsparcie klientom zamierzającym budować maszyny spełniające wymagania brazylijskiej normy NR-12. Każdy producent kierujący maszyny na rynek brazylijski musi dostarczać je zgodnie z brazylijską normą NR-12 (Norma Regulamentadora). Operatorzy maszyn zaś mają obowiązek wdrażania środków ochrony swoich pracowników zgodnie z postanowieniami normy NR-12.

Komunikat prasowy
Wyposażenie w odpowiednie narzędzia do rozpoczęcia kariery: pierwszego dnia nowo przyjęci praktykanci i studenci w firmie Pilz oprócz ważnych informacji otrzymali od swoich trenerów także osobiste skrzynki narzędziowe.

Ostfildern, 04.09.2017

Nowy rok akademicki w firmie Pilz w Ostfildern: jedną trzecią praktykantów stanowią kobiety; dodatkowe kursy skupione będą na promowaniu nowych umiejętności.

4 września w firmie Pilz w Ostfildern rozpoczął się nowy rok szkoleniowy. Swoją zawodową karierę rozpoczęło sześciu praktykantów i sześciu studentów z Uniwersytetu Badenii-Wirtembergii (DHBW). Wśród nich jedna praktykantka i trzy nowe studentki. Od roku 2018 firma Pilz będzie oferować więcej kursów, a także nowe miejsce praktyk w uzupełnieniu do trzech już oferowanych w programie szkolenia.

Komunikat prasowy
Christian Erles nowym wiceprezesem działu sprzedaży w firmie Pilz.

Ostfildern, 22.08.2017

Christian Erles, nowy wiceprezes działu sprzedaży w firmie Pilz - Nowy dział sprzedaży pod nowym kierownictwem

Świat i zagranica: Firma Pilz właśnie zakończyła reorganizację swojego działu sprzedaży. Christian Erles pracuje na czele działu zajmującego się sprzedażą międzynarodową.

Komunikat prasowy
Sterowniki PNOZmulti można teraz podłączyć bezpośrednio do oprogramowania do wizualizacji PASvisu. W rezultacie uzyskujesz dostęp do pełnej gamy jego funkcji, w tym funkcji diagnostycznych.

Ostfildern, 10.07.2017

Nowa wersja oprogramowania PASvisu - optymalne połączenie sterownika i wizualizacji.

Pilz rozszerza zakres swojego rozwiązania do wizualizacji sieciowej PASvisu: Dostępna jest nowa funkcja zarządzania alarmami oraz interfejs OPC UA, służący do połączenia ze sterownikami kompaktowymi. Oprogramowanie PASvisu umożliwia bezpośrednie połączenie ze sterownikami PNOZmulti. W rezultacie wizualizacja obejmuje pełny zakres funkcji oprogramowania sterowników, w tym opcję diagnostyczną.

Komunikat prasowy
Nowe urządzenie do pomiaru siły kolizji i nacisku robota PROBms firmy Pilz wykorzystywane jest do sprawdzenia, czy wymagania bezpieczeństwa są zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi aplikacji wykorzystujących roboty kolaborujące (HRC), w tym przypadku ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15066.

Ostfildern, 10.04.2017

Nowy system pomiaru siły i nacisku PROBms gwarantuje pełne bezpieczeństwo zgodnie z normami dotyczącymi współpracy człowieka z robotem (HRC)

Dzięki nowemu urządzeniu do pomiaru siły kolizji i nacisku PROBms firma Pilz dostarcza kompletny pakiet do walidacji aplikacji HRC zgodnie ze specyfikacją techniczną ISO/TS 15066. Tak więc wartości graniczne dla siły i nacisku przy ruchach robota, jak określono w tej specyfikacji ISO/TS, można teraz dokładnie mierzyć i zatwierdzać z wykorzystaniem urządzenia PROBms. System PROBms zapewnia wyższą wydajność i bezpieczeństwo aplikacji HRC.

Komunikat prasowy
Nowy skaner laserowy PSENscan firmy Pilz bezpiecznie monitoruje nawet trzy oddzielne strefy. Zwiększa to istotnie wydajność aplikacji opartych na laserach.

Ostfildern, 29.03.2017

Skaner PSENscan firmy Pilz wzbogaca gamę produktów automatyzacji – połączenie szeregowe jest bardziej wydajne w skanowaniu 2D.

Nowy skaner laserowy PSENscan firmy Pilz bezpiecznie monitoruje jednocześnie nawet trzy oddzielne strefy, istotnie przyczyniając się do zwiększenia wydajności instalacji. Można dołączyć szeregowo do czterech skanerów, zgodnie z zasadą master-slave, co istotnie zmniejsza ilość użytych przewodów oraz prace konfiguracyjne. Dzięki swobodnej konfiguracji stref ostrzegawczych i stref ochronnych, a także zdolności do dostosowania się do istniejących warunków konstrukcyjnych PSENscan można łatwo wykorzystać w większości aplikacji.

