Vergelijken 0
Videotutorials
Wereldwijde site | nederlands
U hebt nu van de 6 producten te vergelijken

Softwaretools voor de kleine besturingen PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – het origineel voor het configureren van uw veiligheidsschakeling

Softwaretools voor de kleine besturingen PNOZmulti

Met de PNOZmulti Configurator maakt u uw veiligheidsschakeling heel eenvoudig op de pc. De configuratietool ondersteunt u bij het ontwerpen, configureren, documenteren en in bedrijf stellen van de besturingen van Pilz.

In de grafische, Windows®-conforme gebruikersinterface zijn alle elementen voor uw veiligheidsschakeling als pictogrammen of in keuzemenu's beschikbaar. Tijdens het configureren van de veiligheidsschakeling is de online hulp met documentatie beschikbaar. Zodra het configureren is voltooid, controleert de tool de schakeling op foutbronnen.

De geconfigureerde veiligheidsschakeling kan worden gecertificeerd, zodat deze tegen ongewenste wijzigingen is beschermd. U kunt niet-gecertificeerde configuraties van uw veiligheidsschakeling te allen tijde bewerken, wijzigen of uitbreiden. Open ze gewoon in de PNOZmulti Configurator! De configuratie kan afgedrukt en als documentatie gebruikt worden.

PNOZmulti Configurator versie 10.10 met uitgebreide functies

Safety en security verenigd - met het nieuwe ingangselement toegangsrechten voor machines en installaties eenvoudig configureren
Met de uitleesunit PITreader met RFID-technologie kunt u authenticaties en autorisaties voor machines en installaties realiseren. De mogelijkheden variëren van de eenvoudige vrijgave en de authenticatie voor bepaalde machinedeelfuncties tot een complexe hiërarchische autorisatiematrix. PITreader kan daarbij flexibel worden gebruikt als stand-alone apparaat of in combinatie met een besturing van Pilz, met name de basismodule PNOZ m B1.
Een gebruiker kan zich door insteken van een transponder-sleutel in het leesbereik van de PITreader op de PNOZmulti authentificeren en wordt dan voor bepaalde acties geautoriseerd. Daarvoor moet de autorisatie op de transponder-sleutel voldoen aan de voorwaarde voor de geconfigureerde vereiste autorisatie.

Hebt u daarnaast nog een veilig bedrijfsmodus-keuzesysteem nodig?
Vul dan uw PITreader aan met het gecombineerde bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode fusion. Dit verenigt safety- en security-functies in één systeem. Daarvoor hebt u naast de uitleesunit PITreader en aparte verwerkingseenheid (Safe Evaluation Unit = SEU) nodig. Met de apparaten is het mogelijk om de bedrijfsmodus functioneel veilig te kiezen en de toegangsrechten op machines en installaties te regelen. Op de PNOZmulti Configurator configureert u daarvoor het ingangselement “Bedrijfsmoduskeuzeschakelaar” en koppelt u dit aan het nieuwe ingangselement PITreader authenticatie/autorisatie.

Door het maken van macro's voor de basismodule PNOZ m B1 engineeringtijd verkorten
De logische verbindingen die worden gedefinieerd tussen in- en uitgangen, kunnen tot macro-elementen worden samengevoegd. Aangemaakte macro-elementen slaat u op in de macrobibliotheek. Deze zijn vervolgens beschikbaar voor alle verdere configuraties. De eenvoudige import- en exportfunctie alsook de mogelijkheid om de macro's te bewerken in de editor, verkort de engineeringtijd en bespaart kosten!
Dankzij de beschikbaarheid van macro's voor de basismodule PNOZ m B1 kunt u op eenvoudige wijze alle projecten software-ondersteund naar PNOZmulti generatie 2 migreren. Zo profiteert u van de voordelen van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 en blijft de investering in tijd en geld minimaal!

Test nu de nieuwe versie van onze softwaretool PNOZmulti Configurator. Overtuig u zelf van de uitgebreide functies, vele mogelijkheden en onovertroffen voordelen!

Download de gratis demoversie

De voordelen in één oogopslag

 • Software met vooraf samengestelde, gecertificeerde bouwstenen
 • Eenvoudig achteraf wijzigen en aanpassen van de configuratie
 • Korte stilstandtijden van machines en hoge beschikbaarheid van installaties door eenvoudige en complete diagnose
 • Wereldwijde veiligheidsstandaard voor verschillende automatiseringsomgevingen en communicatiesystemen
 • Snelle inbedrijfstelling en zeer lage kosten bij het bedraden - overtuig uzelf!

