Jämför 0
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkra skyddsgrindssystem PSENslock – tekniska egenskaper

Säker positionsövervakning och processövervakning (stoppmagnet) i ett system: Det beröringsfria skyddsgrindssystemet PSENslock är det slitagefria alternativet till mekanisk teknik.


Typ av kodning:
kodad = brytaren accepterar alla PSENslock-manöverdon
fullkodad = brytaren accepterar bara ett PSENslock-manöverdon, kan programmeras 8 gånger
Unicat, fullkodad = brytaren accepterar bara ett PSENslock-manöverdon, kan inte programmeras


Unit = enhet med brytare och manöverdon

Produktnr. beskrivning
570500
570501
570502
570510
570511
570520
570521
570600
570601
570602
570620
570610
570611
570621
570504
570513
570505
570514
570604
570613
570614
570503
570603
570605
570630

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in