Komunikat prasowy
„Jesteśmy motorem zmian”: Bezpieczna robotyka to dla firmy Pilz jeden z rynków przyszłości w automatyzacji

Ostfildern, 29.03.2017

Po raz pierwszy w swojej historii firma Pilz osiągnęła obroty przekraczające 300 milionów euro, z których część przeznacza na inwestycje w badania oraz rozwój w swojej siedzibie – „Jesteśmy motorem zmian”.

W ciągu ostatniego roku finansowego grupa Pilz GmbH & Co. KG odnotowała wzrosty w wielu dziedzinach: zwiększyła obroty do 306 milionów euro, a także liczbę pracowników do 2200 w 40 oddziałach na całym świecie. Pilz inwestuje aktualnie około siedmiu milionów euro z myślą o zintensyfikowaniu badań i rozwoju. Z końcem roku 2017 Prezes Zarządu firmy Renate Pilz zakończy swoją aktywność w kierowaniu tym przedsiębiorstwem rodzinnym i zarządzanie nim całkowicie przekaże swojej córce Susanne Kunschert oraz synowi Thomasowi Pilz.

Komunikat prasowy
Począwszy od wersji 3.0, moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 z serii PNOZsigma firmy Pilz ma nowe wyjście analogowe ułatwiające przyjazną dla użytkownika diagnostykę.

Ostfildern, 20.03.2017

Moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 firmy Pilz z nowym wyjściem analogowym – łatwo zabezpiecza ruch obrotowy

Począwszy od wersji 3.0 moduł monitorowania prędkości PNOZ s30 z serii PNOZsigma ma nowy element: konfigurowalne wyjście analogowe, czyniące diagnostykę bardziej przyjazną dla użytkownika. Moduł PNOZ s 30 firmy Pilz bezpiecznie monitoruje postój, prędkość, zakres prędkości, kierunek obrotów i zerwanie kołka bezpieczeństwa aż do najwyższej kategorii PL e/SIL CL 3.

Komunikat prasowy
Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 24 do 28 kwietnia 2017 r., firma Pilz przedstawi rozwiązania dla przemysłu, innowacyjne produkty i usługi oferowane z myślą o opracowaniu kompletnych rozwiązań automatyzacji.

Ostfildern, 16.03.2017

Pilz na targach INTERPACK 2017 w centrum targowym w Düsseldorfie, w hali 18, na stoisku B16 – Inteligentne, bezpieczne pakowanie!

Na tegorocznych targach „Interpack” firma Pilz skupi się na elastycznych i ekonomicznych rozwiązaniach dla maszyn pakujących. Kluczowymi obszarami będą rozwiązania związane z inteligentną fabryką. Inną nowością w Düsseldorfie będzie aktywowany elektrycznie wyłącznik awaryjny PITestop active, zapewniający bezpieczeństwo i wysoką wydajność, zgodnie z Industry 4.0, szczególnie w sektorze opakowaniowym.

Komunikat prasowy
Rozpoczęcie współpracy w zakresie Industry 4.0. Ambasador Australii w Niemczech, Lynette Wood (w środku) oraz Konsul Generalny Australii, Richard Leather (z lewej) rozmawiali z Susanne Kunschert (z prawej) o perspektywach przemysłu przyszłości

Ostfildern, 15.03.2017

Ambasador Australii w Niemczech z wizytą w firmie Pilz w Ostfildern – rozmowy dotyczą możliwości w automatyzacji

W dniu 14.03.2017 r ambasador Australii w Niemczech, Lynette Wood, oraz Konsul Generalny Australii, Richard Leather, odwiedzili firmę Pilz w Ostfildern w celu uzyskania szerszych informacji na temat rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw, pozwalających budować fabryki przyszłości. Rozmowy dotyczyły również znaczenia wartości zapewniających sukces platformy Industry 4.0.

Komunikat prasowy
Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 24 do 28 kwietnia 2017 r., firma Pilz przedstawi rozwiązania dla przemysłu, innowacyjne produkty i usługi dla kompletnych rozwiązań automatyzacji.

Ostfildern, 07.03.2017

Pilz na targach Hannover Messe 2017 w hali 9, na stoisku D17 – Automatyzacja o wyższym stopniu inteligencji!

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 24 do 28 kwietnia 2017 r., firma Pilz przedstawi rozwiązania dla przemysłu, innowacyjne produkty i usługi oferowane z myślą o opracowaniu kompletnych rozwiązań automatyzacji. Nasze tegoroczne stoisko skupia się na innowacyjnych, nowych produktach na potrzeby współpracy człowieka z robotem (HRC), technologii czujników i inteligentnej fabryki.