De kenmerken in één oogopslag

Veiligheidsschakeling configureren in plaats van bedraden

Veiligheidsschakeling configureren in plaats van bedraden

 • Intuïtief te bedienen: het maken van uw veiligheidsschakeling wordt kinderspel
 • Vrij configureerbaar: u kunt alle in- en uitgangen eenvoudig met enkele klikken in de softwaretool parametreren
 • Door middel van logische operatoren voegt u deze samen tot een veiligheidsschakeling via drag & drop
 • U selecteert alle ingangs-, logica- en uitgangselementen op het werkvlak

Automatische controle op fouten, beveiliging tegen wijzigingen

 • Veilig: de softwaretool controleert de gemaakte veiligheidsschakeling op foutbronnen
 • Beveiligd: u kunt de voltooide configuratie certificeren, zodat deze tegen ongewenste wijzigingen is beschermd
 • Flexibel: u kunt niet-gecertificeerde schakelschema's te allen tijde bewerken, wijzigen en uitbreiden
 • Eenvoudig: voor het documenteren kunt u de schakelschemaconfiguratie afdrukken

Toepassingen

PNOZmulti Configurator – videotutorials

De configuratietool PNOZmulti Configurator ondersteunt u bij het ontwerpen, configureren, documenteren en in bedrijf stellen van de configureerbare kleine besturingen PNOZmulti. Zie zelf hoe het werkt! In de videotutorials worden de belangrijkste functies van de PNOZmulti Configurator uitgelegd.

PNOZmulti Configurator versie 10.9 – nu ook offline simuleren

Vanaf versie 10.9 kunt u uw geconfigureerde gebruikersprogramma met de functie "Simulatie" al vóór de inbedrijfstelling testen. In de eerste stap berekent u de logica-elementen, in de volgende stappen alle elementen met de simulatie. Elementen die niet worden gesimuleerd, kunnen door het forcen van de uitgangen in de gewenste toestand worden gebracht. Op deze manier realiseert u een simulatie van de complete toepassing. Door het gericht forcen van verbindingselementen is het ook mogelijk om uw toepassing slechts in delen te simuleren. Zo bespaart u zich de moeite om alle ingangen te definiëren!

In de video ziet u heel concreet hoe u de functie "Simulatie" voor uw automatiseringsprojecten kunt gebruiken!

Configuratie analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI – voor de veilige procesbewaking

Vanaf versie 10.8 van de PNOZmulti Configurator wordt de veilige analoge ingangsmodule PNOZ m EF 4AI van de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2 ondersteund. De uitbreidingsmodule heeft vier van elkaar onafhankelijke, veilige analoge stroomingangen. De configuratie vindt plaats in het moduleprogramma mIQ.

In de softwaretool kunt u de volgende bewakingsfuncties configureren:

 • werkgebiedsbewaking conform de NAMUR NE43-aanbeveling of vrij configureerbaar
 • schaalfunctie
 • plausibiliteitstest
 • wiskundige bewerkingen
 • constante
 • drempelwaardebewaking
 • bereikbewaking

Voor diagnosedoeleinden kan een exacte analoge waarde naar een veldbus of OPC-server worden doorgestuurd. De dynamische programmaweergave is uitgebreid voor de analoge modulen. De analoge waarden kunnen bovendien in een variabelenlijst worden weergegeven. Kom in de video meer te weten over de verschillende functies!

Configuratie van de tweepolige halfgeleideruitgangsmodule PNOZ m EF 8DI2DOT:

 • Uitbreidingsmodule heeft 8 ingangen en twee 2-polige uitgangen
 • Configuratie vindt plaats in het moduleprogramma
 • Configureerbare impulsonderdrukking voor de ingangen van de module
 • Kabelbreukdetectie voor de tweepolige uitgangen
 • Perselementen worden ondersteund: perselementen bedrijfsmodi, nokkenschakelaar, lichtscherm, impulsdetectie

In de video hiernaast wordt op aanschouwelijke wijze duidelijk gemaakt hoe u PNOZ m EF 8DI2DOT configureert!

Migratie-assistent naar PNOZmulti 2-project

Wanneer u uw hardware van PNOZmulti resp. PNOZmulti Mini overzet naar de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, is er een comfortabele migratietool vanaf versie 10.2 beschikbaar, waarmee u de gegevens van het oorspronkelijke project migreert. De assistent neemt de hardwareconfiguratie, projectlogica, testpulsconfiguratie, identificatielabels, verbindingsmodules, PDP67-modules, veldbusmodules en virtuele I/O's voor zijn rekening en genereert vervolgens een migratierapport. Het resultaat wordt opgeslagen in een nieuw projectbestand. Het bronbestand blijft ongewijzigd.

Ook binnen PNOZmulti 2 kan van de basismodule PNOZ m B0 worden gemigreerd naar B1. Bij de migratie moet rekening worden gehouden met bepaalde beperkingen, die u kunt vinden in de documentatie.

Verdere informatie over de migratie-assistent vindt u in de video!

Veilige Ethernet-verbinding

De PNOZmulti Configurator is het origineel voor het configureren van een veiligheidsschakeling met de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti. De bouwsteen "Safe Ethernet Connection Status" (SEC) kan worden gebruikt voor de veilige communicatie met de besturingen in het automatiseringssysteem PSS 4000. Bekijk in de video hoe u de bouwsteen snel en eenvoudig kunt inzetten.

Macro's maken

Met de configurator voor de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti maakt u veiligheidsschakelingen op de pc. Door het maken van macro's werkt u nog efficiënter. Delen van de configuratie kunnen met een muisklik tot macro-elementen worden samengevoegd.

