Genel site | türkçe

Emniyetli Sınırlandırılmış Hız (SLS)

Emniyetli Sınırlandırılmış Hız (SLS) muhtemelen bilinen en iyi emniyet işlevidir. Uygulamada bu emniyet işlevi genelde "Emniyetli Azaltılmış Hız" olarak uygulanır. Sonuç olarak, otomatik modda çalışma hızından kurulum modundaki azaltılmış hıza tanımlı bir geçiş garanti edilmelidir. İzleme işlevi sınır değerinin aşıldığını tespit ederse sürücü emniyetli bir şekilde kapatılmalıdır. Kapatmanın yapılma şekli uygulamaya bağlıdır, en iyisi güç kapatıldıktan sonra SS1 ("Emniyetli Durdurma 1") işlevini kullanarak tanımlanmış frenlemeyi hedeflemektir.

"Emniyetli Hız Aralığı" (SSR) genelde kalıcı süreç izlemesi için kullanılır. Hızların ani artma kapasitesi sınırlanarak riskler her zaman engellenemez. Bir hata sonucu aniden azalan hızlar
da risk taşıyabilir.

Eksenler tanımlanmış bir mesafede çalışıyorsa hızın iki eksenden birinde aniden düşmesi çarpma riski oluşturabilir. "Emniyetli Hız Aralığı" (SSR) işlevi bu gibi durumlar için tanımlanmış ve geliştirilmiştir. Bu işlev, ilgili eksenleri kapatarak makine operatörünün karşılaşabileceği tehlikeleri ortadan kaldırmak için kullanılır.