Komunikat prasowy
Dzięki wprowadzeniu do oferty wyłącznika awaryjnego PITestop active firma Pilz rozszerza swoje portfolio o wyłączniki aktywowane drogą elektryczną. Ich aktywność sygnalizuje podświetlenie, brak podświetlenia oznacza brak aktywności. Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG

Ostfildern, 23.02.2017

Pilz przedstawia nową gamę wyłączników awaryjnych PITestop active – Włączaj inteligentnie – oszczędzaj energię.

Dzięki wprowadzeniu do oferty wyłącznika awaryjnego PITestop active firma Pilz rozszerza swoje portfolio o wyłączniki aktywowane drogą elektryczną. Ich aktywność sygnalizuje podświetlenie, brak podświetlenia oznacza brak aktywności. Dzięki temu zapewniona jest większa elastyczność i modułowość instalacji w pełnej zgodności z koncepcją Industry 4.0. Korzyścią dla użytkowników jest obniżenie kosztów energii, ponieważ nie jest już konieczne podłączenie zasilania do całej instalacji w celu utrzymywania w ruchu funkcji wyłączania awaryjnego.

Komunikat prasowy
Oprogramowanie PASloto firmy Pilz dokumentuje procedury lockout-tagout – związane z bezpieczeństwem odłączanie i blokowanie instalacji technicznych. (Zdjęcie: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 20.02.2017

PASloto: Zarządzaj niebezpieczną energią w bezpieczny sposób

Dzięki PASloto firma Pilz oferuje teraz pakiet programowy dokumentujący procesy lockout-tagout (LoTo). W rezultacie można łatwo tworzyć i dokumentować specyfikacje zadań wymaganych przy postępowaniu ze źródłami niebezpiecznej energii. W trakcie szkolenia firma Pilz przekazuje również niezbędną wiedzę na temat procedury LoTo i przedstawia optymalny sposób pracy z oprogramowaniem PASloto.

Komunikat prasowy

Ostfildern, 21.12.2016

Nowe kurtyny świetlne PSENopt slim firmy Pilz do aplikacji o ograniczonych przestrzeniach – ochrona najwęższych przestrzeni

Firma Pilz rozwija własną gamę kurtyn świetlnych PSENopt slim. Dzięki swojej wąskiej budowie są one odpowiednie do aplikacji o ograniczonej przestrzeni. W tym przypadku nowe kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców i dłoni w zależności od  wymagań, aż do najwyższego poziomu bezpieczeństwa (PL) e.

Komunikat prasowy
Na targach SPS IPC Drives 2016 firma Pilz zaprezentuje rozwiązania z zakresu automatyzacji dla inteligentnych fabryk. Linia produkcyjna o konstrukcji modułowej pokazuje komunikację rozproszonych systemów automatyzacji we współpracy z czujnikami i techniką sterowania.

Ostfildern, 27.09.2016

Pilz na targach SPS IPC Drives 2016: Bezpieczna robotyka i inteligentna fabryka w centrum uwagi - Bezpieczne rozwiązania dla automatyzacji

Jak można bezpiecznie zrealizować współpracę człowieka z robotem (HRC)? A jak konstruktorzy i użytkownicy maszyn uzyskują przegląd maszyn i instalacji o budowie modułowej? Odwiedzający stoisko firmy Pilz na targach SPS IPC Drives 2016 otrzymają konkretne odpowiedzi na te pytania. Firma Pilz pokaże w Norymberdze i nowe produkty i usługi dla bezpiecznej robotyki oraz dla automatyzacji w inteligentnych fabrykach (Smart Factory).

Komunikat prasowy
Nowi uczestnicy szkoleń i studenci w systemie podwójnym w firmie Pilz.

Ostfildern, 06.09.2016

Rozpoczęcie nowego roku szkoleniowego w firmie Pilz w Ostfildern – edukacja bez granic

5 września w firmie Pilz rozpoczął się nowy rok szkoleniowy. Swoją karierę zawodową rozpoczęło sześciu uczestników szkoleń i 6 studentów w systemie „podwójnym” oferowanym przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Esslingen (DHBW). Oprócz zagwarantowania miejsc szkoleniowych firma Pilz oferuje również szeroki zakres praktyk, dostarczając wsparcia przy wyborze kierunku dalszej kariery. Nasze rodzinne przedsiębiorstwo jest głęboko osadzone w regionie, działając jako mentor i dostarczając wsparcia jako członek „Stowarzyszenia przyjaciół Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Esslingen”.

Komunikat prasowy
Targi WindEnergy Hamburg 2016: Pilz oferuje niezawodne podzespoły i rozwiązania sprawdzone w sektorze energetyki wiatrowej, dzięki którym operatorzy mają możliwość skorzystania z zalet prostej integracji naszych systemów zabezpieczeń, opcji diagnostyki zdalnej, zdalnego utrzymania ruchu oraz modeli urządzeń o zwiększonej wytrzymałości.

