Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Programvaruverktyg för ministyrningarna PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – originalet för konfigurering av din säkerhetskoppling

Programvaruverktyg för ministyrningarna PNOZmulti

Med hjälp av PNOZmulti Configurator tar du helt enkelt fram din säkerhetskoppling på en dator. Konfigurationsverktyget stöder dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och idrifttagning av styrsystem från Pilz.

Alla element för säkerhetskopplingen finns som symboler eller i urvalsmenyer i det grafikbaserade, Windows®-kompatibla användargränssnittet. Onlinehjälpen med dokumentation finns tillgänglig vid konfigureringen av säkerhetskopplingen. Om onlinehjälpen är avstängd kontrollerar verktyget kopplingen beträffande felkällor.

För att den färdigkonfigurerade säkerhetskopplingen ska skyddas mot oönskade ändringar kan du certifiera den. Icke-certifierade konfigurationer av din säkerhetskoppling kan när som helst bearbetas, ändras eller utökas. Det är bara att öppna dem i PNOZmulti Configurator! Konfigurationen kan skrivas ut och användas som dokumentationsunderlag.

PNOZmulti Configurator version 10.9 – nu även med simulering offline

PNOZmulti Configurator är enkel att hantera. Med programverktyget kan du projektera, konfigurera, dokumentera och driftsätta. Från version 10.9 kan du testa dina konfigurerade användarprogram med funktionen ”Simulering” före idrifttagningen. I den första utgåvan beräknar du logikelementen, i senare utgåvor beräknar du alla element med simuleringen. Element som inte simuleras kan sättas i önskat läge genom att tvinga utgångarna. På det här sättet kan du simulera hela applikationen. Genom riktad tvingning av kombinationselement kan du dessutom simulera delar av din applikation. Då slipper du definiera alla utgångar.

Du ser tillståndet för de konfigurerade elementens in- och utgångar samt för anslutningarna mellan elementen. Aktiva ingångar, utgångar och anslutningar framhävs med färg. Element som inte simuleras markeras på motsvarande sätt i verktyget.

I vår video ser du tydligt hur du kan dra nytta av funktionen ”Simulering” för dina automationsprojekt!

Ladda ned en kostnadsfri demoversion av programverktyget PNOZmulti Configurator nedan!

Egenskaper:

 • Visning av ingångar och utgångar i variabellista: Elementens simulerade in- och utgångssignaler kan visas i variabellistan.
 • Tvinga in- och utgångar: Tillståndet för en signal kan – oberoende av användarprogram – anges fast (permanent ”1”-signal eller permanent ”0”-signal). Denna så kallade tvingning kan aktiveras eller inaktiveras för alla utgångar.
 • Simulering för logikelement och två tillgängliga driftsätt: Ett steg och kontinuerlig cykel

Dina fördelar vid användningen:

 • Simulering möjliggör stora besparingar under projekteringen
 • Verifiering av komplex logik
 • Bekvämt hjälpmedel för att identifiera fel tidigt, analysera dem och åtgärda dem
 • Simuleringen bidrar till att minska riskerna för människor och maskiner
 • Installationskostnaderna kan reduceras

Snabböversikt över fördelarna

 • programvara med färdiga, certifierade komponenter
 • enkelt att ändra och anpassa konfigurationen i efterhand
 • korta maskinstilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet tack vare enkel och genomgående diagnostik
 • världsomspännande säkerhetsstandard för olika automationsmiljöer och olika kommunikationssystem
 • snabb idrifttagning och mycket låg kabeldragningskostnad – låt dig övertygas!

Snabböversikt över egenskaperna

Konfigurera säkerhetskopplingen istället för att dra kablar

Konfigurera säkerhetskopplingen istället för att dra kablar

 • intuitiv användning: det går som en dans att skapa säkerhetskopplingar
 • kan konfigureras fritt: du kan bekvämt parametrisera alla ingångar och utgångar med ett par klick i programvaruverktyget
 • genom logiska operatorer förbinder du dessa till en säkerhetskoppling genom att dra och släppa
 • samtliga ingångs-, logik- och utgångselement väljer du på arbetsytan

Automatisk felkontroll, skydd mot ändringar

Automatisk felkontroll, skydd mot ändringar

 • säkert: programverktyget kontrollerar den framtagna säkerhetskopplingen med avseende på felkällor
 • skyddat: den färdiga konfigurationen kan certifieras, så att den skyddas mot oönskade ändringar
 • flexibelt: kopplingsscheman som inte är certifierade kan när som helst bearbetas, ändras och utökas
 • enkelt: för att dokumentera skriver du ut kopplingsschemats konfiguration

Tillämpningar

PNOZmulti Configurator – instruktionsvideor

Konfigurationsverktyget PNOZmulti Configurator stöder dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och idrifttagning av de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti. Se hur du kan använda det! Instruktionsvideorna åskådliggör de viktigaste funktionerna i PNOZmulti Configurator.

Konfigurering av analog ingångsmodul PNOZ m EF 4AI – för säker processövervakning

Från version 10.8 av PNOZmulti Configurator stöds den säkra analoga ingångsmodulen PNOZ m EF 4AI för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2. Expansionsmodulen har fyra säkra analoga strömingångar som är oberoende av varandra. Konfigurationen görs i modulprogrammet mIQ.

