Jämför 0

Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Säkra I/O-moduler till de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 – tekniska egenskaper

Expansionsmoduler används för modulär utbyggnad tillsammans med en basmodul. Det finns säkra ingångs-, och utgångs-, varvtalsövervaknings- och anslutningsmoduler.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in