Ostfildern, 03.08.2016

Firma Pilz na targach WindEnergy Hamburg (27–30 września 2016), hala B6, stoisko B6.342 – Prosta bezpieczna automatyzacja turbin wiatrowych

Na targach WindEnergy w Hamburgu firma Pilz zaprezentuje rozwiązania automatyzacji, które można wykorzystać do monitorowania funkcji bezpieczeństwa i trybów pracy turbin wiatrowych. Tematem przewodnim na stoisku Pilz będzie monitorowanie prędkości umożliwiające wydajną pracę turbin wiatrowych zgodnie z obowiązującymi normami. Jedną z nowości będzie moduł We/Wy służący do bezpiecznego monitorowania prędkości w systemie sterowania PSS 4000. W Hamburgu firma Pilz będzie również udzielała informacji na temat usług związanych z uzyskaniem znaku CE.

Komunikat prasowy
Firma Pilz oferuje sprawdzone w branży rozwiązania do monitorowania przejazdów jednopoziomowych, nastaw zabezpieczeń i ochrony w przewozach pasażerów. Zdjęcie: vitalytitov/Depositphotos.com

Ostfildern, 19.07.2016

Pilz zaprezentuje na berlińskich targach Innotrans 2016 (20-23 września, hala 6.2, stanowisko 405) Cyfrowa technika sterowania: bezpieczna i ekonomiczna.

Na targach InnoTrans 2016, firma Pilz, pokaże możliwości wykorzystania sprawdzonych już w praktyce rozwiązań automatyzacyjnych w kolejnictwie. Tematyka stoiska skupi się na systemie automatyzacji PSS 4000-R umożliwiającym wdrożenie mechanizmów Industrie 4.0 w rozwiązaniach dla kolejnictwa. Rozwiązania firmy Pilz można wdrożyć w aplikacjach kolejowych wymagających najwyższego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa: SIL 4. Spełniają one również wymogi normatywne CENELEC i obsługują protokół otwarty RaSTA. Firma Pilz wykorzysta wirtualną rzeczywistość, aby ułatwić odwiedzającym zapoznanie się z szeroką gamą zastosowań jej rozwiązań sterowania.

Komunikat prasowy
Społeczność CMSE® skupia ekspertów z całego świata w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn

Ostfildern, 31.05.2016

Firma Pilz tworzy międzynarodową społeczność ekspertów spraw dziedzinie bezpieczeństwa maszyn posiadających certyfikat CMSE® Silna społeczność działająca w skali świata na rzecz bezpieczeństwa maszyn

Od roku 2013 firma Pilz współpracuje z jednostką notyfikowaną TÜV Nord oferującą certyfikowane szkolenie CMSE®. Już ponad 1800 ekspertów z ponad 40 krajów zdało egzaminy certyfikujące.

Komunikat prasowy
Martin Frey (51 lat) jest nowym kierownikiem działu sprzedaży na Niemcy w centrali firmy Pilz w Ostfildern.

Ostfildern, 21.04.2016

Firma Pilz wzmacnia więź z klientami, rozwijając swoją sieć sprzedaży – Martin Frey nowym kierownikiem działu sprzedaży w firmie Pilz w Niemczech

Od 1 kwietnia 2016 r. Martin Frey jest nowym kierownikiem działu sprzedaży w firmie Pilz. Dotychczas pan Frey pracował w firmie Pilz jako kierownik ds. sprzedaży na region południowo-zachodni. Pan Frey zamierza rozwinąć sieć sprzedaży Pilz w Niemczech i wraz ze swoim personelem znacznie zintensyfikować kontakty z klientami.

Komunikat prasowy
Na targach Hannover Messe 2016 firma Pilz prezentuje kurtyny świetlne PSENopt II będące pierwszymi w świecie urządzeniami umożliwiającymi instalację w aplikacjach wymagających kategorii PL d, zgodnie z normą EN 61496, jako kurtyny świetlne typu 3.

Ostfildern, 06.04.2016

Nowe kurtyny świetlne PSENopt II dla aplikacji wymagających poziomu bezpieczeństwa do PL d - typ, którego właśnie potrzebujesz!

Firma Pilz prezentuje pierwsze w świecie kurtyny świetlne typu 3: Obecnie nowe kurtyny świetlne PSENopt II umożliwiają wykorzystywanie w aplikacjach wymagających zastosowania poziomu bezpieczeństwa d (PL d). Nowy typ kurtyn świetlnych wypełnia tym samym „lukę w typach kurtyn” występującą w poprawionej wersji normy IEC 61496-1. Dzięki modelowi PSENopt II nie ma już potrzeby zastosowania typu 4 w przypadku konieczności osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa PL d. Poziom, który dokładnie spełnia wymagania bezpieczeństwa, można w tej chwili wdrażać, wykorzystując nowe kurtyny świetlne PSENopt II, co pozwala oszczędzić koszty projektu..

