Strona globalna | polski

Dostęp tylko dla upoważnionych osób!

Nawet najlepszy system ryglowania lub system kontroli dostępu jest bezwartościowy, jeśli możliwy jest nieuprawniony dostęp do maszyny przez sieć. Konieczne jest zatem wprowadzenie kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa, która uwzględnia zarówno zagadnieniabezpieczeństwa maszyn, jak i bezpieczeństwa przemysłowego. Dwa możliwe scenariusze w przypadku istnienia luki w zabezpieczeniach to utrata jakości oraz nieplanowane przestoje. Dlatego tak ważne jest zapewnienie ochrony maszyn i urządzeń, poprzez ograniczenie liczby osób uprawnionych do obsługi maszyny lub nadanie im odpowiednich uprawnień.

Firma Pilz oferuje spójną koncepcję dostępu do maszyny, która uwzględnia nie tylko bezpieczeństwo samej maszyny, ale także jej bezpieczeństwo przemysłowe. Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w dziedzinie bezpiecznej kontroli dostępu!

Nasze rozwiązania dla ochrony dostępu i ochrony danych

W każdej firmie istnieją obszary, które należy chronić przed niepożądanym dostępem. Niemniej ważna jest nie tylko ochrona człowieka przed zagrożeniami ze strony maszyny, ale także maszyny przed zagrożeniami ze strony człowieka. Dlatego też konieczne jest równoważne uwzględnienie ochrony maszyn i bezpieczeństwa przemysłowego.
System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion, modułowy system ryglowania, kompaktowe sterowniki PNOZmulti 2 oraz moduł SecurityBridge to elementy rozwiązania, które pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa przemysłowego. Dzięki temu pracownicy są chronieni przed wszelkimi zagrożeniami ze strony maszyny, a sama maszyna jest chroniona przed błędami operatora i zewnętrzną ingerencją.

System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion uwierzytelnia dostęp do maszyny na podstawie danych przechowywanych na zabezpieczonym kluczu RFID i upoważnia te osoby do wykonywania określonych działań na podstawie zapisanych uprawnień. Otwarcie systemu ryglowania nie jest możliwe, dopóki moduł czytnika nie zarejestruje prawidłowego uprawnienia. Dostęp za pośrednictwem sieci nadzoruje moduł SecurityBridge. Monitoruje on komunikację ze sterownikiem, w tym przypadku z kompaktowymi sterownikami PNOZmulti 2, co stanowi gwarancję, że nieautoryzowana ingerencja w działanie systemów poprzez sieć nie jest możliwa.
W ten sposób ustanowiona zostaje spójna koncepcja dostępu do maszyny, która uwzględnia nie tylko ochronę samych maszyn, ale także bezpieczeństwo przemysłowe.

Poniżej prezentujemy ofertę produktów zapewniających bezpieczeństwo dostępu do maszyn i urządzeń.

Ochrona maszyn i bezpieczeństwo przemysłowe

System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion

PITmode fusion

Rozwiązanie PITmode fusion pozwala chronić maszyny i urządzenia przed nieupoważnionym dostępem i zapobiegać uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania. Oprócz kontroli uprawnień dostępu za pomocą modułu PITreader możliwy jest także wybór bezpiecznego trybu pracy z wykorzystaniem rozwiązania PITmode fusion. W ten sposób można połączyć wiele funkcji bezpieczeństwa w jednym systemie.

Bezpieczna kontrola dostępu

Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Zastosowanie elastycznych i wszechstronnych rozwiązań oraz globalny standard bezpieczeństwa dla wszystkich typów maszyn to najlepszy sposób na monitorowanie zatrzymania awaryjnego, systemów ryglowania, kurtyn świetlnych, sterowania oburęcznego oraz wielu innych elementów. Za pomocą narzędzia konfiguracyjnego z interfejsem graficznym można skorzystać z certyfikowanych bloków funkcyjnych w celu łatwego realizowania uprawnień dostępu w oparciu o moduł PITreader oraz selekcji bezpiecznego trybu pracy w oparciu o moduł PITmode fusion.

Bezpieczna kontrola

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Modułowy system ryglowania

Modułowy system ryglowania

Dzięki wprowadzeniu systemu ochrony dostępu do maszyny można chronić personel przed jej niebezpiecznymi ruchami. To właśnie do tego służy modułowy system ryglowania. Zapewnia niezawodną ochronę systemów ryglowania oraz pozwala tworzyć spersonalizowane systemy dostosowane do konkretnych zastosowań. Użytkownicy zyskują ekonomiczne połączenie szeregowe, szybką diagnostykę, z dodatkowymi elementami operatorskimi i przyciskami oraz opcjonalną funkcją zwolnienia awaryjnego.

Zabezpieczenie punktów dostępu

Moduł SecurityBridge

Nawet najlepsze zabezpieczenia dostępu do instalacji i maszyn są bezwartościowe, jeśli nie można wykluczyć włamania do systemu sterowania i zewnętrznej ingerencji w jego działanie. Moduł SecurityBridge chroni sterowniki Pilz przed nieuprawnioną ingerencją. Monitoruje przepływ danych między komputerem a sterownikiem i zgłasza nieautoryzowane zmiany w schemacie sterowania, chroniąc w ten sposób sterowniki przed atakami z sieci i nieautoryzowanym dostępem.

Ochrona sterowników przed ingerencją

Moduł SecurityBridge
Centrala

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Niemcy

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Wsparcie techniczne

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Ameryka Północna i Południowa

 • Meksyk: +52 55 5572 1300
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brazylia: + 55 11 96405-8165
 • Stany Zjednoczone (połączenie bezpłatne): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Irlandia: +353 21 4804983
 • Włochy: +39 0362 1826711
 • Niemcy: +49 711 3409 444
 • Dania: +45 74436332
 • Szwecja: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Rosja: +7 495 6654993
 • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Francja (połączenie bezpłatne): +33 3 88104000
 • Belgia: +32 9 321 75 70
 • Szwajcaria: +41 62 88979 32
 • Austria: +43 1 7986263-444
 • Wielka Brytania: +44 1536 462203
 • Hiszpania: +34 938497433
 • Holandia: +31 347 320477
 • Turcja: +90 216 5775552

Region Azji i Pacyfiku

 • Australia: +61 3 9560 0621
 • Chiny: +86 400-088-3566
 • Japonia: +81 45 471 2281
 • Korea Południowa: +82 31 778 3390
 • Nowa Zelandia: +64 9 6345350
 • Tajwan: +886 2 25700068