Global webbplats | svenska

Enheter för bromsaktivering

Säkerhetsreläet PNOZ s50 för säker bromsaktivering

Säkerhetsreläet PNOZ s50

Applikationer med säkerhetsbromsar och hållbromsar kräver säker övervakning av bromsarna. På så sätt utesluts alla möjliga faror för användaren – även när driften befinner sig i energilöst tillstånd. Med det fristående säkerhetsreläet PNOZ s50 erbjuder Pilz en ekonomisk lösning för att aktivera två säkerhetsbromsar upp till säkerhetskategori PL e enligt EN ISO 13849-1.

Med säkerhetsreläet PNOZ s50 följs en temporär överstyrning av en parametrerbar spänningssänkning. Detta leder till korta luftningstider som har en energieffektiv inverkan på tillämpningen. Den säkra bromsstyrningen möjliggör för det första snabb koppling i nödsituationer och för det andra långsam koppling med låg förslitning vid normaldrift, vilket håller underhållskostnaderna nere.

Säker och kontaktlös bromsning – fördelar

 • högsta säkerhet upp till PL e vid aktivering av två bromsar (hållbromsar eller säkerhetsbromsar)
 • kontaktlös teknik upp till 4,5 A per säkerhetsbroms möjliggör korta reaktionstider och en långlivad lösning
 • slitagefri bromsning
 • hög säkerhet och låg nötning av bromsen tack vare snabb respektive långsam avstängning av effektkretsarna
 • snabb diagnostik via displayen
 • tillverkaroberoende bromsaktivering tack vare säkra digitala ingångar

Egenskaper hos säkerhetsreläet PNOZ s50

 • enkelt att navigera i menyerna med vridknappen
 • inställningsparametrar och diagnosmeddelanden visas på displayen
 • säkerhetsrelä med två 2-poliga, säkra elektroniska digitalutgångar för 24 V DC med 4,5 A vardera
 • reducerade cykeltider till följd av tillfällig överstyrning med efterföljande spänningssänkning

Användning vid tyngdkraftsbelastade axlar

Med säkerhetsreläet PNOZ s50 kan bromsar aktiveras säkert inom många olika tillämpningsområden. Till exempel inom scenteknik, på verktygsmaskiner, kantpressar och förpackningsmaskiner, inom testbänksteknik, transportbandsteknik eller energi- och miljöteknik.

Maskiner med Z-axlar

Exempelvis följande maskiner har Z-axlar:

 • lastnings- och lossningsportaler
 • palleteringsmaskiner
 • fräsar
 • robotaxlar
 • lyftanordningar
 • maskiner med ventiler/pneumatik/hydraulik
 • vinschar

Användning för scenutrustning på vinschar

För vissa tillämpningar måste även en andra broms säkras utöver hållbromsen. Inom scentekniken drivs exempelvis vinschar med dubbelbromsar. PNOZ s50 kan aktivera två kraftfulla bromsar kontaktlöst och säkert.

Användning för saxbord

Saxbord är lyftanordningar med tyngdkraftsbelastade axlar. De används exempelvis vid slutmonteringen inom biltillverkning. När personal arbetar på vertikala axlar gäller olika krav i maskindirektivet.

Vårt produktsortiment: enheter för bromsaktivering

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Brasilien: + 55 11 96405-8165
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Spanien: +34 938497433
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Irland: +353 21 4804983
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Belgien: +32 9 321 75 70
 • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

 • Japan: +81 45 471 2281
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Kina: +86 400-088-3566