Komunikat prasowy
Firma Pilz w roku 2015 odnotowała nowy rekord przychodów: 288 milionów euro. Pilz opracowuje rozwiązania automatyzacji dla fabryki cyfrowej, które są wykorzystywane na linii produkcyjnej, w siedzibie firmy w Ostfildern.

Ostfildern, 06.04.2016

W roku 2015 Pilz zwiększył przychody, liczbę pracowników oraz udział eksportu – „sukcesywny wzrost zawdzięczany własnym staraniom”.

Grupa Pilz GmbH & Co. KG z siedzibą w Ostfildern, w pobliżu Stuttgartu, może z całkowitą satysfakcją ocenić rok podatkowy 2015. To rodzinne przedsiębiorstwo zwiększyło swoje przychody o 11%, osiągając poziom 288 euro. W ubiegłym roku zanotowano również rekordowy wzrost (o 6%) liczby pracowników. Obecnie wynosi ona 2030. Wydatki na badania i rozwój stanowiące 19,8% całkowitego przychodu firmy, pozwalają umocnić pozycję jednej z najbardziej innowacyjnych firm w dziedzinie automatyki.

Komunikat prasowy
Wytrzymały, bezpieczny system ryglowania PSENmlock firmy Pilz łączy w jednym urządzeniu funkcje bezpiecznego ryglowania, zapewniając ochronę pracowników i procesu, jest szczególnie zalecany dla maszyn charakteryzujących się niebezpiecznym opóźnieniem zatrzymania.

Ostfildern, 18.03.2016

Firma Pilz wprowadza nowy bezpieczny system ryglowania PSENmlock – niezawodne ryglowanie drzwi i osłon.

Pilz dodaje model PSENmlock do swojej serii systemów ryglowania o natychmiastowym działaniu. W jednym urządzeniu PSENmlock oferuje monitorowanie drzwi ochronnych oraz bezpieczną blokadę osłon, gwarantując ochronę pracowników i procesów aż do najwyższej kategorii PL e. Wąska, a jednocześnie wytrzymała konstrukcja, a także wiele różnych opcji instalowania czynią urządzenie PSENmlock zarówno elastycznym w użytkowaniu, jak i łatwym do zainstalowania.

Komunikat prasowy
Innowacje firmy Pilz zaprezentowane na targach Hannover Messe 2016 obejmują nowe rozwiązanie diagnostyczne „Diagnostyka urządzeń zabezpieczających”, na które składają się moduł magistrali Fieldbus, złącze oraz bezpieczna technologia czujników PSEN.

Ostfildern, 11.03.2016

Nowe rozwiązania diagnostyczne: Niezawodna „Diagnostyka urządzeń zabezpieczających” firmy Pilz!

Specjalizująca się w automatyzacji, firma Pilz rozszerza swoją ofertę o „Diagnostykę urządzeń zabezpieczających” obejmującą moduł magistrali Fieldbus, złącze oraz bezpieczną technologię czujników PSEN. Nowe rozwiązanie diagnostyczne udostępnia szeroką gamę danych z czujników wywoływanych w prosty sposób, w tym na odległość. W rezultacie można znacząco zredukować czynności serwisowe, istotnie zwiększając wydajność.

Komunikat prasowy
Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 25 do 29 kwietnia 2016 roku, firma Pilz zaprezentuje rozwiązania dla przemysłu oraz usługi na rzecz bezpieczeństwa i automatyzacji.

Ostfildern, 23.02.2016

Pilz na targach Hannover Messe 2016 w hali 9, stoisko D17 - Twój sposób automatyzacji!

Pod hasłem „Automatyzujemy. Bezpiecznie.” Na tegorocznych targach Hannover Messe, od 25 do 29 kwietnia 2016 roku, firma Pilz zaprezentuje rozwiązania dla przemysłu oraz usługi na rzecz bezpieczeństwa i automatyzacji.

Komunikat prasowy
Nowość w sferze odporności na awarię: funkcja „nieutrwalonej zmiany online” oznacza teraz, że poszczególne zmiany w programach użytkowych można przenosić do systemu należącego do systemu sterowania PSS 4000.

Ostfildern, 14.01.2016

Wersja 13 systemu sterowania PSS 4000 firmy Pilz: bezpieczna wymiana programów użytkowych podczas pracy – możliwa jest obecnie „wymiana online” zapewniająca bezpieczną automatyzację.

