Global webbplats | svenska

Säker hydraulisk utrustning av maskiner

Säker hydraulisk utrustning av maskiner

När hydrauliska anläggningar för maskiner utformas måste hänsyn tas till alla avsedda drifttillstånd och tillämpningar. För att fastställa farorna måste enligt EN ISO 12100 en riskbedömning göras. I den mån det går ska om möjligt alla identifierade risker uteslutas när anläggningen utformas. På de ställen där det inte är möjligt ska lämpliga skydd placeras.

Här följer några exempel:

 • Alla anläggningens delar måste vara utformade för att klara ett tryck som motsvarar anläggningens eller en komponents maximala drifttryck. Alternativt måste andra skyddsåtgärder vidtas.
 • Rekommenderade skydd mot otillåtet högt tryck är en eller flera tryckbegränsningsventiler som begränsar trycket i alla anläggningens delar.
 • Anläggningar ska utformas, byggas och ställas in på ett sådant sätt att tryckstötar och tryckökningar kan minimeras. Tryckstötar och ökat tryck får inte ge upphov till några faror.

Standarder för hydraulisk utrustning

Standard Titel
EN ISO 4413 Hydraulik – Allmänna regler och säkerhetskrav för
system och deras komponenter

 

Säkerhetskompendium

Vill du ha mer information? Läs mer i kapitel 8.4! I vårt säkerhetskompendium (på engelska) kan du lära dig mer om maskinsäkerhet.

Säkerhetskompendium
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Irland: +353 21 4804983
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Spanien: +34 938497433
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Danmark: +45 74436332
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Turkiet: +90 216 5775552

Asien-Stillahavsregionen

 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Kina: +86 21 60880878-216