PNOZmulti Configurator vanaf versie 8 met macro's

 • Efficiënt: vanaf versie 8 kunt u delen van een gemaakte configuratie tot macro-elementen samenvoegen
 • Overzichtelijk: complexe projecten worden overzichtelijk, dit verkort de duur van de diagnose en van het verhelpen van fouten
 • Snel: eenvoudige import- en exportfunctie en de mogelijkheid om de macro's in de editor te bewerken, verkort uw engineeringtijd en bespaart kosten
 • Herbruikbaar: eenmaal gemaakte macro's zijn beschikbaar voor alle andere veiligheidsschakelingen in de macrobibliotheek. U bespaart tijd en de kwaliteit blijft altijd gelijk
 • Bescherm uw knowhow: macro's kunnen worden beveiligd tegen lezen en schrijven
 • Snellere support: u verzendt alleen macro's, niet de volledige projectconfiguratie
 • Programmering van macro's momenteel nog niet mogelijk bij de PNOZ m B1

Archivering van macro's in de bibliotheek

De configuratietool ondersteunt u bij het ontwerpen, configureren, documenteren en in bedrijf stellen van Pilz-besturingen. Dankzij macro's werkt u nog efficiënter. Nadat u macro's hebt gemaakt, worden ze automatisch in het projectbeheer gearchiveerd. Ze kunnen te allen tijde opnieuw worden gebruikt.

Teksten van de gebruikersinterface vertaalbaar naar alle talen

In de PNOZmulti Configurator kunnen alle teksten (project, diagnose, GUI) door de gebruiker worden vertaald. De configurator kan zodoende in elk land ter wereld in de taal van het desbetreffende land worden gebruikt. Voor talen die niet door Pilz beschikbaar worden gesteld, kunnen zo eigen tooltalen worden aangemaakt.

Opzetten van een decentrale structuur met linkmodulen voor PNOZmulti 2

In de PNOZmulti Configurator worden de linkmodulen voor PNOZmulti 2 ondersteund voor de decentralisatie en de veilige communicatie tussen meerdere basismodulen onderling. Ontdek hoe makkelijk het opzetten van een decentrale structuur is!

Op uw behoeften afgestemde licentieverstrekking

Op uw behoeften afgestemde licentieverstrekking

Om de PNOZmulti Configurator ten volle voor uw veiligheidsschakeling te kunnen gebruiken, hebt u naast het softwarepakket ook een geldige licentie nodig. (Zonder licentie kan de PNOZmulti Configurator alleen in de demoversie worden gebruikt.)

Voor de verschillende eisen zijn verschillende licenties beschikbaar:

 • Basic License: licentie voor één werkplek, afgegeven aan één eigenaar (opgave van bedrijfsnaam en locatie/project is vereist)
 • User License: in prijs verlaagde licentie voor één extra werkplek, afgegeven aan de eigenaar van een basislicentie.
 • Lite License: licentie die is beperkt tot de basismodulen PNOZ m0p en PNOZ mm0p voor gebruik op één werkstation.
 • Multi User License: licentie voor meerdere werkplekken, differentiatie op basis van het aantal werkplekken (tot 25, 50, 100 en meer dan 100)
 • Project License: licentie voor het gebruik van de software binnen een contractueel overeengekomen kader.
 • Basic/User/Multi User/Project Upgrade License: in prijs verlaagde licentie voor eigenaren van een licentie om over te stappen op een nieuwere versie van de software
 • Time Limited License: tot 2, 3 of 4 maanden beperkte basislicentie

Alle licenties zijn verkrijgbaar als volledige versie of serviceversie:

 • Met de volledige versie beschikt u over de volledige functionaliteit van een licentie.
 • De serviceversie van een licentie is geschikt voor service en onderhoud. Deze versie biedt slechts beperkte bewerkingsmogelijkheden.

Ons productaanbod: PNOZmulti-tools

PNOZmulti Configurator licenties

Om de volledige bandbreedte van de PNOZmulti Configurator te kunnen benutten, schaft u de licentiesleutel aan: Er zijn verschillende alternatieven, van de basislicentie tot en met de project-upgradelicentie.

Download

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Even geduld a.u.b. terwijl de gegevens worden geladen

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technische ondersteuning

Telefoon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

 • Mexico: +52 55 5572 1300
 • Verenigde Staten (gratis telefoonnummer): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Brazilië: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Duitsland: +49 711 3409 444
 • Denemarken: +45 74436332
 • België: +32 9 321 75 70
 • Rusland: +7 495 6654993
 • Italië: +39 0362 1826711
 • Oostenrijk: +43 1 7986263-444
 • Turkije: +90 216 5775552
 • Nederland: +31 347 320477
 • Frankrijk (gratis telefoonnummer): +33 3 88104000
 • Zweden: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Zwitserland: +41 62 88979 32
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Ierland: +353 21 4804983
 • Spanje: +34 938497433
 • Verenigd Koninkrijk: +44 1536 462203

Azië en Oceanië

 • China: +86 21 60880878-216
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Nieuw-Zeeland: +64 9 6345350
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Zuid-Korea: +82 31 778 3390
 • Australië: +61 3 9560 0621