Funkcja „nieutrwalonej zmiany online” oznacza teraz, że zmiany w programach użytkowych można przenosić do systemu sterowania. Firma Pilz udostępnia tę funkcję w systemie sterowania PSS 4000 dla aplikacji związanych z bezpieczeństwem. Użytkownicy oszczędzają czas w trakcie uruchamiania, ponieważ nie ma konieczności kompilowania całego programu i ładowania go do urządzenia PSS 4000. Ta nowa funkcja jest elementem wersji 13 systemu sterowania PSS 4000. Inne nowe cechy obejmują interfejs urządzeń do komunikacji z sieciami PROFINET.

Komunikat prasowy
Dzięki temu możliwe jest używanie rozwiązań bezpiecznych napędów PMC z firmy Pilz w sposób elastyczny i niezależny od pracy nadrzędnego systemu sterowania. Napęd PMC jest bardziej dostępny dzięki zastosowaniu nowego interfejsu PROFINET dla serwowzmacniaczy PMCprotego D i PMCtendo DD5.

Ostfildern, 23.11.2015

Bezpieczeństwo ruchu z Pilz teraz również dla sieci PROFINET

Rozwiązania bezpiecznych napędów PMC z firmy Pilz (Pilz Motion Control) dysponują obecnie również interfejsem dla sieci PROFINET. To nowe połączenie komunikacyjne dostępne jest dla serwowzmacniaczy PMCprotego D i PMCtendo DD5. Dzięki użyciu modułu bezpieczeństwa PMCprotego S możliwe jest dodatkowe rozszerzenie serwowzmacniacza PMCprotego D o funkcje bezpiecznego ruchu. Funkcja bezpiecznego ruchu pozwala skrócić czasy konfiguracji i zmniejszyć kosztu konserwacji, a tym samym zwiększyć wydajność.

Komunikat prasowy
Firma Pilz uzupełnia swoją gamę konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 o nową jednostkę bazową PNOZ m B1.

Ostfildern, 23.11.2015

Nowa jednostka bazowa w konfigurowalnym systemie sterowania PNOZmulti 2 firmy Pilz – podstawa dla dużych projektów!

Standardy na potrzeby bezpieczeństwa, więcej połączeń i prostsze zarządzanie projektami – Pilz uzupełnia gamę konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 o nową jednostkę bazową PNOZ m B1. Oferuje ona nie tylko wyższą wydajność w przypadku maszyn o większym zakresie funkcji, na przykład przy dużych projektach, lecz również zapewnia połączenie z wszystkimi powszechnymi systemami magistrali Fieldbus za pośrednictwem odpowiednich modułów rozszerzeń.

Komunikat prasowy
Otwarcie nowego Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza spowodowało powstanie w siedzibie firmy w Ostfildern Kampusu Pilz. Inteligentna produkcja jest wkładem firmy Pilz w rozwój platformy Industrie 4.0.

Ostfildern, 01.10.2015

Rozbudowa siedziby o Kampus Pilz – Renate Pilz: „Wymierne wartości budują przyszłość”. Otwarcie Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza

Firma Pilz otworzyła w swojej siedzibie w Ostfildern Centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilz’a. Całkowita powierzchnia nowego budynku wynosi 13 500 m2; jest to największa pojedyncza inwestycja w historii rodzinnej firmy Pilz; jej wartość opiewa na 20 milionów euro. W rezultacie firma Pilz nie tylko powiększyła o połowę swój obszar produkcyjny, lecz również rozbudowała siedzibę w Ostfildern.

Komunikat prasowy
Armin Glaser, Wiceprezes do spraw zarządzania produktem Pilz GmbH & Co. KG

Ostfildern, 01.10.2015

Digitalizacja, internacjonalizm i rola ludzi znajdują się na pierwszym planie – przyszłość automatyzacji jest całkowicie bezpieczna

Najczęściej zakłada się, że bezpieczeństwo zawsze jest w jakiś sposób zagwarantowane i zaczyna się o nim myśleć dopiero w sytuacji rzeczywistego zagrożenia; bezpieczeństwo ma za zadanie ochronę ludzi, maszyn i środowiska. W przeszłości bezpieczeństwo i automatyzacja były zazwyczaj traktowane jako dwa niezależne systemy, których cele przynajmniej częściowo pozostawały względem siebie sprzeczne. Praktyka dowodzi, że rozpatrywanie funkcji bezpieczeństwa wraz z technologią automatyzacji pozwalają uzyskać zdecydowanie lepszą pozycję startową. W ten sposób zadania automatyzacji można rozwiązywać o wiele łatwiej.

Komunikat prasowy
Renate Pilz, Prezes Zarządu Pilz GmbH & Co. KG

Ostfildern, 01.10.2015

Zorientowanie na wartości dla sukcesu – wartości tworzą przyszłość

Rok 2015 będzie szczególnie zapamiętanym przez firmę Pilz: - Otwarcie pierwszego zakładu produkcyjnego poza Europą – w Jintan, w Chinach - Budowa nowego centrum produkcyjno-logistycznego imienia Petera Pilza w Ostfildern i rozbudowa Kampusu Pilz - Nowe logo wizualnie podkreśla pozycję dostawcy kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa i automatyzacji. - PPilz wprowadza na rynek swoje własne oprogramowanie do wizualizacji PASvisu - Po raz pierwszy w historii firmy liczba zatrudnionych pracowników przekroczy w tym roku 2000. Wszystko to dowodzi progresywnego charakteru firmy Pilz. Punktem wyjściowym do wszelkich działań są jej wartości i główne założenia.

