Global webbplats | svenska

Industri 4.0 hos Pilz

Vi är med och utformar Industri 4.0 – från början

Som medlem i demonstrations- och forskningsplattformen SmartFactoryKL deltar vi i utformningen av enhetliga standarder för Industri 4.0. Målet för plattformen är att testa innovativa fabrikssystem där visionen Industri 4.0 blir verklighet.

Tillsammans med de andra medlemmarna i SmartFactoryKL arbetar vi på en produktionslinje som visar den praktiska tillämpningen av de centrala aspekterna av Industri 4.0. En lagringsmodul från Pilz fungerar som intelligent, automatiserat minne åt hållarna för arbetsstyckena. Till detta används styrningar, olika givare, driftteknik, nätinfrastrukturkomponenter och system för manövrering och visualisering från Pilz.

Med distribuerad styrintelligens, mobil servicerobotteknik, intelligent diagnostik och visualisering samt molnanslutning kan Smart Factory tillverka individuellt anpassade produkter i seriestorlek 1. Sammankopplade Pilz-komponenter används i allt från sensor och drift till styrning och robotteknik.

Industri 4.0 i Pilz produktion

Intelligent produktion från Pilz

Industri 4.0 är inte längre bara ett framtidsprojekt för oss utan redan en del av produktionsprocessen. En egenutvecklad intelligent arbetsstycksbärare används redan nu. Den snabbar på och underlättar t.ex. bestyckningen av kretskort och lödningsprocessen. Med hjälp av ett inbyggt RFID-chip hittar arbetsstycksbäraren själv vägen från lödaxeln till monteringsenheten.

Predictive Maintenance hos Pilz

För tillverkningsstyrningen samlas maskindata in och behandlas på ett målinriktat sätt. Genom att bedöma dessa data får man viktig information om tillståndsförändringar och maskinslitage. På så sätt kan förebyggande underhåll genomföras.

Med ”Predictive Maintenance” förhindras störningar och stillestånd. De mest aktuella arbetsdokumenten lagras numera i ett Pilz-moln. Då är data och dokument alltid uppdaterade och finns tillgängliga i realtid. De kan hämtas var som helst i produktionen via mobila slutenheter.

Predictive Maintenance hos Pilz

IT i sammankopplad produktion

Industri 4.0, safety och security

Med den sammankopplade produktionen ökar kraven på IT-säkerheten. Därför investerar vi i en omfattande säkerhetsinfrastruktur för att övervaka all datatrafik. Dit hör en självständig datacentral som uppfyller gällande standarder. Konstant analys av protokolldata och samtliga andra data gör det möjligt att tidigt identifiera avvikelser.

Dessutom har olika brandväggssystem installerats för enskilda tillverkningsområden, så att den nödvändiga säkerhetsnivån kan anges för varje zon. Driftstopp och säkerhetsrisker kan undvikas och kunskapen skyddas.

Vi är för närvarande aktiva i följande kommittéer och initiativ:

”Pilz tankesmedja 4.0”

Även samarbetet mellan framför allt informationsteknik och produktionsteknik, som är oerhört viktigt för Industri 4.0, har högsta prioritet hos oss. I ”Pilz tankesmedja 4.0” träffas anställda från produktions- och IT-avdelningarna och får de resurser som krävs för att tillsammans kunna planera och omsätta gemensamma projekt för Industri 4.0.

 

Pilz tankesmedja

Läs mer om Industri 4.0 hos Pilz:

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 222
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brasilien: + 55 11 96405-8165
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Irland: +353 21 4804983
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Danmark: +45 74436332
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Belgien: +32 9 321 75 70
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Spanien: +34 938497433
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203

Asien-Stillahavsregionen

 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Kina: +86 400-088-3566
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390