Följande övervakningsfunktioner kan du konfigurera i programverktyget:

 • övervakning av arbetsområde enligt NAMUR NE43-rekommendationen eller fritt konfigurerbart
 • skalningsfunktion
 • rimlighetskontroll
 • matematiska operationer
 • konstanter
 • övervakning av tröskelvärden
 • områdesövervakning

Ett exakt analogvärde kan vidarebefordras till en fältbuss eller en OPC-server i diagnostiksyfte. Den dynamiska programvyn har utökats för analogmoduler. Analogvärden kan även visas i en variabellista. Titta på videon och se mer av de olika funktionerna!

Konfiguration av den tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT:

 • expansionsmodulen har åtta ingångar och två 2-poliga utgångar
 • konfigurationen görs i modulprogrammet
 • konfigurerbar pulsdämpning för modulens ingångar
 • ledningsbrottsavkänning för de tvåpoliga utgångarna
 • presselement stöds: presselement, driftsätt, programverk, ljusridå, pulsavkänning

I videon här bredvid får du en detaljerad beskrivning av hur du konfigurerar PNOZ m EF 8DI2DOT!

Säker Ethernet-anslutning

PNOZmulti Configurator är originalet för konfigurering av en säkerhetskoppling med de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti. Komponenten ”Safe Ethernet Connection Status” (SEC) kan användas för säker kommunikation med styrningarna i automationssystemet PSS 4000. Videon visar hur snabbt och enkelt komponenten kan implementeras.

Skapa makron

Med konfiguratorn för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti kan du skapa säkerhetskopplingar på datorn. Genom att skapa makron kan du arbeta ännu effektivare. Delar av konfigurationen kan sammanfattas till makroelement med ett musklick.

PNOZmulti Configurator med makron från och med version 8

 • effektivt: från och med version 8 kan du sammanfatta delar av en framtagen konfiguration som makroelement
 • överskådligt: komplexa projekt blir överskådliga, så att det går snabbare att utföra diagnostik och åtgärda fel
 • snabbt: enkel import- och exportfunktion och möjlighet att redigera makrona i editorn förkortar projekteringstiden och sänker kostnaderna
 • återanvändbart: makron som har skapats tidigare finns tillgängliga i makrobiblioteket för alla framtida säkerhetskopplingar. Du sparar tid och kvaliteten förblir alltid densamma
 • skydda ditt tekniska kunnande: makrona kan läs- och skrivskyddas
 • snabbare support: du sänder bara makron – inte den sammantagna projektkonfigurationen
 • Makroprogrammering är ännu inte möjligt i PNOZ m B1

Arkivering av makron i biblioteket

Konfigurationsverktyget stöder dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och idrifttagning av styrsystem från Pilz. Med makron arbetar du ännu effektivare. Efter att makrona tagits fram, lagras de automatiskt i projektförvaltningen och kan när som helst återanvändas.

Användargränssnittets text kan översättas till alla språk

I PNOZmulti Configurator kan användaren översätta alla texter (projekt, diagnostik, GUI). Konfiguratorn kan därmed användas i alla länder i världen, på landets aktuella språk. För de språk som inte tillhandahålls av Pilz kan du därmed ta fram egna verktygsspråk.

Framtagning av en distribuerad struktur med länkmodulerna för PNOZmulti 2

I PNOZmulti Configurator stöds länkmodulerna för PNOZmulti 2 för distribuering och säker kommunikation mellan flera basmoduler. Se hur enkelt det är att skapa en distribuerad struktur!

Licensiering utifrån dina behov

Licensiering utifrån dina behov

För att du ska kunna utnyttja PNOZmulti Configurator för din säkerhetskoppling fullt ut, måste du ha en giltig licens utöver programvarupaketet. (Utan licens kan PNOZmulti Configurator endast användas i demoversionen.)

Det finns olika licenser för olika behov:

 • Baslicens: licens för ett ställe, utfärdad till en innehavare (uppgifter om företagets namn och verksamhetsort/projekt krävs).
 • Användarlicens: prisreducerad licens för ytterligare en arbetsplats, utfärdad till innehavaren av en baslicens.
 • Lätt licens: licens med begränsning till basenheterna PNOZ m0p och PNOZ mm0p för användning på en arbetsstation.
 • Fleranvändarlicens: flerplatslicens, flera prissteg beroende på antalet arbetsplatser (upp till 25, 50, 100 och över 100).
 • Projektlicens: licens för användning av programvaran inom en avtalsenligt begränsad ram.
 • Bas-/användar-/fleranvändar-/projektuppgraderingslicens: prisreducerad licens för innehavare av en licens som vill byta till en nyare version av programvaran.
 • Tidsbegränsad licens: baslicens som gäller i 2, 3 eller 4 månader.

Alla licenstyper finns som fullversion och serviceversion:

 • Med fullversionen får du alla funktioner som ingår i licensen.
 • Serviceversionen av en licens är avsedd för service och underhåll. Den innefattar bara begränsade bearbetningsmöjligheter.

Vårt produktutbud: PNOZmulti Tools

Licenser för PNOZmulti Configurator

För att kunna utnyttja PNOZmulti Configurators hela bandbredd ska du köpa licensnyckeln: Beroende på dina krav finns olika alternativ tillgängliga, från baslicensen till projektuppgraderingslicensen.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Danmark: +45 74436332
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Irland: +353 21 4804983
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Spanien: +34 938497433
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Belgien: +32 9 321 75 70

Asien-Stillahavsregionen

 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390