Komunikat prasowy
Dirk Sonder, Starszy wiceprezes do spraw produkcji, Pilz GmbH & Co. KG

Ostfildern, 01.10.2015

Nowe zakłady produkcyjne firmy Pilz jako bazy na potrzeby przyszłego wzrostu – przykładowa produkcja w stanie modelowania

Dirk Sonder, Starszy wiceprezes do spraw produkcji Pilz GmbH & Co. KG Wybudowanie nowego centrum produkcji i logistyki imienia Petera Pilza nie tylko zwiększyło powierzchnię produkcyjną w Ostfildern, ale również pokazało zaangażowanie w tworzenie standardu Industrie 4.0.

Komunikat prasowy
Firma Pilz oferuje producentom i operatorom kompletne rozwiązania bezpieczeństwa i automatyzacji. W ramach tegorocznej edycji SPS IPC Drives firma Pilz zademonstruje skalowalne rozwiązania wykorzystujące technologie czujników, sterowania i napędu, uzupełniane o odpowiednie systemy przeznaczone dla operatorów i do celów wizualizacji.

Ostfildern, 24.09.2015

Pilz na targach SPS IPC Drives (Hala 9, Stoisko 370) - Bezpieczeństwo i automatyzacja w jednym

Na tegorocznych targach SPS IPC Drives, odbywających się w Norymberdze w dniach 24 - 26 listopada, firma Pilz zaprezentuje szeroką gamę kompletnych rozwiązań z zakresu automatyzacji, wykorzystujących technologie czujników, sterowania i napędu – scalających bezpieczeństwo i automatyzację. Zademonstruje również koncepcje automatyzacji przygotowane z myślą o wizji Industry 4.0 we współpracy z partnerami zrzeszonymi w platformie badawczej SmartFactory KL – przy wspólnym stoisku w Hali 3a.

Komunikat prasowy
Nowy kompaktowy moduł We/Wy PSSu K F EI z lokalnym szybkim wyłączaniem umożliwia obecnie zaawansowane funkcje monitorowania ruchu z wykorzystaniem systemów sterowania PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi. Nowy kompaktowy moduł monitoruje bezpieczną prędkość, kierunek przemieszczania i funkcje zatrzymania.

Ostfildern, 13.07.2015

Pilz uzupełnia swój portfel rozwiązań bezpiecznego monitorowania ruchu – Nowy moduł do monitorowania ruchu

Firma Pilz rozszerza zakres działania swego systemu sterowania PSS 4000 dla bezpiecznego monitorowania ruchu: nowy, kompaktowy moduł We/Wy PSSu K F EI monitoruje bezpieczną prędkość, kierunek przemieszczania i funkcje zatrzymania. Korzyściami dla użytkownika są krótsze czasy reakcji i wyższa wydajność, a także prostsze naprawy w ramach konserwacji instalacji i maszyn.

Komunikat prasowy
Pilz dostarcza producentom instalacji i maszyn na całym świecie systemy sterowania kompatybilne z platformą Industry 4.0. Kompletne systemy sterowania „gotowe do zastosowania” są produkowane w siedzibie głównej w Ostfildern. Są one wykorzystywane między innymi do sterowania instalacjami produkcyjnymi, maszynami pakującymi, turbinami wiatrowymi lub przejazdami kolejowymi, i gwarantują bezpieczną pracę.

Ostfildern, 25.06.2015

Pilz odnotowuje nowe rekordowe wartości obrotów i zwiększa liczbę pracowników – silne podstawy dla najnowszej technologii

Firma Pilz z siedzibą w Ostfildern w pobliżu Stuttgartu odnotowała pomyślne zakończenie roku finansowego 2014. To rodzinne przedsiębiorstwo zwiększyło swoje obroty do nowej rekordowej wartości 259,3 milionów euro. Dla lidera w skali światowej na rynku przekaźników bezpieczeństwa i bezpiecznych systemów sterowania oznacza to wzrost o 11,3% w ciągu roku 2013. W ostatnim roku wzrosła również liczba pracowników: o 6,3%, do liczby 1922.

