Global webbplats | svenska

Rättsliga bestämmelser

Upphovsrätt

Copyright 2000-2016 Pilz GmbH & Co. KG Alla rättigheter förbehålls. Samtliga bilder, grafik, texter, ljud-, video- och animationsfiler på denna webbplats faller under upphovsrätten resp. andra lagar gällande skydd av egendom. Kopiering, ändring eller bruk i andra elektroniska eller tryckta publikationer är förbjudet utan uttryckligt medgivande av Pilz GmbH & Co. KG.

Registrerade varumärken (trademarks)

CMSE®, InduraNET p®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprotego®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® är registrerade varumärken av Pilz GmbH & Co. KG.

Eftersom text och bild i denna portal syftar till beskrivning och förtydligande, kan vi inte ta något ansvar för eventuella fel.

Ansvarsfriskrivning

Internetportalens innehåll

Pilz GmbH & Co. KG tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet i den uppförda informationen. Ansvarsanspråk på Pilz GmbH & Co. KG, som rör skador av materiell eller ideell sort, som uppstått genom bruk eller icke-bruk av de uppförda informationerna resp. genom bruk av felaktig och ofullständig information, utesluts i princip, såvida ingen skuld kan bevisas falla på Pilz GmbH & Co. KG på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet.

Alla anbud är icke bindande. Pilz GmbH & Co. KG förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av portalen eller hela anbudet utan att meddela detta i förväg, samt att, under en bestämd tid eller slutgiltigt, ställa in offentliggörandet.

Teknisk dokumentation

Vi har sammanställt vår tekniska dokumentation ytterst noggrant. Alla uppgifter har färdigställts med aktuell teknologinivå, samt med högsta kunskap och samvete. Dock kan vi inte ta något ansvar för dessa uppgifters korrekthet eller fullständighet, såvida vi inte kan lastas för grov oaktsamhet. Uppgifterna har i synnerhet inte den rättsliga kvaliteten hos försäkringar eller försäkrat material.

å Internet färdigställs alltid den senaste versionen av ett dokument. Denna dokumentation kan innehålla ändringar gällande version, på grund av den tekniska vidareutveckling som produkten undergår. Använd därför alltid produktens medföljande tekniska dokumentation för installation och drift. Vi tar gärna emot information om felaktigheter. Vi förbehåller oss tekniska ändringar.

Länkar

Vi tar inget ansvar angående uppgiftsskydd hos eller innehåll på andra webbplatser, till vilka du kan komma med hjälp av länkar på Pilz-webbplatsen.

Uppgiftsskydd

Personliga uppgifter, som namn, adresser och telefonnummer, men även personliga e-postadresser faller under särskilda lagar gällande uppgiftsskydd och datasäkerhet. Detaljerad information finns under rubriken uppgiftsskydd.

Pilz GmbH & Co. KG vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att skydda dina personliga uppgifter mot oavsiktlig eller oberättigad radering, ändring eller förlust, samt mot oberättigad vidarebefordran eller åtkomst.

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Spanien: +34 938497433
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Irland: +353 21 4804983
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
;