Wereldwijde site | nederlands

Veilige stop 1 (SS1)

De energietoevoer naar de aandrijfelementen blijft behouden om het gestuurd stilzetten te garanderen. Als de motor stilstaat, wordt de STO-functie geactiveerd.