Komunikat prasowy
Podczas uroczystej ceremonii firma Pilz otworzyła swój pierwszy zakład produkcyjny w Azji, w chińskim mieście Jintan. Na zdjęciu od lewej: Rachel Wang (Dyrektor Generalny Pilz China), Li Hao (Zastępca burmistrza miasta Jintan), Thomas Pilz (Partner Zarządzający Pilz GmbH & Co. KG), Di Zhi Qiang (Burmistrz miasta Jintan), Renate Pilz (Prezes Zarządu Pilz GmbH & Co. KG), Shen Xin Feng (Sekretarz partii ds. Komitetu Administracyjnego JTDZ), Susanne Kunschert (Partner Zarządzający Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 17.06.2015

Bezpieczna automatyzacja na potrzeby przemysłu chińskiego – firma Pilz otwiera w Chinach swój zakład produkcyjny.

Firma Pilz, produkująca rozwiązania automatyzacji, otworzyła zakład produkcyjny w chińskim mieście Jintan. W swoim pierwszym poza Europą zakładzie produkcyjnym produkować będzie przekaźniki bezpieczeństwa PNOZ spełniające najwyższe standardy jakości. Dzięki temu firma Pilz będzie mogła sprawniej zaopatrywać rozwijający się rynek chiński i umacniać na nim swoją pozycję.

Komunikat prasowy
 W Sydney, w Australii, inżynier elektryk Rod Burton (z prawej strony) z firmy Machinery Automation & Robotics, odbiera certyfikat CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Scott Moffat (po lewej stronie), Dyrektor Generalny Pilz Australia prezentuje certyfikat.

, 20.05.2015

W roku 2013 Pilz we współpracy z TÜV NORD opracował międzynarodowe szkolenie CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Ten program szkoleniowy dostarcza wszechstronnej wiedzy na temat całego cyklu eksploatacji maszyn w 22 krajach na całym świecie. Tysięczny uczestnik otrzymał certyfikat w Australii. To tylko jeden z powodów, dla których CMSE® stał się międzynarodowym standardem certyfikowanego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn.

Komunikat prasowy

, 13.04.2015

Renate Pilz: „Bezpieczna automatyzacja rozstrzygnie o sukcesie przemysłu przyszłości.” – Kanclerz Merkel z wizytą na stoisku firmy Pilz na Hannover Messe

Podczas otwarcia targów kanclerz Niemiec Angela Merkel odwiedziła stoisko firmy Pilz. Towarzyszył jej Narendra Damodardas Modi, Premier Indii – kraju partnerskiego tegorocznych targów. Renate Pilz, Prezes Zarządu, powitała gości i zaprezentowała swoje rodzinne przedsiębiorstwo z jego globalnym zaangażowaniem w bezpieczną automatyzację maszyn i urządzeń.

Komunikat prasowy
Pilz zaprezentuje nowe logo w kwietniu 2015 r. Nowe logo mocno podkreśla automatyzację wraz z zintegrowanym bezpieczeństwem.

, 10.04.2015

Bezpieczeństwo i automatyzacja: Pilz podkreśla swoją pozycję na rynku – nowe logo akcentuje koncepcję „All in One” w automatyzacji

Firma Pilz odnawia tożsamość swojej marki. Firma rodzinna z Ostfildern zaprezentuje swoje nowe logo na targach Hannover Messe. Intencją firmy Pilz jest podkreślenie swojej pozycji dostawcy kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa i automatyzacji.

Komunikat prasowy
Firma Pilz rozbudowuje system drzwi ochronnych PSENslock w celu ujęcia w nim dwóch nowych rodzajów produktów: Aktualnie dostępne są rozbudowane funkcje diagnostyczne oraz możliwość przełączania sygnałów wyjściowych z przełączników sygnałów wyjściowych (OSSD) niezależnie od urządzenia blokującego.

, 09.04.2015

Plus za diagnostykę i swobodę projektowania

Firma Pilz rozbudowuje system drzwi ochronnych PSENslock w celu ujęcia w nim dwóch nowych rodzajów produktów: pierwszy rodzaj umożliwia zastosowanie zaawansowanych funkcji diagnostycznych, a drugi umożliwia przełączanie sygnałów wyjściowych z przełączników sygnałów wyjściowych (OSSD) niezależnie od urządzenia blokującego. Oznacza to, że w zależności od zadania PSENslock może szybciej przeprowadzać diagnostykę lub zwiększyć swobodę projektowania.

Komunikat prasowy
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Prasa korporacyjna i techniczna

Telefon: +49 711 3409 - 158
E-mail: m.kurth@pilz.de

Ameryka Północna i Południowa

 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Meksyk: +52 55 5572 1300
 • Brazylia: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Turcja: +90 216 5775552
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Szwajcaria: +41 62 88979 32
 • Belgia: +32 9 321 75 70
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Holandia: +31 347 320477
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Dania: +45 74436332
 • Niemcy: +49 711 3409 444

Region Azji i Pacyfiku

 • Chiny: +86 400-088-3566
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Tajwan: +886 2 25700068
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Australia: +61 3 9560 0621